Ви є тут

Головна

Прізвище: Степанова

Ім'я: Любов

По батькові: Петрівна

 

Посада: доцент кафедри фізичного матеріалознавства

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): -

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, 1963, «Фізика», фізик, металофізик, вчитель

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні», доцент кафедри фізичного матеріалознавства, «Исследование состояния границ в никеле и железе с добавками рения, циркония и РЗМ с целью повышения свойств материала лопаток судовых ГТУ»

Наукові інтереси:

 • рентгеноструктурні дослідження жароміцних нікелевих і титанових сплавів

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 110 публікацій,  навчальних посібників – 2

 • Танцура О.А. Дослідження структуроутворення в титані ВТ1-0 в процесі ІПД / О.А. Танцура, Д.В. Ткач, Л.П. Степанова / Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 року, с.161-162
 • Ольшанецкий В.Е. Рентгеноструктурне дослідження процесів рекристалізації в титані ВТ1-0 із субмікрокристалічною структурою / В.Е. Ольшанецкий, Л.П. Степанова, В.Л. Грешта, Д.В. Ткач  / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013. - № 1. – С.13-15
 • Степанова Л.П. Дослідження процесів рекристалізації в титані із субмікрокристалічною структурою / Л.П. Степанова, Д.В. Ткач, О.С. Гордік / «Тиждень науки» Тези доповідей науково – практичної конференції Запоріжжя. 15-19 квітня 2013 р. С.19-20
 • Ольшанецкий В.Е. Деформационное поведение титана ВТ1-0 с субмикрокристалической структурой, полу-ченной методом винтовой экструзии / В.Е. Ольшанецкий, Л.П. Степанова, В.Л. Грешта, Д.В. Ткач / Журнал «Металловедение и термическая обработка металлов». – 2013 - №11 
 • Матеріалознавство. Практикум : навч. посіб. / [Коваль А. Д. Бєліков С. Б., Лазечний І. М.. Степанова Л. П].  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.-146 с. ISBN 978-617-529-076-7
 • Ольшанецький В.Є. Вплив мікролегувальної добавки ренію на ефективну енергію активації міграції меж зерен у нікелі та залізі з високочистими основами / В.Є. Ольшанецький, Л.П. Степанова, К.С. Семічева / Збірник тез ХІІІ Міжнаро-дної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.91-93
 • Ольшанецкий В.Е. О формировании кристаллической текстуры в образцах титана ВТ1-0, подвергнутых винтовой экструзии / В.Е. Ольшанецкий, Л.П. Степанова, Д.В. Ткач, Д.В. Павленко / Строительство, материа-ловедение, машинострое-ние. Сб. научн. трудов (Стародубовские чтения, 2011), Днепропетровск, 2011, -С. 503-507
 • Валуев В.П. Влияние защитного оксидного покрытия Cr2O3 на стойкость к высокотемпературной коррозии и жаростойкость никелевых сплавов ЧС91ВИ и ЦНК-7 / В.П. Валуев, Т.В. Валуева, Е.Л. Санчугов, Л.П. Степанова / Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброб-лення для підвищення на-дійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.54-56
 • Жеманюк П.Д. Исследование влияния обработок лопаток из титановых сплавов в жидком азоте на структуру и прочностные характеристики / П.Д. Жеманюк, Г.В. Пухальская, А.Д. Коваль, Л.П. Степанова, А.В. Патюпкин / Вісник двигунобудування Запо-ріжжя: ЗНТУ.  – 2009. -№1. – С.119-124
 • Пухальская Г.В. Влияние обработки лопаток компрессора шариками в магнитном поле на формирование параметров поверхностного слоя и прочностные характеристики / Г.В. Пухальская, А.Д. Коваль, С.В. Лоскутов, И.Л. Гликсон, Л.П. Степанова, О.П. Лукьяненко / Вісник двигунобудування Запоріжжя: ЗНТУ.  – 2009. -№2. – С.92-101
 • Зубко М.І. Дослідження структури і характеристик поверхневого шару лопаток із титанового сплаву ВТ-8М із покриттям, створеним іонноплазмовим азотуванням / М.І. Зубко, Л.П. Степанова / Тиждень науки. Тези доповідей, 2009. Запоріжжя, ЗНТУ.–С.190-191
Участь у конференціях:
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 15-19 квітня 2013
 • ХІІІ Міжнародна науково-технічна кон-ференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» Запоріжжя: ЗНТУ, 9–12 жовтня 2012
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 13-16 квітня 2012
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2011
 • Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Між-народної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2010
 • Тиждень науки. Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя,  2009, ЗНТУ
Відзнаки та нагороди:
 • Грамота міністерства освіти України - Науковий керівник переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, 2007/2008 р.
 • Нагрудний знак "За бездоганну працю" ІІ ступеню 2007/2008 р.
 • Грамота Запорізької облдержадміністрації, 2010 р.
 • Відмінник  освіти, 2000 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1970 

Мови спілкування: українська, російська - вільно; анлійська за спеціальностю - вільно;

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 169
тел.: +380(61)769-84-35
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}