Ви є тут

Головна

Прізвище: Бабенко-Левада

Ім'я: Вікторія

По батькові: Геннадіївна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4249-5369

 

Освіта: вища

 • Таврійська державна агротехнічна академія, економічний факультет, 2004, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «Економіст підприємства»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит»:
  «Страхування фінансових ризиків як механізм надання гарантій підприємницькій діяльності», рік захисту – 2007, «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

Наукові інтереси:

 • стан і перспективи розвитку страхового ринку України 
 • страхування фінансових ризиків 
 • державне регулювання страхової діяльності 
 • страхування підприємницьких ризиків
 • перестрахування та співстрахування 
 • фінансова надійність страхової компанії
 • стратегія і планування у страхуванні
 • інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика 
 • страхування зовнішньо-економічних ризиків

Дисципліни, які викладає:

 • Страхування 
 • Страхові послуги  
 • Стратегічний аналіз

Основні наукові роботи (публікації):

2017 рік

1. Бабенко-Левада В. Г. Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП “Пенсія” [Електронний ресурс] / В. Г. Бабенко-Левада, А. А. Попадю // Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

2015 рік

2. Бабенко-Левада В.Г. Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності /В.Г. Бабенко-Левада// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com..ua

2014 рік 

3.Бабенко-Левада В.Г. , Скирко М.А. Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг [Електронне видання] /В.Г.Бабенко-Левада, М.А.Скирко// Ефективна економіка. – 2014. - No. 5. –http://www.economy.nayka.com..ua

Додаткові відомості: Стажування за кордоном

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словником)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
URL: