Ви є тут

Головна

Шевченко Володимир Григо­рович, народився 12 грудня 1957 ро­ку в місті Запоріжжя

Офіційна освіта почалася у 1965 році з першого класу серед­ньої школи №78.

Після за­кінчення восьмого прийняв рішення, вступати до Запорізького машинобудівного інсти­туту. Після закінчення школи у 1975 році вступив на перший курс Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я. Чубаря за спе­ціальністю: «Обладнання та технологія зварювального виробництва».

На той час очолював інститут Павло Андрійович Михайлов ректор-розбудовник, людина висококультурна, інтелігентна і порядна. Його беззаперечний авторитет протягом багатьох років (за час керівництва й світла пам'ять донині) є вірним прикладом і орієнтиром сумлінного служіння справі розбудови технічної освіти в Запорізькому краї для всіх викладачів і науковців нашого навчального закладу.

Колектив кафедри очолював Веніамін Степанович Попов - досві­дчений педагог й знаний вчений. У подальшому тривалий час він по­єднував посади ректора і завідувача кафедри ОТЗВ.

У 1980 році з дипломом інженера-механіка почав трудову діяльність на посаді майстра на дільниці з виготовлення консольних трансформаторних балок зварювального цеха Запорізького трансформаторного заводу.

 У 1982 році обійняв посаду інженера зварювальної лабораторії треста „Укркольорметремонт”.

З 1984 року посада молодшого науко­вого співробітника галузевої науково-дослідної лабораторії матеріа­лознавства.

Наукова робота під керівництвом професора Івана Петровича Во­лчка була цікавою, ефективною та результативною. Після закінчення заочної аспірантури у 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Матеріалознавство».

На цей час працює в рідній «машинці» завідувачем кафедри механіки.