Ви є тут

Головна

Професійна підготовка та атестація фахівців, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, здійснюється на базі ЗНТУ у відповідності до статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», Постанови КМУ від 26 липня 2018 р. №605 «Порядок проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» (далі «Порядок атестації») і Угоди між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження та Запорізьким національним технічним університетом «Про співпрацю щодо створення атестаційних комісій, що будуть провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».

Відповідно до п.11 Порядку атестації, для забезпечення необхідних компетентностей ЗНТУ підготовлено освітньо-професійні програми «Сертифікація енергетичної ефективності будівель», «Обстеження інженерних систем будівель» та «Енергоефективність будівель та споруд» в рамкам спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Метою даної професійної підготовки є формування у слухачів необхідних професійних знань з енергоресурсозбереження та охорони довкілля при проектуванні та термомодернізації будівель на основі комплексного підходу до аналізу об'ємно планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, освоєння технологій проведення енергетичної сертифікації проектованих та енергоаудиту існуючих будівель, з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої енергоефективності.

Освітньо-професійні програми підготовки передбачають комплексну підготовку фахівців, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем і в залежності від обсягу на напрямку освітньо-професійної програми включає 4-8 змістовних модулів. За результатами навчання видається сертифікат про підвищення кваліфікації ЗНТУ.

Підготовка фахівців здійснюється на базі Навчального центру «Освіта для бізнесу та кар'єри» ЗНТУ.

Контакти:

Директор навчального центру: Дегтярь Любов Іванівна
E-mail: business-school@zntu.edu.ua
Тел.: (+380)50-731-66-99, (061)769-82-08
Адреса: вул. Жуковського, 60, ауд. 2.0 (VІІ корпус, 2 поверх)
для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063