Ви є тут

Головна

 

Колектив кафедри загальної мовної підготовки має високий науковий потенціал. На кафедрі працюють 4 кандидати філологічних наук, доценти Онуфрієнко Г.С., Катиш Т.В., Біленко Т.Г., Воронюк І.О.; закінчила аспірантуру та працює над дисертацією ст. викл. Брацун О.І.; навчаються в аспірантурі Адаменко О.В. та Бондарчук О.А.; працюючи на  кафедрі ЗМП, захистила дисертацію Хавкіна О.М.; закінчила аспірантуру і готується до захисту дисертації Гура Н.М. (нині обидві працюють на кафедрі теорії та практики перекладу); працює над дисертацією ст. викл.  Миронюк Л.В.

Наукову роботу на кафедрі очолює досвідчений науковець доцент Онуфрієнко Г.С. Наукова робота здійснюється за такими напрямами: актуальні проблеми лінгвістики тексту, лінгвістичні параметри та лексикографічна інтерпретація науково-технічної термінології, сучасний науковий текст у лінгводидактичному вимірі, наукова комунікація в лінгводидактичному вимірі. Колектив кафедри під керівництвом доц. Онуфрієнко Г.С. працює над держбюджетною науково-дослідною темою «Мова науки в лінгводидактичному та культурологічному вимірах», до розроблення якої залучені всі викладачі кафедри (НДР ДБ08419). Крім того, кожен викладач здійснює дослідження у сфері індивідуальних наукових інтересів.  Наукові проблеми обговорюються на засіданнях  науково-методичного семінару.  Підсумки наукової діяльності підбиваються під час проведення «Тижнів науки», на науково-практичних конференціях різних рівнів. До наукових досліджень викладачі кафедри активно залучають студентів різних спеціальностей. Зокрема, студенти ГФ і ФЕУ під керівництвом доцента  Г.С. Онуфрієнко виступили з доповідями на  актуальну лінгвістичну тематику на міжнародних наукових конференціях, а саме: «Мова і культура» (Київ, 2005-2010рр.), «Проблеми української термінології (Львів, 2010), «Українська освіта у світовому просторі» (Київ, 2007), «Світ лінгвістики»  (Кривий Ріг, 2008), «Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства» (Луганськ, 2010-2011), а також на всеукраїнських конференціях, що проводилися в запорізьких ВНЗ. До  виконання окремих завдань кафедральної НДР залучаються і студенти ЗНТУ, серед яких ті, що з першого курсу активно та плідно займаються науковою роботою, здобули перемогу в конкурсах  наукових робіт, підготували у співавторстві з науковим керівником статті до фахових лінгвістичних видань, а також тези доповідей, виголошених на міжнародних (Київ, Львів), всеукраїнських, міжвузівських та університетських конференціях з актуальних проблем українського мовознавства, риторики, мовної комунікації, термінології. Вісім років поспіль кафедра проводить міжвузівську науково-практичну конференцію студентів, магістрів та аспірантів з питань сучасної лінгвістики, приурочену до Дня української писемності та мови.  Її учасниками є не лише представники ЗНТУ,  а й інших ВНЗ Запоріжжя та області, а також  Києва, Дніпропетровська, Луганська, Кривого Рогу. 2005 року створено два наукові гуртки, які активно функціонують уже 6 років (наукові керівники – доцент Г.С. Онуфрієнко та  старший викладач К.С. Бондарчук). За останні роки підготовлено під науковим керівництвом Г.С. Онуфрієнко 4 переможці обласного конкурсу обдарованої молоді в номінації «Українознавство: філологічний напрям»: Йорж Т.О., студентка ЕФ – «Українська лексика сфери шоу-бізнесу»; Таран О.І., студентка ГФ, – «Мовленнєва спадщина запорізьких козаків: етимологія, семантика, функціонування»; Хваткова С.О., студентка ГФ, – «Ґенеза української мови в гіпотезах і концепціях ХІХ-ХХ століть»; Кузнецова М.О., студентка ГФ, – «Український художній переклад як феноменальний продукт вторинної номінації». Студентка групи ГФ-328 Ліпінська Валерія посіла 2 місце в конкурсі на кращу наукову роботу в ЗНТУ в номінації «Гуманітарні науки» (науковий керівник – доцент Катиш Т.В.).

   Студенти ЗНТУ щороку беруть участь і стають переможцями міжнародних конкурсів знавців української мови імені Петра Яцика та мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка. Зокрема, в  2011-2012 н.р. студ. ФЕУ-510 Судак Людмила посіла            3 місце в обласному етапі  конкурсу імені П.Яцика, а студентка гр. ФЕУ-110 Черномаз Катерина посіла 3 місце в обласному етапі конкурсу імені Т.Г. Шевченка.  Обидві студентки взяли участь у фінальному етапі обох конкурсів (керівник –  завідувач кафедри Бондарчук К.С.).