Ви є тут

Головна

Емблема кафедри «Захист інформації» ЗНТУ

Кафедра «Захист інформації» (ЗІ)

Рік початку діяльності: 2006

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Карпуков Леонід Матвійович

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

125 – «Кібербезпека», освітні програми:

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.170101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (Д,З)
6.170102 – «Системи технічного захисту інформації» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 31-А, 36, 32-А
тел.: +380(61)7698491, +380(61)7698421, +380(61)7698597
e-mail: kafedra_zahisty@zntu.edu.ua