Ви є тут

Головна

Прізвище:  Бондаренко

Ім'я:  Ольга

По батькові:  Валеріївна

 

Посада:  завідувач  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  доктор  філософських  наук

Вчене звання:  професор

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0002-9700-4563

Освіта:  вища

 • Запорізький національний технічний університет (тоді – Запорізький машинобудівний інститут), електротехнічний факультет, 1989 р., диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом «Електропривод та автоматизація промислових установок» (0628), кваліфікація за дипломом «інженер-електрик».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: за спец. 22.00.03 «соцііологія праці та економічна соціологія» (зараз це спец. 22.00.04 «спеціальні та галузеві соціології»), тема: «Соціокультурні засади підприємницької активності: досвід соціологічної інтерпретації», 1994 р., Інститут соціології НАН України (м. Київ). Кандидат соціологічних наук.
 • Докторська дисертація: за спец. 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії», тема: «Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз», 2008 р., Інститут вищої освіти АПН України (м. Київ). Доктор філософських наук.

Наукові інтереси:

 • Філософія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність.
   

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія» (студентам-бакалаврам), «Спеціальні розділи філософії та психології» (студентам-магістрам технічних спеціальностей ЗНТУ), «Соціальна відповідальність» (студентам-магістрам ФЕУ), курс «Філософії кандидатського мінімуму» (аспірантам та пошуковцям).
   

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  понад 110, з них патентів – немає, монографій – 3, навчальних посібників – 1.

 • Bondarenko O. Forming of the culture as a specific space: socio-economic measuring [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2013. – Vol. 2. – P. 20-26.
 • Бондаренко, О. В. Економічна культура: національна специфіка (підвалини соціально-філософського тлумачення) [Текст] / О. В. Бондаренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 49. – С. 224-233.
 • Bondarenko O. The Specialities of National Economical Mentality of Ukraine [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 6. – P. 33-39.
 • Bondarenko O. Political mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 11. – P. 35-41.
 • Бондаренко, О. В. Національно-культурний аспект економічної життєдіяльності українського соціуму [Текст] / О. В. Бондаренко // Актуальні проблеми духовності: Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 11. – С. 336-343.
 • Bondarenko O. Economic mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // International Science Ukrainian Edition: Humanities and Medical Science. – 2010. – Vol. 6. – P. 5-15.
 • Бондаренко, О. В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – № 36. – С. 170-182.
 • Бондаренко, О. В. Політичний простір сучасної України у специфіці національних ментальних рис [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2008. – Вип. 73. – С. 58-68.
 • Бондаренко, О. В. Українська ментальність у розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Запоріжжя, 2008. – С. 66-78.
 • Бондаренко О.В. Українська емоційність як феномен національної ментальності та культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 31. – С. 167-178.
 • Бондаренко, О. В. Українська національна економічна ментальність: сучасний європейський контекст [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 15 (28). – С. 177-187.
 • Бондаренко, О. В. Економічна ментальність України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27. – С. 65-76.
 • Бондаренко, О. В. Релігійна свідомість в історії України: "західні" чи "східні" пріоритети [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2007. – Вип. 30. – С. 63-74.
 • Бондаренко, О. В. Феномен національної ментальності в розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 66. – К., 2007. – С. 73-83.
 • Бондаренко, О. В. Особливості соціально-філософського дослідження ментального феномену в аспекті “індивідуалізм – колективізм” [Текст] / О. В. Бондаренко // Мультиверсум. – 2006. – № 55. – С. 137-146.
 • Бондаренко, О. В. Економічний індивідуалізм: соціально-філософський аналіз щодо ситуації сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2006. – Вип. 7 (20). – С. 192-210.
 • Бондаренко, О. В. Західноєвропейський вимір й контекст економічної ментальності щодо України та українців [Текст] / О. В. Бондаренко // Ноосфера і цивілізація. – 2006. – Вип. 3 (6). – С. 101-114.
 • Бондаренко, О. В. Сутність, історія та сучасність української та західноєвропейської економічної ментальності: монографія [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: с. 227-253. – 310 прим. – ISBN 966-7809-42-0.
 • Бондаренко, О. В. Національна ментальність як джерело вивчення підприємницьких властивостей народу України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2005. – Вип. 6 (19). – С. 41-50.
 • Бондаренко, О. В. Філософія ментальності у проблемах та концепціях [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2005. – Вип. 23. – С. 48-61.
 • Бондаренко, О. В. Економічний індивідуалізм в структурі економічної ментальності // Соціальні виміри суспільства. – 2005. – Вип. 8. – С. 95-104.
 • Бондаренко, О. В. Пріоритети української ментальності: індивідуалізм чи колективізм? Історичні аспекти вирішення проблеми [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2001. – Вип. 22. – С. 70-85.
 • Бондаренко, О. В. Бизнес и человек. Историко-философско-социологический экскурс в предпринимательство: монография [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 125 с. – 300 экз. – Библиогр.: с. 111-119. – ISBN 966-7089-51-7.
 • Бондаренко, О. В. Социокультурный тип предпринимателя Украины [Текст] / О. В. Бондаренко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету: монография / Отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суименко. – Ин-т социологии НАНУ. – К., 1995. – 186 с. – Гл. 4.4. – С. 122-129.
   
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Бондаренко, О. В. Викладання філософії у системі технічної освіти [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Міжвузівський теоретичний семінар «Філософія у технічному університеті», 17 жовтня 2008 р., м. Донецьк.
 • Бондаренко, О. В. Ментальність як фактор освітньої культури [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Міжнародний науковий форум з питань розвитку освіти і науки “Cies’2008”, 06-10 жовтня 2008 р., м. Ялта.
 • Бондаренко, О. В. Феномен національного в аспекті національної економічної ментальності України [Текст] / О. В. Бондаренко // Збірник наук. праць УІ Всеукр. науково-практичної конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 06-08 жовтня 2005 р., м. Запоріжжя. – С. 41-44.
 • Бондаренко, О. В. Філософія ментальності в проблемах і концепціях [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Міжнародна науково-практична конференція «Формування і розвиток гуманістичного менеджменту як нової парадигми ХХІ ст.», 19-20 жовтня 2005 р., м. Запоріжжя.
 • Бондаренко, О. В. Особливості релігійної духовності в історії України та їх вплив на стан економічної ментальності сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Материалы Таврических чтений «Отечественная философия: современные коллизии», 17-21 сентября 2005 г., г. Симферополь. – С. 258-262.
 • Бондаренко, О. В. Феномен національного в аспекті національної економічної ментальності України [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали УІ Всеукр. науково-практичної конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 06-05 жовтня 2005 р., м. Запоріжжя. – С. 41-44.
 • Бондаренко, О. В. Економічна ментальність як елемент історичного буття національної культури України [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Ш Міжнародна науково-практична конференція «Шевченковская весна. Современное состояние науки: достижения, проблемы и перспективы развития», 9-12 березня 2005 р., м. Київ.
 • Бондаренко, О. В. Економічна ментальність й суспільні реалії України [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Міжнародна наукова конференція «Людина – світ – культура. Актуальні проблеми філософських, політологічних та релігієзнавчих досліджень», 20-22 квітня 2004 р., м. Київ.
 • Бондаренко, О. В. Гуманітарні дисципліни у технічному вузі як джерело формування духовного світу особистості [Доповідь] / О. В. Бондаренко // Всеукр. науково-теоретична конференція «Проблеми гуманізму і духовності в контексті науково-технічного поступу», листопад 1996 р., м. Вінниця.
 • Бондаренко, О. В. Особливості сприйняття гуманітарних дисциплін студентами технічного вузу: спроба соціологічного аналізу [Текст] / О. В. Бондаренко // Матеріали П Школи молодих соціологів України «Україна: проблеми суспільства перехідного періоду», вересень 1994 р., м. Київ-Бердянськ. – С. 27-29.
   
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 •  

Рік початку діяльності в університеті:

 • з вересня 1989 р.; від асистента кафедри економіки та організації виробництва та асистента кафедри філософії (з 01 січня 1990 р.) до завідувача кафедри філософії (з 2002 р.).

Мови спілкування:  українська, російська, англійська

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 549,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:   +38(061) 7-698-408
e-mail:     obond@zntu.edu.uaobond345@gmail.com

URL: