Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра прикладної математики

Наукова школа кафедри прикладної математики:

Механіка деформівного твердого тіла з геометричними та фізичними особливостями

Рік заснування – 1972

Засновник – доктор технічних наук, професор Асатурян Асатур Шамірович

Керівник на цей час – професор, завідувач кафедри прикладної математики Мастиновський Юрій Вікторович

На цей час на кафедрі виконується науково-дослідна робота «Математичне моделювання та методи розв’язання динамічних задач деформування елементів складених конструкцій», шифр 04615.

Роботи в рамках даної тематики присвячені дослідженню як статичного, так і динамічного напружено-деформованого стану різних елементів механічних конструкцій. Вирішуються граничні задачі теорії пружності методом комплексних потенціалів Мусхелишвили. Розв'язки таких задач застосовуються для дослідження різних кінематичних аспектів, а також для аналізу експлуатаційно-міцностних характеристик конструкцій.

Постановка задач зазвичай відповідає плоскій теорії пружності, чого буває достатньо для багатьох інженерних додатків. В розгляд вводяться об'ємно розподілені сили; особливо нескладно врахувати відцентрові сили інерції. Ряд результатів отримано в замкненій формі, і тому розв'язання не вимагає залучення чисельних методів. Результати більш загального характеру можуть бути отримані при використанні рядів Фур'є в комплексній області.

Згідно з планом проводяться роботи за такими розділами:

 1. Розробка теорії, методів і алгоритмів в області механіки суцільних середовищ.
 2. Моделювання і розв’язок задач переносу.
 3. Відновлення функцій.
 4. Дифінтегральні моделі задач з фрактальними особливостями.

Кафедра приймає участь у науковому дослідженні з теми:
"Формування механізму функціонування неіндустріальних кластерів в промисловому регіоні", шифр 05422.

Активну участь у науковій роботі кафедри приймають студенти: цього року зроблено 12 доповідей на науково-технічній конференції "Тиждень науки ЗНТУ".

Викладачі кафедри щорічно приймають активну участь у наукових семінарах та конференціях. Матеріали наукових досліджень наведені у переліку наукових праць.

На кафедрі є здобувач.

Тези доповідей за 2017 рік

Тези доповідей за 2016 рік

Тези доповідей за 2015 рік

Тези доповідей за 2014 рік

Тези доповідей за 2013 рік

Тези доповідей за 2012 рік

 1. Korotunova, O.V. Algorithm of the numerical solution of dynamic problems of the theory of elasticity by the method of spatial characteristics [Текст]  / O.V. Korotunova, N.O. Nechiporenko  // Материали за XV международна научна практична конференция БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019, 15-22 февруари, 2019. – София, "Бял ГРАД-БГ ОДД", 2019. – V.7. – P. 91-93.
 2. Зайцева, Т.А. Компьютерное моделирование пространственных контактных задач [Текст] / Т.А. Зайцева, А.Д. Фридман, Г.А. Шишканова // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем: XVI міжнар. наук.- практ. конф., 21-23 листопада 2018 р.: тези доп. – Днепр : ДНУ, 2018. – C. 79-80.
 3. Нечипоренко, Н.О. Про відновлення функції, що має задане число екстремумів [Текст] / Н.О. Нечипоренко // Aktualni vymozenosti vedy-2018: XIV mezinarodna vedecko-prakticka konference, July 3-12, 2018: conference materials. – Praha, Czech: Publishing House “Education and science”, 2018. – V.9. – P. 68.
 4. Мастиновський, Ю.В. Розповсюдження хвиль у шаруватих в’язко-пружних конструкціях [Електронний ресурс] / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947.
 5. Нечипоренко, Н.О. Про один алгоритм побудови кривої зносу [Електронний ресурс] / Н.О. Нечипоренко, О.В. Коротунова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947-949.
 6. Анпілогов, Д.І.  Аналіз розмірностей в рівняннях Мусхелішвілі [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 950-952.
 7. Левицька, Т.І. Модифікований матричний метод реалізації нечітких арифметичних операцій до економічних моделей [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 953-954.
 8. Шишканова, Г. А.  Керування ризиками у технічному аналізі ВНЗ [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 949-950.
 9. Тронькіна, О.Е. Інтелектуальні технології розпізнавання користувача у смартфонах [Електронний ресурс] / О.Е.Тронькіна, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 955.
 10. Зуб, А.Н. Біткоін. Особливості та принципи роботи [Електронний ресурс] / А.Н.Зуб, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 956.
 11. Романенко, А.А. Види і моделі електронної комерції  [Електронний ресурс] / А.А.Романенко, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 957.
 12. Кучеренко, М.А. Використання статистичних методів у інтернет-маркетингу [Електронний ресурс] / М.А.Кучеренко, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 958.
 13. Чуб, Т.А. Економіко-математичні моделі у маркетингу малого бізнесу [Електронний ресурс] / Т.А.Чуб, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 959.
 14. Лиходід, А.А. Застосування програм-ботів у сучасному житті  [Електронний ресурс] / А.А.Лиходід, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 960.
 15. Татаринова, О.Р. Застосування циклоїди у сучасних технологіях [Електронний ресурс] / О.Р.Татаринова, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 961.
 16. Мельник, К.А. Математичні методи у мережевому маркетингу [Електронний ресурс] / К.А.Мельник, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 962.
 17. Грекало, Н.А. Моделювання поведінки учасників біржі [Електронний ресурс] / Н.А.Грекало, А.А.Вороніна, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 963.
 18. Діденко, А.Є. Можливості і застосування нейронних мереж [Електронний ресурс] / А.Є.Діденко, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 964.
 19. Кострикін, М.М. Хмарні технології [Електронний ресурс] / М.М.Кострикін, О.Л.Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 965.
 20. Мошинець, Д.Д. Цифрові окуляри для людей з вадами зору [Електронний ресурс] / Д.Д.Мошинець, О.Л. Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 966.

Список наукових публікацій за 2017 рік

Список наукових публікацій за 2016 рік

Список наукових публікацій за 2015 рік

Список наукових публікацій за 2014 рік

Список наукових публікацій за 2013 рік

Список наукових публікацій за 2012 рік

 1. Тесленок І.М. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування машинобудівного підприємства / І.М. Тесленок, Ю.В. Косенко, О.В. Коротунова // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. – № 1. – Київ, 2019. – с. 78-82.
 2. Germashev A. Optimal cutting condition determination for milling thin-walled details [Text] / A. Germashev, V. Logominov, D. Anpilogov, Yu. Vnukov, V. Khristal // Advances in Manufacturing. – 2018. – V. 6. – № 3. – P. 280-290.
 3. Левада, В.С. Интегральное представление разрывного решения задачи, описывающей обобщенное плоское электроупругое состояние пьезоэлектрической пластины [Текст] / В.С. Левада, Т.И. Левицкая, И.С. Пожуева, В.К. Хижняк // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. – 2018. – № 1. – С. 78-84.
 4. Anpilogov, D.I., On one border problem of ring domain deformation [Текст] / D.I. Anpilogov, N.V. Snizhko // Буковинський математичний журнал. – 2018. – Т. 6. – № 1-2.– С. 6-12.
 5. Анпілогов, Д.І. Приклад застосування закону збереження імпульсу / Д.І. Анпілогов // Фізика в школах України. – 2018. – № 5-6. – С. 16-19. EIR ZNTU
 6. Hryhoriev, S. Determining the patterns of phase and structural transformations at carbon thermal reduction of molybdenum concentrate / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, G. Shyshkanova et al / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – Т. 2, № 12 (92) – С. 27-32.
 7. Hryhoriev, S. The study of physical-chemical patterns of resource-saving recycling of tungsten-containing ore raw materials by solid-phase reduction / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, O. Sergienko, D. Milko, A. Stepanenko, G. Kozhemiakin, Ye. Manidina, N. Berenda, V. Ryzhkov, O. Shcherbyna // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – Т. 1, № 12(91) - С. 4-9.
 8. Hryhoriev, S. A study of environmentally friendly recycling of technogenic chromium and nickel containing waste by the method of solid phase extraction / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, G. Shyshkanova et al // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – Т. 1, № 10 (91) – С. 44-49.
 9. Мастиновский, Ю.В. Распространение волн в слоистых вязко-упругих конструкциях / Ю.В. Мастиновский, Д.И. Анпилогов // Вісник двигунобудування. – 2018. – № 1. – С. 17-25.
 1. Коротунов, С.Ю. Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора [Текст] / С.Ю. Коротунов (КНТ-421М), О.В. Коротунова, О.Е. Нарівський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Том 27. – № 5. – С. 103-108. EIR ZNTU
 2. Пуліна, Т.В. Аналіз інноваційної актівності машинобудівного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, К.В. Атаманюк (ФЕУ-511) // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 114. – Дніпро : ПДАБА, 2016. – С. 127-139. EIR ZNTU
 3. Анпілогов, Д.І. Порівняння точності чисельного інтегрування при використанні інтерполяційних поліномів / Д.І. Анпілогов, Д.В. Калініченко (РТ-315) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р., в 4 томах, т.1: тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С. 344-346.
 4. Пуліна, Т.В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Д.С. Адріковський (ФЕУ-510) // Агросвіт. – 2015. – № 16. – С. 40-46. EIR ZNTU
 5. Пуліна, Т.В. Обгрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш (ФЕУ-519) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9. Частина 1. – 2014. – С.152-159.EIR ZNTU
 6. Коротунова, О.В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець (ФЕУ-519) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2014. – № 3 (78). – С.75-80. EIR ZNTU
 7. Коротунова, О.В. Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, О.С. Замбурська О.С. (ФЕУ-518) // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2013. – № 6, с.91-95.EIR ZNTU
 1. Анпілогов, Д.І. Ряди [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 124 с.
 2. Мастиновский, Ю.В. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновский, В.С. Левада, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 268 с.
 3. Математичні поняття, визначення, теореми і формули [Текст] : довідковий посібник / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 172 с.
 4. Мастиновський, Ю.В. Операційне числення та деякі його застосування [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 132 с.
 5. Мастиновский, Ю.В. Короткий курс математики для економістів [Текст] : конспект лекцій / Ю.В. Мастиновский, Д.І. Анпілогов, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2014. – 228 с.
 6. Карчев, Я.Я. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики [Текст] : навчальний посібник / Я.Я. Карчев, Ю.В. Мастиновский, Т.І. Левицька. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 222 с.
 7. Анпилогов, Д.И. Введение в теорию колебаний [Текст] : навчальний посібник / Д.И. Анпилогов, Н.В. Снижко. – Запоріжжя: Пальмариум, 2014. – 172 с.
 8. Анпілогов, Д.І. Ряди Фур’є. Вибрані питання [Текст] : навчальний посібник / Д.І. Анпілогов, Н.В. Сніжко. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – 92 с.
 9. Мастиновський, Ю.В. Теорія функцій комплексної змінної [Текст] : навчальний посібник / Ю.В. Мастиновський, Г.А. Шишканова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 160 с.
 10. Асатурян, А.Ш. Варіаційне числення [Текст] / А.Ш. Асатурян, М.І. Клименко // Навчальний посібник. – ЗНТУ. – Запоріжжя, Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 150 с.
 11. Анпілогов, Д.І. Згинальні коливання і деформування циліндричних оболонок з ушкодженнями [Текст] / Д.І. Анпілогов // Автореферат дис. канд. техн. наук. : 01.02.04 : захищена 09.10.12 / Анпілогов Дмитро Ігорович. – ЗНТУ. – Запоріжжя. – 2012. – 20 с.

Робота секції "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА" на науко-практичній конференції "ТИЖДЕНЬ НАУКИ"

                                                                16 - 20 квітня 2018 р.

Керівник секції – проф., канд. техн. наук  Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ

Секретар секції – доц., канд. техн. наук  Т.І. ЛЕВИЦЬКА

 

1. Методи обчислення інтегралів.

Доповідач – студ. гр. КНТ-117 М.І. БАСАНЕЦЬ

Автори – доц. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-117 М.І. БАСАНЕЦЬ

 

2. Численні методи лінійної алгебри.

Доповідач – студ. гр. КНТ-127 А.Е. ДІДЕНКО

Автори – доц. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-127 А.Е. ДІДЕНКО

 

3. Розв'язування нелінійних рівнянь.

Доповідач – студ. гр. КНТ-137 В.В. КОЗЛОВ

Автори – доц. Ю.В. МАСТИНОВСЬКИЙ, студ. гр. КНТ-137 В.В. КОЗЛОВ

 

4. Розв'язування функціональних рівнянь із використанням теорії груп.

Доповідач – студ. гр. КНТ-117 М.І. БАСАНЕЦЬ

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-117 М.І. БАСАНЕЦЬ

 

5. Метод твірних функцій розв'язання комбінаторних задач.

Доповідач – студ. гр. КНТ-117 О.С. МАРКОВ

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-117 О.С. МАРКОВ

 

6. Розв'язання рекурентних рівнянь.

Доповідач – студ. гр. КНТ-127 О.Ю. БЕРЕЖНИЙ

Автори – доц. Т.І. ЛЕВИЦЬКА, студ. гр. КНТ-127 О.Ю. БЕРЕЖНИЙ

 

7. Застосування екстремальних алгоритмів на графах для розв'язування економічних задач.

Доповідач – студ. гр. КНТ-517  А.Т. ТЮТЮНІК

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. КНТ-517  А.Т. ТЮТЮНІК

 

8. Аналітичний розв'язок задачі напружено-деформованого стану композиту під різного роду навантаженням.

Доповідач – студ. гр. КНТ-517  Т.А. ШЕХОВЦОВА

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. КНТ-517  Т.А. ШЕХОВЦОВА

 

9. Розрахунок деформації балки під ударом за допомогою методу характеристик.

Доповідач – студ. гр. КНТ-617  О.С. ЛИХОДІД

Автори – доц. І.С. ПОЖУЄВА, студ. гр. КНТ-617  О.С. ЛИХОДІД

 

10. Скалярне поле і його характеристики.

Доповідач – студ. гр. КНТ-217 Е.С. ТРОЦ

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. КНТ-217 Е.С. ТРОЦ

 

11. Умовний екстремум функції кількох змінних.

Доповідач – студ. гр. КНТ-217 А.С. ДЕРЕВ’ЯНКО

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. КНТ-217 А.С. ДЕРЕВ’ЯНКО

 

12. Диференціальне рівняння Ейлера і методи його розв’язання.

Доповідач – студ. гр. КНТ-227 О.В. ТЕРЕЩЕНКО

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. КНТ-227 О.В. ТЕРЕЩЕНКО

 

13. Аналіз моделей лінійного програмування на чутливість графічним методом.

 Доповідач – студ. гр. ФЕУ-116 В.М. ВЕЛИЧКО

Автори – доц. О.В. КОРОТУНОВА, студ. гр. ФЭУ-116 В.М. ВЕЛИЧКО

 

14. Методи мережного планування.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-517 І.О. ДОВГА

Автори –  доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. ФЕУ-517 І.О. ДОВГА

 

15. Моделі управління запасами.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-317 В.В. БЕНЬ

Автори – доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. ФЕУ-317 В.В. БЕНЬ

 

16. Аналіз роботи систем масового обслуговування.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-527 А.К. ПЕДЕНКО

Автори – доц. Н.О. НЕЧИПОРЕНКО, студ. гр. ФЕУ-527 А.К. ПЕДЕНКО

 

17. Використання програмного забезпечення при статистичних розрахунках в економіці.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-127сп Ю.Ю. ДУЖКА, Г.О. ФЕДОРЕЦЬ, Н.В. ГУРСЬКА

Автори – доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. ФЕУ-127сп Ю.Ю. ДУЖКА, Г.О. ФЕДОРЕЦЬ, Н.В. ГУРСЬКА

 

18. Дослідження українських сайтів, що містять статистичну інформацію з економіки.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-116 В.В. ВЕЛИЧКО

Автори – доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. ФЕУ-116 В.В. ВЕЛИЧКО

 

19. Огляд статистичної інформації з світової економіки та фінансів в Інтернеті.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-627сп Д.К. СТОЛЯРОВА, Ю.І. САПАЛЬОВА, студ. гр. ФЕУ-127сп В.А. БАЙСАРА

Автори –  доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. ФЕУ-627сп Д.К. СТОЛЯРОВА, Ю.І. САПАЛЬОВА, студ. гр. ФЕУ-127сп В.А. БАЙСАРА

 

20. Обчислення інтегралів методом Монте-Карло за допомогою комп'ютерної техніки.

Доповідач – студ. гр. КНТ-627сп Д.С. ВЕРЬОВКІН

Автори –  доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. КНТ-627сп Д.С. ВЕРЬОВКІН

 

21. Особливості обчислення невласних інтегралів з використанням програмування.

Доповідач – студ. гр. КНТ-537сп А.К. БОРИСЕНКО, С.О. ДВОРЕЦЬКИЙ

Автори – доц. Г.А. ШИШКАНОВА, студ. гр. КНТ-537сп А.К. БОРИСЕНКО, С.О. ДВОРЕЦЬКИЙ

 

22. Синтез еталонів розмірностей в задачах теорії пружності.

Доповідач – студ. гр. РТ-817 Д.Д. УТЮЖ

Автори – доц. Д.І. АНПІЛОГОВ, студ. гр. РТ-817 Д.Д. УТЮЖ

 

23. Марковські випадкові процеси та їх застосування.

Доповідач – студ. гр. РТ-227сп В.В. СЕЛЯНІНОВ, А.В. КАЛЮЖНИЙ

Автори – ас. О.А. ЩЕРБИНА, студ. гр. РТ-227сп В.В. СЕЛЯНІНОВ, А.В. КАЛЮЖНИЙ

 

24. Система масового обслуговування і її застосування.

Доповідач – студ. гр. РТ-227сп В.А. ФІЛІПІШИН

Автори – ас. О.А. ЩЕРБИНА, студ. гр. РТ-227сп  В.А. ФІЛІПІШИН

 

25. Розвязання диференціальних рівнянь чисельними методами у програмуванні.

Доповідач – студ. гр. КНТ-537сп В.В. ПАНАСЕНКО

Автори – ас. О.А. ЩЕРБИНА, студ. гр. КНТ-537сп В.В. ПАНАСЕНКО

 

26. Методи обчислення інтегралів Френеля та Пуассона за допомогою комп'ютерної техніки.

Доповідач – студ. гр. КНТ-537сп В.О. ЛАТАШ, Д.О. ЧЕХ

Автори – ас. О.А. ЩЕРБИНА, студ. гр. КНТ-537сп В.О. ЛАТАШ, Д.О. ЧЕХ

 

27. Математичні методи у мережевому маркетингу. 

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-217 К.А. МЕЛЬНИК

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. ФЕУ-217 К.А. МЕЛЬНИК

 

28. Моделювання поведінки учасників біржі.

Доповідач – студ. гр. ФЕУ-216 Н.А. ГРЕКАЛО, А.А. ВОРОНІНА 

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. ФЕУ-216 Н.А. ГРЕКАЛО, А.А. ВОРОНІНА 

 

29. Застосування програм-ботів у сучасному житті.

Доповідач – студ. гр. КНТ-617 А.А. ЛИХОДІД

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. КНТ-617 А.А. ЛИХОДІД

 

30. Можливості і застосування нейронних мереж.

Доповідач – студ. гр. КНТ-527 А.Є. ДІДЕНКО

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. КНТ-527 А.Є. ДІДЕНКО

 

31. Хмарні технології.

 Доповідач – студ. гр. КНТ-527 М.М. КОСТРИКІН

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. КНТ-527 М.М. КОСТРИКІН

 

32. Економіко-математичні моделі у маркетингу малого бізнесу.

 Доповідач – студ. гр. БАД-417 Т.А. ЧУБ

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. БАД-417 Т.А. ЧУБ

 

33. Використання статистичних методів у інтернет-маркетингу.

 Доповідач – студ. гр. ФЕУ-416 М.А. КУЧЕРЕНКО

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. ФЕУ-416 М.А. КУЧЕРЕНКО

 

34. Види і моделі електронної комерції.

 Доповідач – студ. гр. БАД-417 А.А. РОМАНЕНКО

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. БАД-417 А.А. РОМАНЕНКО

 

35. Біткоін. Особливості та принципи використання.

Доповідач – студ. гр. КНТ-527 А.Н. ЗУБ

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. КНТ-527 А.Н. ЗУБ

 

36. Інтелектуальні технології розпізнавання користувача у смартфонах.

 Доповідач – студ. гр. КНТ-527 О.Е. ТРОНЬКІНА

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. КНТ-527 О.Е. ТРОНЬКІНА

 

37. Цифрові окуляри для людей з вадами зору.

 Доповідач – студ. гр. КНТ-527 Д.Д. МОШИНЕЦЬ

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. КНТ-527 Д.Д. МОШИНЕЦЬ

 

38. Застосування циклоїди у сучасних технологіях.

 Доповідач – студ. гр. КНТ-527 О.Р. ТАТАРИНОВА

Автори – ст. викл. О.Л. МІЗЕРНА, студ. гр. КНТ-527 О.Р. ТАТАРИНОВА

Сторінки