Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знань конструкції, принципу дії, методики розрахунку основних параметрів засобів промислового транспорту, їх переваги, недоліки та області ефективного використання. 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
 
знати
 

  • техніко-економічні параметри та конструкцію конвеєрного, гідравлічного, пневматичного та інших нетрадиційних видів транспорту.

 
вміти
 

  • визначати за техніко-експлуатаційними властивостями найбільш доцільний в певних умовах роботи вид промислового транспорту, виконувати розрахунки його основних параметрів.

 
Викладач дисципліни: Турпак Сергій Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій