Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» ЗНТУ

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» (МТЛВ)

Рік початку діяльності: 1900

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор, академік АІН України, заслужений діяч науки і техніки України Луньов Валентин Васильович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

136 – «Металургія», освітні програми:

«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:

«Обладнання та технології ливарного виробництва»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.050402 – «Ливарне виробництво» (Д,З)
6.050502 – «Інженерна механіка» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 226, 225, 138
тел.: +380(61)7698293, +380(61)7698594, +380(61)7698321
e-mail: mitlv@ukr.net, kafedra_mtlv@zntu.edu.ua