Ви є тут

Головна
  1. Романенко С.Н. Моделирование эффекта сверхразрешения в плоском слое метаматериала / Романенко С.Н., Дмитренко В.П., Тверденко А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
  2. Романенко С.Н. Шлейфне ответвители на комбинациях МПЛ и ЩЛ / Романенко С.Н., Дмитренко В.П., Тверденко А.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.63-66.