Ви є тут

Головна

 

Список навчальних посібників, укладених викладачами  кафедри загальної мовної підготовки, що мають  Гриф МОН України

№ ч/ч

Автор

Назва навчального посібника

Видавництво, рік видання

1

2

3

4

 

 

Навчальні посібники

 

1

Бондарчук К.С.

Українська мова: Навчальний  посібник

К.: Центр навчальної літератури, 2005р. – 228с. (Гриф МОН України, лист №14/18.2-256 від 07.02.05р.)

2

Бондарчук К.С.

Українська мова: Навчальний посібник для абітурієнтів (Видання 2, доповнене)

Запоріжжя: ТОВ «ВПО «Запоріжжя», 2006. – 304с.

3

Бондарчук К.С.

Українська мова: Навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів

Тернопіль: Підручники і посібники,  2009. – 272с.

4

Бондарчук К.С.

Українська мова: Навчальний посібник для слухачів підготовчих  курсів та вступників до ВНЗ

Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 384с. (Гриф МОН України (лист №14/18-Г-2872 від 06.10.2008).

5

Бондарчук К.С.

Українська мова:  Довідник

Тернопіль:  Підручники і посібники, 2009. – 208с. (Гриф МОН України, лист №1.4/18-Г-2073 від 06.10.2008).

6

Онуфрієнко Г.С.

Науковий стиль української мови: Навчальний посібник

 

К.: «Центр навчальної літератури», 2006. – 312с. Гриф МОН України (лист №14/18.2-2364 від 26.10.2005р.).

7

Онуфрієнко Г.С.

 

 Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. – 2-е вид. перероблене та доповнене

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с. (Гриф МОН України: № 14/18.2-2364  від 26.10.2005р.).

8

Онуфрієнко Г.С.

 

Риторика: Навчальний посібник для студентів ВНЗ 

К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 592 с. (Гриф МОН України: № 14/18-Г-99Б  від 02.11.2006р.).

9

Онуфрієнко Г.С.

Риторика у практичних завданнях для юристів: Навч. посібник

Запоріжжя: ЗЮІ, 2002. – 307с. (Гриф МОН України: лист № 14/18.2-1745  від 24.09.2002р.)

10

Онуфрієнко Г.С.,

Руколянська Н.В.

Українська мова  в комплексних завданнях для юристів: Навч. посібник./ За заг. ред.

Г.С. Онуфрієнко

Запоріжжя: ЗЮІ, 1998. – 281с. (Гриф МОН України: лист                        № 14/18.2-2488  від 27.12.2002р.)

11

Онуфрієнко Г.С.,

Таранова Н.В.

Українська мова  в тестових завданнях: Поглиблений курс: Навч. посібник./ За заг. ред.

Г.С. Онуфрієнко

 Запоріжжя: ЗЮІ, 1999. – 404с. (Гриф МОН України: лист                         № 14/18.2-2488  від 27.12.2002р.)

 

 

 

 

Таблиця №9. Методичне забезпечення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

№ ч/ч

Автори

Назва методичних матеріалів

Видавництво, рік видання

1

2

3

4

1

Бондарчук К.С.,

Біленко Т.Г., Брацун О.І.,

Єршова В.К., Катиш Т.В.,

Миронюк Л.В.

Українська мова (за професійним спрямуванням). Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 74с.

2

Бондарчук К.С.,

Єршова В.К., Катиш Т.В.,

Миронюк Л.В.

Методичні вказівки та практичні завдання з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей денної форми  навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 62с.

3

Єршова В.К., Катиш Т.В.,

Методичні вказівки до дисципліни «Українська мова» для студентів комп’ютерних  спеціальностей денної форми  навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 54с.

4

Бондарчук К.С.

Методичні матеріали з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Культура писемного мовлення. Літературні норми сучасної української мови. Стилі СУМ (для студентів економічних спеціальностей денної форми  навчання)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54с.

5

Бондарчук К.С.

Методичні матеріали з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Ділові папери (для студентів усіх спеціальностей денної та заочної  форм  навчання).

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 70с.

6

Брацун О.І., Миронюк Л.В.

Методичні матеріали з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів технічних  спеціальностей, що навчаються за прискореною програмою денної та заочної форм  навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 50с.

7

Бондарчук К.С.,

Катиш Т.В., Миронюк Л.В.

Методичні вказівки та контрольні завдання з української  мови (за професійним спрямуванням)

для студентів усіх  спеціальностей заочної форми  навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 54с.

8

Онуфрієнко Г.С.

Українська мова у кваліфікаційних комплексних завданнях для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 120с.

9

Катиш Т.В., Миронюк Л.В.

Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №1 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів технічних спеціальностей заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30с.

10

Бондарчук К.С.

   Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №1 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету економіки та управління  заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

34 с.

11

Бондарчук К.С.

  Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №2 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету економіки та управління  заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

30 с.

12

Катиш Т.В., Миронюк Л.В

     Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №2 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів комп’ютерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

30 с.

13

Бондарчук К.С.

  Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №3 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету економіки та управління  заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

30 с.

14

Катиш Т.В., Миронюк Л.В

     Методичні вказівки та завдання контрольної роботи №3 з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів комп’ютерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.–

30 с.

            Сучасна українська мова

15

Онуфрієнко Г.С.

Сучасна українська мова: Програма навчальної дисципліни для  студентів гуманітарного факультету

 Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. –  34 с.

16

Онуфрієнко Г.С.

Сучасна українська мова: Методичні матеріали для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 78 с.

                  Риторика

17

Онуфрієнко Г.С.

Риторика: Програма навчальної дисципліни для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. –  28 с.

18

Онуфрієнко Г.С.

Риторика у тренінгових кваліфікаційних завданнях

для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. –  70 с.

Теорія мовної комунікації

19

Онуфрієнко Г.С. 

Основи теорії мовної комунікації: Методичні матеріали для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –  90с.

 

20

Онуфрієнко Г.С. 

Основи теорії мовної комунікації: Програма навчальної дисципліни для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. –  20 с.

21

Онуфрієнко Г.С. 

Навчальний тлумачний словник термінолексики теорії мовної комунікації

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. –  70 с.

Вища школа і Болонський процес

22

Онуфрієнко Г.С. 

Вища школа і Болонський процес: плани практичних занять для магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. –  15 с.

23

Онуфрієнко Г.С. 

Тлумачний словник ключових понять і термінів Болонськиого  процесу  для магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –  42 с.

24

Онуфрієнко Г.С. 

Вища школа і Болонський процес: методичні матеріали для самостійної роботи  магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –  50 с.

25

Онуфрієнко Г.С. 

Вища школа і Болонський процес: Методичні матеріали для магістрів ЗНТУ усіх спеціальностей

Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. –  62 с.

Вступ до мовознавства

26

Бондарчук К.С.

Конспект лекцій з курсу «Вступ до мовознавства» для студентів гуманітарного факультету (спеціальність: переклад, спеціальність: технічний переклад)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. –  138 с.

 

Таблиця №10. Методичне забезпечення дисциплін, що викладаються на підготовчих курсах

Українська мова та література

1

Бондарчук К.С.

Українська мова: Тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Тернопіль: Підручники і посібники,  2008. – 96с.

2

Бондарчук К.С.

Українська мова: Збірник диктантів

Тернопіль: Підручники і посібники,  2010. – 272с.

3

Бондарчук К.С.,

Соловйова Т.В.

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з української мови на факультеті довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 50с.

 

4

Біленко Т.Г.

Практикум з орфографії  української мови для слухачів факультету довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 50с.

5

Біленко Т.Г.

Практикум з морфології  української мови для слухачів факультету довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 74с.

6

Звягіна Г.О.

 

Методичні вказівки для організації самостійної роботи слухачів довузівської підготовки з української мови (Школа «Магістр»)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 44с.

7

Бондарчук К.С.,

Брацун О.І.

Контрольні роботи з української мови для слухачів підготовчих курсів економіко-гуманітарних та технічних спеціальностей загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 58с.

8

Миронюк Л.В.

Тестові контрольні завдання з української мови для факультету довузівської підготовки (Школа вихідного дня) 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30с.

9

Миронюк Л.В.

Контрольні роботи з української мови для слухачів школи «Магістр» 1-го року навчання загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34с.

10

Брацун О.І.

Обов’язкові домашні завдання з української мови для слухачів підготовчих курсів економіко-гуманітарних та технічних спеціальностей загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 86с.

11

Єршова В.К.

 

Обов’язкові домашні завдання з української мови для слухачів підготовчих курсів гуманітарних спеціальностей загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 42с.

12

Миронюк Л.В.

Домашні завдання з української мови для слухачів школи «Магістр» 1-го та 2-го років навчання загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 50с.

13

Полежаєва Н.А

Навчальний тлумачний словник літературознавчої термінології

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34с.

14

Яценко Л.І.

Контрольні роботи та обов’язкові домашні завдання з української літератури  для слухачів підготовчих курсів загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30с.

15

Англійська мова для слухачів підготовчих курсів

1

Адаменко О.В.

 

Improve your English Методичні рекомендації для слухачів підготовчих курсів на факультеті довузівської підготовки.  Частина 3 (The Article)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 66с.

2

Адаменко О.В,

Дорошенко С.В., Гура Н.П, Хавкіна О.М.

Методичні вказівки для слухачів факультету довузівської підготовки. Hometasks  (Частина1)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 66с.

3

Адаменко О.В.,

Дорошенко С.В.,

Гура Н.П.,  Хавкіна О.М.

Методичні вказівки для слухачів факультету довузівської підготовки. Home tasks  (Частина2)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 72с.

4

Гура Н.П., 

Дорошенко С.В.,

Хавкіна О.М.

Методичні рекомендації для слухачів факультету довузівської підготовки «Загальні комплексні роботи з англійської мови» (Vаrіаnt 1)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 58с.

5

Адаменко О.В. ,

Дорошенко С.В.,  

Гура Н.П., Хавкіна О.М.

Методичні вказівки для слухачів факультету довузівської підготовки. Home tasks  (Частина2)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 72с.

6

Гура Н.П., 

Дорошенко С.В.,

Хавкіна О.М.

Методичні рекомендації для слухачів факультету довузівської підготовки «Загальні комплексні роботи з англійської мови» (Vаrіаnt 1)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 58с.

7

Дорошенко С.В.,

Гура Н.П.,  Хавкіна О.М.

Контрольні роботи з англійської мови для слухачів загальнотехнічного факультету ЗНТУ (Vаrіаnt 2)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 58с.

8

Адаменко О.В.,

Дорошенко С.В.

Методичні рекомендації для слухачів загальнотехнічного факультету „Загальні контрольні роботи з англійської мови”    (Variant 3)

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42с.

9

Гура Н.П.

 

Методичні вказівки з теми: «Прикметник» для слухачів факультету довузівської підготовки. Частина1

Запоріжжя: ЗНТУ. – 2006. – 38с.

10

Гура Н.П.

 

Методичні рекомендації з теми «Прикметник. Частина 2» для слухачів факультету довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ,  2007. – 38с.

11

Хавкіна О.М.

Improve your English Методичні рекомендації для слухачів підготовчих курсів на факультеті довузівської підготовки. Частина 4 (Рhrasal  Verbs) 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 74с.

12

Черкашина І.В.

Improve your English Методичні рекомендації для слухачів підготовчих курсів на факультеті довузівської підготовки.  Частина 2 (The Noun) 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 26с.

13

Черкашина І.В.

Завдання з аудіювання з англійської мови для слухачів підготовчих курсів та підготовчого відділення при ФДП ЗНТУ

ЗНТУ, 2005. – 52с.

 

Німецька мова для слухачів підготовчих курсів

1

Гузенко Л.М., Гура Н.П.

Методичні рекомендації до теми «Дієслова в німецькій мові» для слухачів факультету довузівської підготовки

Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 66с.

2

Гузенко Л.М., Гура Н.П.

Методичні рекомендації з теми: «Займенник. Дієслово» (з німецької мови) для слухачів підготовчих курсів

 

Запоріжжя: ЗНТУ,  2005. – 50с.

Історія України  для слухачів підготовчих курсів

1

Бондарчук О.А.

 

Контрольні роботи з історії України для слухачів підготовчих курсів економіко-гуманітарних спеціальностей загальнотехнічного факультету ЗНТУ 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34с.

2

Бондарчук О.А.

 

Контрольні роботи з історії України для слухачів підготовчих курсів заочної форми навчання  загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 26с.

3

Бондарчук О.А.

 

Обов’язкові домашні завдання з історії України для слухачів підготовчих курсів загальнотехнічного факультету ЗНТУ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 18с.

4

Бондарчук О.А.

 

Короткий словник-довідник з історії України для слухачів загальнотехнічного факультету 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 66с.

 

Російська мова   для іноземних студентів та слухачів підготовчого факультету

1

Бичева Е.А. Ильчук К.И., Сергиенко Г.С.

Русско-англо-китайский словарь для студентов-иностранцев подготовительного факультета  

Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 26 с.

2

Гузенко Л.Н.,

Сергиенко Г.А.,

Жавжарова Е.А.

Комплекс заданий по русскому языку для иностранных студентов подготовительного факультета первого семестра обучения Часть І

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 130 с.

3

Гузенко Л.Н.,

Ильчук К.И.,

Сергиенко Г.А.,

Жавжарова Е.О.

Комплекс заданий по русскому языку для иностранных студентов подготовительного факультета первого семестра обучения Часть ІІ

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 138 с.

4

Гузенко Л.Н.,

Сергиенко Г.А.,

Жавжарова Е.О.

Комплекс заданий по русскому языку для иностранных студентов подготовительного факультета второго семестра обучения

Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 118 с.

5

Жавжарова Е.А.

Тексты для чтения с лексико-грамматическими заданими для студентов-иностранцев начального и среднего этапов обучения

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 70 с.

6

Жавжарова Е.А.

Тестовые и контрольне задания по русскому языку для иностранных студентов  І курса технических спеціальностей

Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 70 с.

7

Сергиенко Г.С.

«Готовимся к экзамену» Методические указания по дисциплине «Русский язык как иностранный» для иностранных студентов подготовительного факультета  

Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.

8

Жавжарова Е.О

«Изучаем глаголы движения»

Методические указания по дисциплине «Русский язык как иностранный» для иностранных студентов начального и средненго этапов обучения

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.

9

Сергиенко Г.С.

Методические рекомендации по русскому языку для начинающих. Основной курс. Лексика

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 58 с.