Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет соціальних наук

Кафедра соціальної роботи

Емблема кафедри «Соціальна робота» ЗНТУ

Кафедра «Соціальна робота» (СР)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.пол.н., професор Агарков Олег Анатолійович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

231 – «Соціальна робота», освітні програми:

«Соціальна робота»

232 – «Соціальне забезпечення», освітні програми:

«Управління соціальним закладом»

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570
e-mail: kafedra_sr@zntu.edu.ua

 

Запрошуємо до навчання за спеціальностями: «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення» та «Соціологія»!

Запрошуємо до навчання у Запорізькому національному технічному університеті (ВНЗ IV рівня акредитації) в 2018-2019 навчальному році за спеціальностями: «соціальна робота», «соціальне забезпечення» та «соціологія»!

Документи необхідні для вступу:

– заява про вступ до університету;

– документ державного зразка про повну загальну, середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) в оригіналі або його копію, завірену в ЗНТУ чи нотаріально (окремо додаються дві незавірені копії);

– 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

– паспорт (окремо додаються дві незавірені ксерокопії паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці), документи, що дають право на пільги;

– сертифікати УЦОЯО з оцінками з предметів, необхідних для вступу на обраний напрям підготовки (оригінал або його завірену копію):

ОБОВ'ЯЗКОВІ

1.Українська мова

2.Історія України

ЗА ВИБОРОМ

1.Математика

2.Біологія

(Ціни згідно правил прийому до ЗНТУ 2018 р.)

http://pk.zntu.edu.ua/pravyla-pryjomu

Вартість навчання за семестр

бакалавр

Форма навчання Соціальна робота / Соціологія

Денна 4 250 / 4 000 грн

Заочна 2 750 грн

Підготовка фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» / «Соціальне забезпечення» / «Соціологія» включає:

– набуття фахових знань з дисциплін – соціологія(загальна, історія соціології та соціологічних вчень, методологія і методика соціологічних досліджень, галузеві та спеціальні соціології); психологія(загальна, соціальна, психодіагностика, конфліктологія); менеджмент; соціальна робота (методи соціальної роботи, соціальна робота у закладах освіти, у сферах охорони здоров'я, з групою «соціального ризику», з кризовими сім'ями); маркетинг, кадрова політика;

– вивчення тенденцій сучасної соціальної політики в Україні і світі;

– засвоєння основ вітчизняного та світового законодавства в соціальній сфері;

– набуття вмінь проведення соціологічних досліджень, розробки соціальних проектів;

– засвоєння теоретичного матеріалу на практиці, яка проходить в Україні, Польщі, Словаччині, Німеччині, Туреччині.

Магістр із соціальної роботи/соціології/соціального забезпечення може працювати в наступних сферах:

– у сфері державної служби – в закладах управління соціальною сферою, соціальних організаціях і службах;

– у закладах сфери освіти і охорони здоров'я державної і недержавної форми власності;

– в кадрових та рекрутингових агентствах та центрах;

– у громадських і благодійних організаціях різного спрямування;

– аналітичні соціальні центри;

– маркетингові відділи підприємств.

Проходження практики під час навчання на спеціальності «Соціальна робота» / «Соціальне забезпечення» / «Соціологія»:

– в органах державної влади та місцевого самоврядування;

– в провідних фахових агентствах, центрах та фондах;

– у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах;

– у спеціалізованих соціальних службах;

– у недержавних організаціях (волонтерські організації, благодійні фонди та ін.).

– диплом IV рівня акредитації про вищу освіту державного зразка;

– конкурентоспроможна вартість навчання;

– навчання та стажування в країнах ЄС: Польща, Словаччина, Німеччина (для студентів спеціальності «соціальна робота»);

– можливість одночасно отримати освіту за декількома спеціальностями та отримати диплом ЗНТУ та ВНЗ ЄС;

– стабільно високі показники працевлаштування.

Місця працевлаштування:

– органи державного та регіонального управління;

– державні центри зайнятості;

– відділи соціального захисту населення;

– громадські та благодійні організації;

– територіальні центри соціального обслуговування населення;

– соціологічні, психологічні та реабілітаційні центри;

– кадрові служби в державних та комерційних організаціях;

– рекламні агенції та відділи;

– рекрутингові компанії;

– соціальні служби;

– заклади освіти;

– центри соціальної роботи та практичної психології;

– політичні партії та організації;

– медіа-служби.

Види діяльності

– консультативна;

– дослідницька;

– аналітична;

– організаційна;

– викладацька;

– методична.

Телефони викладачів кафедри соціальної роботи ЗНТУ:

099-66-93-810 Галина Юріївна

063-28-15-664 Василь Михайлович

098-55-19-271 Сергій Степанович

Додаткова інформація та довідки за телефоном: 061-769-85-70.

http://zntu.edu.ua/kafedra-socialnoyi-roboty-0

https://www.facebook.com/groups/2080824638804653/

e-mail: kafedra_sr@zntu.edu.ua

Адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м. Запоріжжя [для поштових відправлень: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063], аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4).

ПОДЗВОНИ ВИКЛАДАЧЕВІ І ВСТУПИ ДО ВНЗ!

Чекаємо на майбутніх студентів!

Буклет кафедри соціальної роботи ЗНТУ (DOC, 1.4 MБ)

 


 

 

Завантажити у повному розмірі (JPG, 3.1 MБ)

Кафедра соціальної роботи була створена у вересні 2007 році. Кафедра соціальної роботи є структурним підрозділом гуманітарно-правового факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету. Підставою для відкриття спеціальності «Соціальна робота» був в першу чергу аналіз дефіцитності і, як наслідок, затребуваності фахівців з соціальної роботи в Запорізькому регіоні і в цілому по країні. Оцінка матеріальної бази кафедри свідчила про її достатність для відкриття спеціальності.

Діяльність кафедри соціальної роботи спрямована на практичну підготовку кваліфікованого фахівця, що забезпечить якісну й швидку допомогу клієнтові на основі глибокого вивчення його життєвої ситуації й підбору найбільш адекватної соціальної технології для розв’язання його життєвих проблем. Соціальний працівник – це соціолог, соціальний психолог та соціальний менеджер, що налагоджує роботу з людьми із розрахунку на найбільш оптимальний соціальний результат.

Колектив кафедри веде роботу по підготовці соціальних працівників для: муніципальних соціальних служб і організацій, центрів зайнятості, міграційних служб, відділів соціального забезпечення, центрів соціального обслуговування і соціального захисту населення, учбово-виховних установ, правоохоронних органів, державних спеціальних фондів, пенсійних фондів, страхових компаній, добродійних організацій та ін.

З 2015 року започатковано навчання в магістратурі за спеціальністю "Соціальне забезпечення". Актуальність відкриття магістратури зі спеціальності "Соціальне забезпечення" зумовлена вимогами щодо підвищення ефективності соціальних послуг, які висувають різні групи зацікавлених осіб, починаючи від урядових структур і закінчуючи клієнтами та широкою громадськістю. Ці вимоги зобов’язують керівників та працівників соціальних закладів звертати особливу увагу на організацію роботи та на процес управління всередині організації. В сфері управління на сучасному етапі особливого значення набуває також людський фактор, орієнтація на розкриття та використання творчого потенціалу управлінців. Це особливо важливо в соціальній сфері, бо вона була і залишається гуманістично-спрямованою за своєю суттю, змістом та особливостями функціонування.

На сьогодні в Запорізькій області підготовку фахівців у сфері соціального управління здійснює лише кафедра соціальної роботи ІУП ЗНТУ. Основний напрям нашої діяльності вбачаємо в оптимізації структури закладів з надання соціальних послуг, які мають оперативно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. В цьому контексті особливий акцент є на недержавних організаціях, які перебувають в кращій ситуації, ніж державні. Менеджери таких організацій повинні вміти організувати роботу, знати форми і методи управління соціальним закладом, ефективно застосовувати делегування повноважень.
Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Агарков Олег Анатолійович д-р.політ.наук, професор завідувач кафедри
Баршацька Галина Юріївна канд.сціол.наук, доцент доцент кафедри
Попович Василь Михайлович канд.філос.наук, доцент доцент кафедри
Дударьов Віталій Валентинович канд.політ.наук, доцент доцент кафедри
Кузьмін Віктор Володимирович канд.соціол.наук доцент кафедри
Щербина Сергій Степанович канд.соціол.наук доцент кафедри
Коваль Владислав Олександрович канд.пед.наук, доцент доцент кафедри
Кузьміна Марія Олегівна - викладач кафедри
Турба Оксана Олексіївна канд.соціол.наук, доцент доцент кафедри
Новак Тетяна Олександрівна старший лаборант кафедри

 

На базі кафедри функціонує навчальна лабораторія «Соціально-психологічних досліджень», яка є місцем для організації практичних занять зі студентами, виконання курсових, дипломних, творчих робіт, для самостійної роботи студентів. Тут проводяться лабораторні навчальні заняття, які дозволяють поглиблювати й закріплювати теоретичні знання, одержувані студентами на лекціях, перевіряти науково-теоретичні положення, вивчати на практиці методи наукових досліджень, розвивати самостійність студентів і індивідуалізацію навчання.

У наявності лабораторії є:

 • робочі програми всіх дисциплін, за якими проводяться заняття;
 • графіки виконання робіт;
 • методичні вказівки й рекомендації для студентів;
 • тематика курсових і дипломних робіт зі списками літератури;
 • методика керівництва лабораторними заняттями з боку викладача.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (бакалавр)
 
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (магістр)
Інтелектуальна власність
Цивільний захист і охорона праці в галузі
Управління соціальними процесами
Переддипломна практика (стажування)
 
 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анотації дисциплін нормативної частини ОПП (магістр)
 
 

 

 1. Правові засади соціальної роботи: навчальний посібник / В.М. Попович, О.А. Агарков.– Запоріжжя: Просвіта, 2011-312 с. (ISBN 978-966-653-269-8)
 2. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Галузеве законодавство в соціальній роботі» Попович В.М.
 3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Комунікації в системі органів управління» Медведєва Л.В.
 4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Кадрова політика в державному управлінні» Арабаджиєв Д.Ю.
 5. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота (заочна форма навчання) Дударьов В.В.
 6. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота (денна форма навчання) Агарков О.А.
 7. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Оптимізація соціальних процесів» Зубченко О.С.
 8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота (заочна форма навчання) Агарков О.А.
 9. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Правові засади в соціальній роботі» Попович В.М.
 10. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Політичні системи світу» Арабаджиєв Д.Ю. Кошова Т.В.
 11. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Соціальний маркетинг» для студентів спеціальності соціальна робота Дударьов В.В., Васильченко О.А.
 12. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціологія освіти» Шидловський Д.О.

Технології соціальної роботи: Навчальний посібник з грифом МОН України.  / О.А.Агарков, Д. Ю. Арабаджиєв, Т. В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В. М. Попович. – Запоріжжя: вид. комплекс АТ «Мотор-Січ», 2015. – 487 с.

Правові засади соціальної роботи: Навчальний посібник з грифом МОН України.  / О.А.Агарков,  В. М. Попович. – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 312 с.

Напрями підготовки та спеціальності:
СОЦІАЛЬНА РОБОТА
 
Підготовка за освітнім ступенем «бакалавр» здійснюється за напрямом підготовки:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» здійснюється за спеціальністю:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
Підготовка за освітнім ступенем «магістр» здійснюється за спеціальністю:
231 – «Соціальна робота» (Д,З)
 
Студенти отримують необхідні знання в галузі соціальної роботи та інших наук про людину і суспільство. Особлива увага в навчанні звертається на вивчення сучасної методології наукових досліджень. Ґрунтовне засвоєння, в тому числі із широким застосуванням практичної підготовки, методик збору емпіричної інформації, її опрацювання із використанням сучасних спеціалізованих програмних продуктів, методів аналізу та презентації отриманих результатів, визначення сфер їх прикладного застосування дозволяє сформувати висококваліфікованого фахівця — практика у галузі соціальної роботи.
Фахівці здатні досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління; вивчати поведінку людей, їх потреби та мотивацію з метою надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій; здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.
Характерною ознакою програми професійної підготовки магістрів соціальної роботив ЗНТУ є спрямованість на застосування випускниками програми інноваційних технологій роботи з людьми (окремими особами, родинами, групами та громадами), управління процесами запланованої соціальної зміни, планування та виконання соціальних програм, сприяння формуванню мережі соціальних послуг у громаді, активна громадянська позиція фахівця.
 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
Підготовка за освітнім ступенем «магістр» здійснюється за спеціальністю:
232 – «Соціальне забезпечення» (Д)
 
Мета підготовки магістрів зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» - здійснити формування управлінської компетенції, необхідної для керівництва соціальними закладами різного типу.
Глобальні тенденції трансформації ринкових відносин актуалізують застосування маркетингу в соціальному управлінні. До розвитку соціальної сфери має бути залучене корпоративне управління соціальними процесами, що створить умови для вдосконалення механізмів муніципального, регіонального розвитку та підвищення конкурентоспроможності громад.
За цією спеціальністю готуються керівники соціальних закладів, які будуть компетентні в питаннях теорії та практики управління соціальним закладом, здійснюватимуть організаційні дії з планування, координації, регулювання та контролю взаємодії соціального закладу з іншими зацікавленими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності та соціального розвитку закладу.

На кафедрі соціальної роботи ведеться активна наукова діяльність. Співробітники кафедри приймають участь у всеукраїнських та міжнародних  конференціях, проводять дослідження, публікують наукові статті, захищають  дисертації.

На кафедрі функціонують наукові школи з політології та соціології.

Провідними напрямками наукових досліджень кафедри є: «Громадський моніторинг як фактор розвитку громадянського суспільства», «Політична комунікація як об'єкт соціологічного дослідження», «Ціннісні орієнтації сучасної молоді», «Функції громадської думки».

Сторінки