Ви є тут

Головна

Прізвище: Антоненко

Ім'я: Ніна

По батькові: Миколаївна

ORCID: 0000-0002-0427-6499 

Посада: доцент,

відповідальна за НДРС кафедри вищої математики.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, математичний факультет, 2009,  спеціальність за дипломом –8.030503 «алгебра та теорія чисел», спеціалізація – «алгебра та теорія чисел», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.02.04 механіка деформівного твердого тіла»:
  «Розв’язання граничних задач теорії пружності для шаруватих середовищ із пружними зв’язками між шарами», рік захисту – 2012, Донецький національний університет

Наукові інтереси:

 • механіка деформівного твердого тіла;
 • теорія руйнування.

Дисципліни, які викладає:

 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • загальна математика;
 • вища математика.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 45, з них підручників - 1.

 • Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами [текст] / Н.М. Антоненко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – 2018. – Вип. 39. – С. 4-13.
 • Antonenko N.M. A Problem of Axisymmetric Torsion of a Multilayer Plate with Elastic Links between the Layers / N.M. Antonenko // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2018. – 231(5). – Р. 619-628.
 • Antonenko N.M. Plane Thermoelastic Deformation of a Multilayer Plate Elastically Coupled with a Rigid Half Plane / N.M. Antonenko // Material science – 2017. – 53, № 3. – Р. 407–416.
 • Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація пружно зчепленої з жорсткою півплощиною багатошарової плити / Н.М. Антоненко // Фізико-хімічна механіка матеріалів: міжнародний науково-технічний журнал. – 2017. – Т. 53, № 3. – С. 105–112
 • Антоненко Н.М. Задача про осесиметричний скрут багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Математичні методи та фізико-механічні поля – Т.59. – № 2. – С. 127–134. 
 • Антоненко Н.Н. Задача о центральной продольной трещине нормального отрыва с наполнителем в / Н.Н. Антоненко // Вестник Южно-Уральского госуниверситета. Серия: Математика. Механика. Физика. – 2015. – Т. 7, №3 – С. 65–70.
 • Antonenko N. M. Three-Dimensional Deformation of a Multilayer Plate with Elastic Links Between its Layers / Antonenko // Materials Science. – 2015. – V. 50, №  4. – P. 536–544.
 •  Антоненко Н. Н. Задача о продольной трещине с наполнителем в полосе / Н.Н. Антоненко // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. – 2015. – Т. 15, вып. 3. –С. 315–322.
 •  Антоненко Н.Н., Величко И.Г. Контактная задача о кручении многослойного основания с упругими связями между слоями / Н.Н. Антоненко, И.Г. Величко // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. Науки. – 2014. – № 3 (36). – С. 66–78.
 •  Антоненко Н.М. Просторова деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Фізико-хімічна механіка матеріалів: міжнародний науково-технічний журнал. – 2014. – Т. 50, № 4. – С. 55–61.
 • Антоненко Н.Н. Задача о кручении многослойного основания с упругими связями между слоями / Н.Н. Антоненко, И.Г. Величко / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. – №1. – С. 127–132.
 • Антоненко Н.Н. Моделирование межфазной трещины с наполнителем на границе упругой полосы и упругой полуплоскости / Н.Н. Антоненко, И.Г. Величко // Вісник Донецького національного університету. Сер. А : Природничі науки. – 2013. – № 1. – С. 23–27.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 •  
 • Антоненко Н.М. Побудова системи інтегральних рівнянь задачі про тріщину на межі пружного шару та півплощини, що знаходиться під дією двох нормальних сил / Н. М. Антоненко // Математика в сучасному технічному університеті: VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28–29  грудня  2018 р. – Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2019. – С. 42–45.
 • Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація двошарової основи з неідеальним тепловим контактом між шарами / Н.М. Антоненко, І.Г. Ткаченко // Інформатика, математика, автоматика ІМА: наук.-техн. конф., Суми, 23–26 квітня 2019 р. – Суми: Сумський державний університет. – С. 186.
 • Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація багатошарової основи з неідеальним тепловим контактом між шарами / Н. М. Антоненко, І. Г. Ткаченко, П. Ю. Долгорукий // Актуальні проблеми інженерної механіки : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20-24 травня 2019 р. : тези доп. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса : ОДАБА, 2019. – С. 16–19.
 • Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація двошарової плити з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Інформатика, математика, автоматика. ІМА : 2017 : матерiали наук.-техн. конф., м. Суми, 17–21 квітня 2017 р. – Суми : Сумський державний університет, 2017. –С. 235.
 • Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація двошарової основи з пружними зв’язками між шарами / Інформатика, математика, автоматика. ІМА : 2016 : матеріали наук.-техн. конф., м. Суми, 18–22 квітня 2016 р. – Суми : Сумський державний університет, 2016. –С. 239. 
 •  Антоненко Н.М. Осесиметричний скрут двошарової плити з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2015», 26–28 травня 2015р., м. Львів.
 • Антоненко Н.М. Моделювання тріщини з клейовим наповнювачем у пружній смузі / Н.М. Антоненко // Інформатика, математика, автоматика. ІМА : 2015 : матерiали наук.-техн. конф., м. Суми, 20–25 квітня 2015 р. – Суми : Сумський державний університет, 2015. –С. 255.
 • Антоненко Н.М. Контактна задача про скрут двошарової основи з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: матеріали ІХ Міжнар. наук. конф., 15–19 вересня 2014 р. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2014. – С. 237–239.
 • Антоненко Н.М. Задача про скрут шару пружно зчепленого з абсолютно жорстким півпростором / Н.М. Антоненко // Інформатика, математика, автоматика. ІМА : 2014 : матерiали наук.-техн. конф., м. Суми, 21–26 квітня 2014 р. – Суми : Сумський державний університет, 2014. –С. 113.
 • Антоненко Н.М. Плоска деформація двошарової плити з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: матер. XXIII Відкритої наук.-техн. конф. молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, Львів, 23–25 жовтня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 10–13.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди

1. Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за активну участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання на базі ЗНУ у 2012 році.

2. Почесна грамота за успішний захист кандидатської дисертації (2014 р.). Підпис: Бєліков С. Б., ректор ЗНТУ.

3. Подяка Запорізької обладміністрації (департамент освіти і науки) за сумлінну та якісну працю у ході перевірки конкурсних робіт обласного конкурсу  розробок уроків з навчальних предметів в рамках реалізації Року дидактики «Мистецтво навчати» (2014 р.).

4. Подяка (члену жюрі) Запорізької обладміністрації (департамент освіти і науки) за активну участь у проведенні фінального етапу ХVІІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних математиків (2015 р.).

 

 

 

 

 

 

 

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 216
тел.: +380(61)7698446
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua