Ви є тут

Головна

8-9 жовтня 2015 року в приміщенні Запорізького національного технічного університету кафедра українознавства та загальної мовної підготовки ЗНТУ при сприянні Міністерства освіти і науки України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізького обласного краєзнавчого музею провела традиційну ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», присвячену 115-й річниці ЗНТУ. В конференції, окрім науковців Запоріжжя, взяли участь представники наукових осередків Дніпропетровщини, Донеччини, Київщини, Криму, Одещини, Херсонщини та Хмельницької області. Загалом на конференцію було подано більше майже дев'яносто наукових статей і матеріалів.

З привітальним словом до учасників конференції від імені її організаторів звернулись: директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації, кандидат історичних наук В.В. Мороко; проректор з наукової роботи ЗНТУ, доктор технічних наук, професор Ю.М. Внуков; декан Гуманітарного факультету ЗНТУ, кандидат історичних наук, доцент М.В. Дєдков.

На пленарному засіданні традиційно привітали першого науковця, що подав заявку на участь у конференції та першого зареєстрованого учасника цього наукового зібрання. Далі зі своїми доробками виступили: кандидат історичних наук, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА В.В. Мороко «Громадянське суспільство та сучасні виклики»; доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри слов'янської філології Бердянського університету менеджменту і бізнесу О.М. Сухомлинов ««Post Homo Sovieticus»: проблема формування ідентичності»; доктор філологічних наук, професор Класичного приватного університету, директор Українського шекспірівського центру, академік АН ВШ України Н.М. Торкут «Ідея університету в контексті пошуків української ідентичності: диктат прагматизму як шлях в нікуди»; кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Л.Є. Чернова «Мотивація та форми участі нацменшин в роботі культурно-національних організацій України»; кандидат історичних наук, начальник управління міжнаціональних відносин і релігій Департаменту культури, туризму, національностей і релігій Запорізької облдержадміністрації П.І. Мало «Генеза органів виконавчої влади, відповідальних за сферу міжнаціональних відносин в Україні: аналіз актуальних проблем» та кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України Криворізького педагогічного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» Н.М. Товстоляк «Матеріали з історії української національної еліти в качанівському музеї українських старожитностей В.В. Тарновського».

У другій половині дня, після обідньої перерви та неформального спілкування, учасники конференції взяли участь у засіданні 5 секцій («Роль громадянського суспільства у формуванні етнонаціональної політики в Україні»» (керівники секції доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри слов'янської філології Бердянського університету менеджменту і бізнесу О.М. Сухомлинов і кандидат історичних наук, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Л.Л. Ковач), «Етнічні групи регіону: історія та культура» (керівники секції доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України та методики викладання Херсонського держаного університету С.Г. Водотика і доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства Київського національного лінгвістичного університету В.М. Васильчук), «Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність» (керівники секції доктор історичних наук, професор, професор кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ, заступник директора з наукової роботи Запорізького обласного краєзнавчого музею Г.І. Шаповалов і доктор історичних наук професор, професор кафедри МЕВ ЗНТУ О.П. Сарнацький), «Інтелект та духовність: національний вимір» (керівники секції доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії ЗНТУ О.В. Бондаренко і доктор історичних наук, професор, зав. кафедри історії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили Ю.В. Котляр) та «Мовна політика і освіта: інтернаціональне і національне» (керівники секції доктор політичних наук, науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Т.М. Ляшенко і доктор історичних наук, професор, зав. кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету І.І. Лиман)) та круглого столу «Врахування етнокультурних особливостей Півдня України при розробці та проведенні державної етнополітики» (керівники начальник відділу національностей та релігій управління міжнаціональних відносин та релігій Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації В.М.Бобильов і декан Гуманітарного факультету ЗНТУ, професор кафедри українознавства та ЗМП М.В.Дєдков). Учасники Круглого столу між іншим відзначили не переоцінену роль даних традиційних науково-практичних конференцій в житті як Південної України, так і держави в цілому. Подальше проведення таких щорічних наукових зібрань, на думку учасників круглого столу, є виправданим і доцільним.

Завершилась конференція підсумковим пленарним засіданням. Виступаючі, керівники секцій відзначили високий рівень наукової новизни і практичного значення результатів виступів вчених і представників національних громад. Учасники конференції зазначили, що не дивлячись на складні для нашої держави часи, продовжують зберігатись творчі зв'язки між науковцями різних поколінь, наукових шкіл і регіонів України (зокрема тимчасово окупованих).

Організатори конференції передбачили для її учасників і культурно-розважальну програму, що складалася з відвідання Запорізького обласного краєзнавчого музею, виїзд на о. Хортицю, екскурсію до історико-етнографічного комплексу «Запорозька Січ» (о. Хортиця) та відвідування спектаклю Кінного театру запорозьких козаків «Герць».

Доцент кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ Б.А. Бровко.