Ви є тут

Головна
  • Домбровська С.І. Регіон як елемент фінансової реструктуризації: інвестиційно-інноваційний аспект / С.І. Домбровська, Т.Г Сиволап // Економіка і регіон. – №25 – С2 (спеціальний випуск 2). – 2010. – ПолтНТУ. – С. 120-123.
  • Прушківський В.Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність у промисловості: регіональний аспект / В.Г. Прушківський, Т.Г. Сиволап // Наука й економіка. – Випуск 2(18). – 2010. – С. 236 - 240.
  • Прушківський В.Г. Фінансова реструктуризація як найважливіший елемент формування національної інноваційної системи / В.Г. Прушківський, Т.Г. Сиволап // Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. пр.. : у 2 ч. / РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України, 2010. – Ч. 1. – С 83-89.
  • Прушківський В.Г. Особливості інвестиційної політики: регіональний аспект / В.Г. Прушківський, Т.Г. Сиволап // Держава та регіони. – № 5. – 2011. – С. 184-190.
  • Прушківський В.Г. Проблеми інвестиційної політики та інновацій національної економіки (економіко-екологічний аспект) / В.Г. Прушківський., Т.Г. Сиволап // Економічний простір: Збірник наукових праць. − №47. − Дніпропетровськ: ПДБА, 2011. − С. 115 – 123.
  • Сиволап Т.Г. Сутність фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні та її місце в сучасній економіці / Т. Г. Сиволап // Інвестиції: практика та досвід. - № 7. − 2012. - С. 50- 58.
  • Сиволап Т.Г. Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу регіону / Т. Г. Сиволап // Економіка та держава. − № 12 . – 2013. – С. 10-16.