Ви є тут

Головна

Навчально-методичні вказівки викладачів кафедри ТПП за 2009-2016 н.р.:

Кафедрою на основі компетентнісного підходу розроблено та затверджено ректором університету тимчасові ОКХ, ОПП підготовки магістрів за фахом 035 «Філологія», які включають також варіативну складову. З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри «Теорії та практики перекладу» спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом. З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

 • Гура Н.П. Конспект лекцій з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Підгорна Анна Борисівна Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів II курсу спеціальності 7.02030304 «Переклад» денної форми навчання - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 1-2 курсів спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 3 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Лазебна Наталія Валеріївна For Practical Classes in the Basic Foreign Language (English) - Завантажити
 • Лазебна Н.В., Хавкіна Олена Миколаївна Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична фонетика англійської мови» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни: «Теоретична фонетика» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. До практичних занять з основної іноземної мови (англійської) - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт та проектів - Завантажити
 • Кущ Єліна Олексіївна Порівняльна граматика англійської та української мов - Завантажити
 • Тарасенко Кирил Валентинович Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови” (граматика) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання - Завантажити
 • Тарасенко К.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія зарубіжної літератури” (XVII-XVIII cт.) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання - Завантажити
 • Серга Наталія Володимирівна Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з другої іноземної мови, французької” для студентів 3 курсу спеціальності “Переклад”, денної та заочної форм навчання ( 1 частина, дороблена) - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні (семінарські) заняття з дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української мов” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови (німецької)” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” - Завантажити
 • Кущ Єліна Олексіївна Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Практика перекладу другої іноземної мови (німецька)" для студентів 4 курсу спеціальності „Переклад” всіх форм навчання - Завантажити