Ви є тут

Головна

23-28 вересня в Алушті відбулася чергова Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів і енергетичних установок», яка проводилась спільно Запорізьким національним технічним університетом і АТ «Мотор Січ».

Слід зазначити, що це була десята за рахунком, а отже, конференція відзначила свій перший ювілей. Тому до науково-ділового клімату, який панував на конференції, додалося відчуття деякої урочистості і свята, що і було закономірно, оскільки конференція була присвячена 110-річчю генерального конструктора Олександра Георгійовича Івченко.

У вступному слові заступник першого керівника підприємства ДП «Івченко-Прогресс» – головного інженера Г.І. Пейчеава з особливою теплотою пролунали слова вдячності дійсно героїчному трудовому подвигу О.Г. Івченка.

Виступ ректора ЗНТУ, проф. С.Б. Белікова зміцнив в учасниках конференції, а особливо серед учених ЗНТУ, почуття оптимізму і доцільності наукової діяльності. Спогадом про життя видатного діда поділилася онука Олександра Георгійовича Івченка, провідний інженер ДП «Івченко-Прогрес» Наталія Андрейченко.

Під керівництвом голови організаційного комітету, проф. Качана Олексія Яковича, було приділено особливу увагу таким науково-практичним напрямкам, як підвищення довговічності деталей машин методами поверхневого деформаційного зміцнення, захисні покриття для деталей енергетичних установок, методи ремонту і відновлення роторних двигунів, методи діагностики і неруйнівного контролю, оцінка параметрів опору втомі конструкційних матеріалів.

Роль конференції в житті наукового співтовариства величезна і багатофункціональна. За формальними ознаками вона зводиться тільки до виступів доповідачів під наглядом суворого журі. Насправді все трохи по-іншому, і «десята», так коротко і в той же час ємко, називали конференцію між собою її учасники, продемонструвала це в повному обсязі. За кожним доповіддю в 10-15 хвилин стояв звіт про виконану роботу як одного-трьох чоловік (співавторів), так і цілих колективів. Багато хто йшов до цих результатів не один рік. Після доповідей виникали настільки запеклі суперечки, що головам секцій професорам Олексію Яковичу Качану і Леоніду Йосиповичу Івщенко доводилося мало не в прямому сенсі рознімати прихильників і опонентів обговорюваного питання. Активними опонентами доповідей були професори: Е.І. Цивірко, О.А. Мітяєв, В.В. Наумік, В.В. Гіржон і доценти: Ю.В. Мастіновський, Н.В. Гончар, В.І. Глушко, В.М. Сажнєв , В.Г. Шевченко, Д.В. Павленко, Д.В. Ткач.

Слід відзначити високий рівень наукової новизни і практичну цінність результатів досліджень учених ЗНТУ. Так доцент кафедри «Теплотехніка и гідравліка» С.О. Беженов запропонував новий підхід оцінки параметрів опору втомі конструкційних матеріалів за їх акустично-емісійним характеристиками. Доцент кафедри «Технологія авіаційних двигунів» Д.В. Павленко доповів про розробку нової ресурсозберігаючої технології отримання компактних заготовок складнолегованих титанових сплавів методом порошкової металургії, яка буде покладена в основу його докторської дисертації. Директор науково-дослідного центру «Титан Запоріжжя» доцент О.В. Овчинников доповів про результати досліджень з отримання напівфабрикатів з титанових сплавів серії LOW-COST.

Рішенням президії конференції дипломом I ступеня за високий науковий і технічний рівень було відзначено доповідь доцента кафедри «Мікро- та наноелектроніка» Г.В.Сніжного «Про можливість утворення проміжного ε-мартенситу в марганцевистих і хромонікелевих сталях при деформації стисненням», підготовлену у співавторстві з проф. каф. «Прикладне матеріалознавство» В.Ю. Ольшанецьким і начальником НДЧ ЗНТУ доцентом В.М. Сажнєвим.

Також високо оцінено доповідь представника відділу головного зварювальника АТ «Мотор Січ» О.Г. Селіверстова, а також представників ЗНУ – проф. В.В. Гіржона і асп. В.М. Ковальової і гостей конференції: Р.П. Придорожного (ДП «Івченко-Прогрес»), О.Р. Лепешкіна (ЦИАМ, Москва), С.М. Скирти (НВО «Сатурн», м. Рибінськ).

Крім функції підведення підсумків, конференція сприяла формуванню нових наукових завдань і проблем, а також генерації нових ідей і рішень, які ще вчора здавалися нездійсненними.

Треба відзначити ще про одну дуже важливу складову конференції – і ім'я їй «МОЛОДЬ». І якщо дозволити собі дуже обережно провести алегорію з романом «Як гартувалася сталь», то саме на конференції, а на «Десятці» це відчувалося особливо, формувався стрижень майбутнього наукового потенціалу в авіа- і моторобудуванні. Аспірантка Т.А. Глотка виступила з доповіддю, присвяченою реалізації інтенсивної пластичної деформації в жароміцному титановому сплаві ВТ25У. Докторант М.В. Сидоренко запропонував нові методи оптимізації електромагнітного контролю поверхневих шарів зубчастих коліс ГТД, виготовлених з теплостійких сталей. А молодий викладач кафедри ТМС Степанов Д.М. представив на суд наукової громадськості доповідь про застосування гнучкого абразивного інструменту для формування профілю крайок хвостовиків лопаток ГТД.

Всі учасники і гості конференції зійшлися на єдиній думці, що робота конференції була організована на найвищому рівні, в чому безсумнівна заслуга організаційного комітету, до складу якого входили: голова А.Я. Качан і заст. голови Л.Й. Івщенко, відповідальний секретар Н.В. Сахнюк, а також Д.В. Павленко, В.І. Гембель, Н.О. Савчук.

Учасник конференції,
доцент кафедри «Мікро- та наноелектроніка»
Геннадій Сніжной