Ви є тут

Головна

1. Лифар В.В. Інноваційна модель комплексного використання транзитного потенціалу регіону / Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В.Гудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 272 с. – С.205-230.

2. Лифар В.В. Транзитний потенціал регіону: теорія, методологія, практика/ Монографія / Запорізький національний технічний університет. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 459 с.

3. Лифар В.В. Використання логістичних інструментів для оптимізації бізнес-процесів / Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: монографія / за ред. проф. П.В.Гудзя, Л.О.Кримської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 208 с. – Розд.6. – С.111-123.

4. Козицька Г.В. Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.-Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 293 с.