Ви є тут

Головна

2013.
1. Быковский О.Г. Определение температуры частиц при плазменном напылении токоведущей проволокой / О.Г. Быковский, А.В. Ершов, А.Н. Лаптева, О.А. Глотка // Заготовительные производства в машиностроении/ Москва ; Издательство: Машиностроение; - 2013.- вип.5.
         2. Глотка О.А Неметалеві вкраплення важкотопкого вольфрам-нікель-залізного брухту / О.А.Глотка // Наукові праці Запорізької державної інженерної академії.  2013. ; вип.1(29); С. 73
3. Глотка О.А Аналіз електронно-оптичних досліджень експериментальних сплавів системи Fe; W та феровольфраму / О.А.Глотка // Металознавство та термічна обробка металів :Дніпропетровськ. - 2013.; вип. 1.; C. 57 61.
          4. Глотка О.А Аналіз причин руйнування ущільнюючого кільця компресора низького тиску двигуна ТВЗ-117 / О.А.Глотка // Вісник двигунобудування / Запорожье, ВАТ;Мотор-Січ; - 2013.; вип.1.; С. 50-52.
         5. Глотка О.А Аналіз структурно-фазового стану важкотопкого вольфрам-нікель-залізного брухту / О.А.Глотка // Вісник національного технічного університету; Тематичний випуск; Нові рішення в сучасних технологіях (Збірник наукових праць); 2013.- вип.16.- С. 186-189
6. Глотка О.А. Вплив легування вторинним матеріалом на карбідну фазу сталі 3Х2В8Ф / О.А. Глотка // Вісник Приазовського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. – 2013; Вип. 26.; С. 71-74.
         7. . Глотка О.А. Статичне руйнування W-Ni-Fe сплаву / О.А. Глотка, В.С. Вініченко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013. – вип. 1 - С.21-23
         8. Глотка О.А Природа вкраплень брухту системи W-Ni-Fe / О.А. Глотка // зб. тез Міжнар. молодіжной наук.-тех. читання ім. О.Ф. Можайського - Запоріжжя-Алушта 21-23 травня 2013 р. - С.210-212
 
2014
1. Глотка А.А. Влияние карбидной составляющей на служебные характеристики стали 110Х18М / А.А. Глотка, А.Н. Мороз // Журнал; Металловедение и термическая обработка металлов; 2014; вип. 7
2. Мороз А.Н. Влияние карбидной фазы на износ стали 110Х18М / Мороз А.Н., Глотка А.А.// Металургія. Наукові праці. - Вип. 1 (31).; Запоріжжя, ЗДІА.; 2014.
3. Мороз А.Н. Природа карбидов в быстрорежущих сталях дополнительно легированных титаном и ниобием / А.Н. Мороз, А.А. Глотка // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції;Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.; - Київ,15 квітня 2014 р.
4. Глотка О.А. Карбідна фаза сталі 3Х2В8Ф, що легована експериментальними лігатурами / О.А. Глотка // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції; Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності; виробів; Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014.;82-85 с.
5. Патент №90101 Україна. Спосіб визначення довговічності підшипникової сталі / Мороз О.М., Глотка О.А. Опубліковано 12.05.2014. Бюлетень №9, - 4с
 
 
2015
1. Мороз А.Н. О природе формирования эвтектических карбидов в экономнолегированных быстрорежущих сталях / А.Н. Мороз, А.А. Глотка // Металловедение и термическая обработка металлов, 2015. - №5 (719). – С. 20-24.
         2. Мороз О.М. Вплив неметалевих включень на формування мікронесуцільностей при гарячій деформації підшипникової сталі / О.М. Мороз, О.А. Глотка// Металознавство та обробка металів. &ndash; 2015. - №2. &ndash; С. 57-62.<
         3. Глотка О.А. Аналіз структурно-фазового стану експериментальних Fe-W сплавів та феровольфраму/ О.А.Глотка//VІІІ Міжнародна конференця молодих учених та спеціалістів; Зварювання та споріднені технологі ;, 2015р.: тези доповіді укр.мовою - Київ, ПОД ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2015.; С.265
4. Шаломеев В.А. Управление структурообразованием и свойствами отливок из магниевого сплава МЛ5 для автомобильных двигателей/ В.А. Шаломеев, Э.И. Цивирко(МТіЛВ), Г.И. Слынько(Автомобілі), А.А. Глотка, Д.А. Морозов // VІІ Международная научно-техническая конференція
;Нові матеріали і технології в машинобудуванні&raquo;, 2015.: тези доповіді рос. мовою - Киев, НТУУ;, 2015; С.148-149
 
2016
1. Мороз А.Н. Влияние температуры горячей прокатки на образование микронесплошностей на неметаллических включениях в стали ШХ15СГ [Текст] /А.Н.Мороз, А.А.Глотка // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2016. -№9(735). -С. 60-63.
         2. Глотка А.А. Об эвтектической составляющей в экономнолегированных быстрорежущих сталях [Текст] / О.А.Глотка // Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра: ХIV Всеукраїнська наук.-практ. конф., 19 квітня 2016р.:тези доп. рос. мовою. - Київ, НТУУ;, 2016. - С. 260-268.
3. Глотка А.А. Влияние карбидной составляющей на служебные характеристики стали 110Х18М [Текст] / А.А.Глотка // Нові матеріали і технології в машинобудуванні: VШ Международна науч.-техн. конф. 2016.:тези доп. рос. мовою. -К.,НТУУ;. - С. 31-33/
4. Глотка А.А. Перспективы применения отечественных жаропрочных порошков в аддитивных технологиях для авиадвигателестроения [Текст] / А.А.Глотка // Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: IV Міжнародна наук.-практ. конф., 2016р.: тези доп. рос. мовою. - З., АТ Мотор Січ;. - С. 19-21.
        
 
2017
1. Мороз А.Н. Взаимосвязь структурных составляющих и неметаллических включений с эксплуатационными свойствами подшипниковой стали [Текст] /А.Н.Мороз, А.А.Глотка // Металловедение и термическая обработка металлов. - 2017. -№9. -С. 32-35.
         2. Глотка О.А. Вплив розподілу карбідів на зношування сталі 110Х18М- ШД (440С)/ [Текст] / О.А. Глотка, О.М. Мороз // Фізико-хімічна механіка матеріалів. -Львів. 2017. - №1, том 53.  С. 40-44.
         3. Глотка А.А. Возможности использования порошкового жаропрочного сплава ЭП741п в аддитивных технологиях [Текст] / А.А.Глотка //Космические технологии: сегодня и в будущем машинобудуванні: V1 междунар. науч.-техн. конф., 2017г. :тезисы докл. -Днипро,2017. - С. 67-68.