Ви є тут

Головна
 1. Шишканова, Г.А. Оптимальні стратегії продаж у системі електронної комерції [Текст] / Г.А. Шишканова, Д.Д. Плинокос // Моделювання динамічних систем та дослідження стійкості : XIX міжнар. наук.-практ. конференція КНУ, 22-24 травня 2019 р.: тези доп. – Київ, 2019. – С. 358-359.
 2. Шишканова, Г.А.  Дослідження ринку електронної торгівлі  [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова, О.А. Щербина // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 140-141.
 3. Шишканова, Г.А.  Маркетинг у електронній комерції [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 141-143.
 4. Зайцева, Т.А. Компьютерное моделирование пространственных контактных задач [Текст] / Т.А. Зайцева, А.Д. Фридман, Г.А. Шишканова // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем: XVI міжнар. наук.- практ. конф., 21-23 листопада 2018 р.: тези доп. – Днепр : ДНУ, 2018. – C. 79-80.
 5. Шишканова, Г. А.  Керування ризиками у технічному аналізі ВНЗ [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 949-950.
 6. Plynokos, D. Innovative Information Technologies Implementation into Teaching of Economic-Mathematical Courses in Higher Education [Текст] / D. Plynokos, G. Shyshkanova, O. Shcherbyna  // Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: міжнар. наук.-практ. конф. , 13-14 грудня, 2017 р.: тези доп. – Дніпро: ДНУЖТ, 2017. – С. 161.
 7. Лісейцов, Д.В. Аналіз інтерактивного оцінювання студентів «студенти очима викладачів» за допомогою інформаційних технологій [Текст] / Д.В. Лісейцов , Т.А. Зайцева, Г.А. Шишканова, С.Ф. Сірик // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем: XV міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 листопада 2017 р.: тези доп. - Дніпро : ДНУ, 2017. – C. 119-120.
 8. Shyshkanova, G. Vibrations in tube muffler with asymmetric elliptical cross-section [Текст] / G. Shyshkanova // Моделювання динамічних систем та дослідження стійкості : XVII міжнар. наук.-практ. конференція КНУ, 24-26 травня 2017 р.: тези доповіді англ. мовою. – Київ,  2017. – С. 110.
 9. Шишканова, Г.А. Актуальність введення  інноваційних інформаційних технологій до процесу навчання у вищій освіті [Електронний ресурс] / Г.А.Шишканова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – C. 643-644.
 10. Шишканова, Г.А. Про можливість застосування змішаного навчання до математичних дисциплін у ВНЗ [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова, О.А. Щербина // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – C. 645-646.
 11. Шишканова, Г.А. Дистанційні технології освіти для самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін [Текст] / Г.А. Шишканова, Т.А. Зайцева, О.Д. Фридман // Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 грудня, 2016 р.: тези доп. – Дніпро: ДНУЖТ, 2016. – С. 44-45.
 12. Шишканова, Г.А. Сучасні особливості викладання математичних дисциплін у технічному ВУЗі [Текст] / Г.А. Шишканова, Т.В. Зарубіна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 343-344.
 13. Шишканова, Г.А. До сумування розбіжних рядів [Текст] / Г.А.Шишканова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 342-343.
 14. Шишканова, Г.А. Важливість застосування дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін / Г.А. Шишканова // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1:  Запоріжжя, 2015. – С. 392-393. 
 15. Shyshkanova, G. Integral Equations for contact interaction problems / G. Shyshkanova // Multiscale simulation methods for soft matter systems: міжнар. наук.-практ. конференція-семінар ун-та Маінц, 26-28 жовтня 2015 р.: Маінц, Німеччина, 2015. – С. 41.
 16. Shyshkanova, G. Strength characteristics of elastic space with a doubly-connected flat crack under uniaxial tension / G. Shyshkanova // Моделювання динамічних систем та дослідження стійкості : XVII міжнар. наук.-практ. конференція КНУ, 27-29 травня 2015 р.: Київ, 2015. – С.90.
 17. Shyshkanova, G.А. Solution of integral equation with aftereffect for intelligent self-learning system of music creation [Текст] / G.А.Shyshkanova, O.А.Zaitseva, А.D.Fridman // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем (MPZIS - 2014): збірник матер. ХII міжнар. наук. практ. конф., 19-21 листопада 2014 р., Дніпропетровськ / ДНУ. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 33.
 18. Шишканова, Г.А. Заходження найбільших напружень в несиметричних областях контакту [Текст] / Г.А. Шишканова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.88-89.
 19. Шишканова, А.А. Решение интегральных уравнений механики контактного взаимодействия для двусвязных областей [Текст] / А.А. Шишканова // Дифференциальные уравнения. Функциональные пространства. Теория приближений. Международн. конф., посвященная 105-летию со дня рожд. С.Л.Соболева: труды конф., 18-24 августа 2013 г., Новосибирск/ Ин-т математики СО РАН. – Новосибирск, 2013.  С. 301-302.
 20. Шишканова, Г.А. Розв’язання інтегральних рівнянь для визначення дії на лінійну схему в радіотехнічних пристроях [Текст] // Г.А. Шишканова // Тиждень науки-2013: тези доповідей щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р., Запоріжжя / ЗНТУ. – Запоріжжя, 2013. – 2 с.
 21. Шишканова, А.А. Принятие решений для размещения торговых центров с использованием разложения потенциала с несимметричной плотностью [Текст] / А.А. Шишканова, Т.А. Зайцева, А.Д. Фридман, // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем (MPZIS - 2012): збірник матер. Х міжнар. наук. практ. конф., 21-23 листопада, 2012р., Дніпропетровськ / ДНУ. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 333.