Ви є тут

Головна

Кафедра металорізальних верстатів та інструментів здійснює підготовку фахівців наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 

БАКАЛАВР

Підготовка бакалаврів здійснюється заспеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізацію «Металорізальні верстати та системи».

Кваліфікація бакалавра здобувається на основіповної загальної середньої освіти, або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю, відповідною до напряму підготовки.

Ліцензований обсяг освітньої послуги для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» складає 465 осіб денної та заочної форми навчання. Відповідно, для спеціалізації «Металорізальні верстати та системи» ліцензований обсяг складає не менше 116 осіб. 

Термін навчання – 4 роки (або 3 роки в разі навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Загальнийобсягосвітньо-професійноїпрограми – 240кредитів ЄКТС.

Термін дії сертифікату на підготовку бакалаврів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» - до 01.07.2021 року

Випускники отримують диплом бакалавра з галузевого машинобудування, що надає право на здійснення професійної діяльності та право вступу до магістратури іпродовження освіти за другим рівнем вищої освіти. 

Випускник здобуває кваліфікацію:

Освітня кваліфікація – бакалавр з галузевого машинобудування;

Кваліфікація за дипломом – бакалавр з галузевого машинобудування;

Професійна кваліфікація - технічний фахівець-механік

 

 

МАГІСТР

Підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітньою програмою «Металорізальні верстати та системи».

Кваліфікаціямагістраздобуваєтьсянаосновікваліфікації бакалавра.

Ліцензований обсяг освітньої послуги для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» складає 240 осіб денної та заочної форми навчання. Відповідно, для освітньої програми «Металорізальні верстати та системи» ліцензований обсяг складає не менше 60 осіб.

Термін навчання -1,5 роки. Загальнийобсягосвітньо-професійноїпрограми – 90 кредитів ЄКТС.

Термін дії сертифікату на підготовку магістрів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» - до 01.07.2026 року

Випускники отримують диплом магістра з галузевого машинобудування, що надає право на здійснення професійної діяльності та право вступу до аспірантури і продовження освіти за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти.

Випускник здобуває кваліфікацію:

Освітня кваліфікація – магістр з галузевого машинобудування;

Кваліфікація за дипломом – магістр з галузевого машинобудування

Професійна кваліфікація:

- інженер – механік;

- викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

У навчальній та науковій діяльності кафедра плідно співпрацює із промисловими підприємствами:

  • ДП «Івченко-прогрес»
  • ВАТ «Мотор-Січ»
  • КП «НВК «Іскра»
  • ТОВ «Ливарно-механічний завод»
  • ВАТ «Запоріжсталь»
  • ПАТ «Дніпроспецсталь»
  • ПрАТ «Запоріжкран»
  • ВАТ «Запоріжтрансформатор»
  • ТОВ "НПФ МІДА ЛТД"

Зазначені підприємства є базовими для проходження студентами усіх видів практик та подальшого працевлаштування.