Ви є тут

Головна

Прізвище: Кругликова

Ім'я: Валентина

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічих наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, Механіко-металургійний, рік закінчення – 1983, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 0407 « Металознавство, устаткування й технологія термічної обробки металів », спеціалізація – « спеціалізація за дипломом », кваліфікація за дипломом – « інженер-металург »
 • Запорізький державний технічний університет, Менеджмент організацій, рік закінчення – 1999, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 0502 « менеджмент організацій », спеціалізація – « спеціалізація за дипломом », кваліфікація за дипломом – « економіст-менеджер »
 • Запорізький інститут державного й муніципального управління, факультет, рік закінчення – 2006, [ диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 9000005 « педагогіка вищої школи », спеціалізація – « спеціалізація за дипломом », кваліфікація за дипломом – « магістр з педагогіки вищої школи »
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 « Економіка й управління національним господарством »:
  « назва дисерт », рік захисту – 2008р., Донецький державний університет управління
 • Наукові інтереси:

  • Економічні процеси термообробки та зварювання
  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Економіка підприємства
  • Економічна теорія
  • Національна економіка

  Дисципліни, які викладає:

  • Економіка підприємства
  • Організація, планування та управління виробництвом
  • Менеджмент підприємств звязку
  • Економіка підприємств звязку
  • Менеджмент
  • Маркетинг

  Основні наукові роботи (публікації):

  • Круглікова В.В. Управління інтерактивними маркетинговими комуніаціями інтернет-магазину. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. м. Запоріжжя.:КПУ.№5.-2010р.-с.97-100
  • Круглікова В.В., Дубровін В.І., Фандєєва К.О. Метод аналізу ієрархіїй в підвищенні ефективності рекламної кампанії. //Держава та регіони серія: Економіка та підприємництво – 2010 № 4, Класичний приватний університет .- Запоріжжя, 2010.-
   С. 87-91
  • Круглікова В.В. Підтримка прийняття рішень щодо рекламіи і медіа планування. // Вісник Хмельницького Національного університету, вип..4/2011. Економічні науки, Том 1, Хмельницький, 2011.-С.114-118
  • Круглікова В.В., Ткаченко Ю.М., Використання методу розрахунку інтегрального показника конкуренто-спроможності зварювального обладнання. Науковий вісник НЛТУ:Збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. - 2011.- Вип. 21.10 .– С. 144-150
  • Круглікова В.В., Дубровін В.І., Фандєєва К.О. Розв’язання задачі оцінювання конкурентоспроможності зварювального обладнання з урахуванням значущості груп критеріїв. Науковий вісник НЛТУ:Збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. - 2011.- Вип. 21.08 .– С. 218-224

  Участь у конференціях:

  • 27-28 травня 2011р., Четверта міжрегіональна науково-практична конференція конференція « Проблеми економіки та управління у промислових регіонах », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Конкурентоспроможність продукції на окремих етапах виробничо-економічної системи »
  • 12-15 квітня 2011р., щорічна міжвузівська науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ конференція « Тиждень науки », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності зварювального обладнання »
  • 27-28 травня 2011р., ІV міжрегіональна науково-практична конференція конференція « Проблеми економіки та управління у промислових регіонах », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Конкурентоспроможність продукції на окремих етапах виробничо-економічної системи »
  • 3-5 жовтня 2011р., Х міжнародна науково-практична конференція конференція « Проблеми планування виробництва в ринкових умовах », м. Алушта. Хмельницький національний університет , тема доповіді « Підтримка прийняття рішень щодо рекламіи і медіапланування »
  • 27-28 травня 2011р., Четверта міжрегіональна науково-практична конференція « Проблеми економіки та управління у промислових регіонах », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Конкурентоспроможність продукції на окремих етапах виробничо-економічної системи. »
  • 18-19 квітня 2013р., Міжвузівська науково-практична конференція конференція « Сучасні маркетингові технології в економіці та управлінні », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Шляхи вдосконалення політики розподілу продукції металургійного виробництва в рамках логістичної системи »
  • 15-19 квіт. 2013 р., Щорічна міжвузівська науково-практична конференція « Тиждень науки-2013 », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Маркетингово-логістична концепція в оптимізації транспортних перевезень »
  • 14-18 квіт. 2014 р., Щорічна міжвузівська науково-практична конференція « Тиждень науки-2014 », Запоріжжя, ЗНТУ , тема доповіді « Взаємодія логістики та маркетингу у механізмі просування товару на ринок »
   

  Відзнаки та нагороди:

  • Відзнака чи нагорода, рік отримання

  Рік початку діяльності в університеті: 1995р. .

  Мови спілкування: українська, російська ,...

  Контакти:

  адреса: 69063, вул.Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет): а.368
  тел.: 7-698-393
  e-mail: kaf_economik@ukr.netl
  URL: URL