Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра політології та права

Емблема кафедри «Політологія та право» ЗНТУ

Кафедра «Політологія та право» (ПП)

Рік початку діяльності: 1973

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.і.н., доцент Кириченко Віктор Миколайович

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 535 (корпус 5)
тел.: +380(61)7698353 (викладацька), +380(61)7698606 (завідувач)
e-mail: kafedra_pp@zntu.edu.ua

 

Колектив авторів  кафедри ( зав.каф., доц. Кириченко В.М.,  проф. Орлянський В.С., проф. Безрукова О.А., доц. Рєзанова Н.О., доц.  Кириченко Ю.В.,  асист. Соколенко Ю.М., асист.  Давлєтова Г.В.) отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчальний посібник "Політико-правова система України: курс лекцій"


ВІТАЄМО

 ст.гр. ФЕУ-516 Заїку В.В. (науковий керівник - доц. Кириченко В.М.) за І місце  та ст.гр.РТ-814  Шкарупу І.В. (науковий керівник - доц. Рєзанова Н.О.) за ІІІ місце у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу  (секція - "Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність") 2017/2018 н.р..  Бажаємо перемоги на Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу.


Вітаємо ст.гр. ГФ-223 Поліводу Ольгу Валеріївну  ( науковий керівник - доц. Кириченко Ю.В.) за ІІІ місце у вузівському конкурсі на кращу  студентську наукову роботу  (секція "Правознавство та приватна охоронна діяльність") 2016/2017 н.р. Бажаємо нових творчих успіхів в науковій роботі та навчанні!.


В вузівському турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську роботу в 2016/2017 н.р. прийняли участь студ. гр. КНТ-713713 Шершньов О.В. «Керована демократія Російської Федерації», студ. гр. КНТ-814сп Гавранек І.К. «Вступ України в ЄС» (наук.керівник – проф. Орлянський В.С.), студ. гр. ГФ-223 Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні та європейських державах (наук.керівник доц. Кириченко Ю.В.),студ. гр. КНТ-713 Бережна А.С. Жінки у політиці України:становище, проблеми, перспективи (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. КНТ-713 Леміш К.А. Категорія більшості у системах президентських виборів (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. КНТ-434 Конєв В.І. Осередки та ризики сепаратизму (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. КНТ-713 Плешко П.В. 11 вересня 2001 р. терористичний акт чи частина теорії змови; (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. ГФ-213 Коновальчук А.Ю. Баланс ринку нафтогазових ресурсів як один із факторів кризи на Близькому Сході»


ВІТАННЯ

Колектив кафедри вітає доцента Безрукову Ольгу Анатоліївну з захистом докторської дисертації ! Бажаємо нових творчих успіхів.

 

Кафедра «Політологія та право» веде свій родовід з 1973 року, коли із кафедри філософії виділилася кафедра наукового комунізму, яка стала самостійною структурною одиницею Запорізького машинобудівного інституту. За роки існування кафедра тричі змінювала свою назву – кафедра «Теорії соціалізму», кафедра «Політологія, соціологія та право» і, нарешті, в березні 2002 року в зв'язку з реорганізацією вона отримує назву – кафедра «Політологія та право».

Першим завідувачем кафедри була обрана кандидат історичних наук, доцент В.М.Вагіна. Вона разом з доцентами О.І.Кацевал, П.Т.Бугаенко, Л.Г.Федоренко, старшим викладачем Ю.В.Назаренко доклала багато зусиль щодо становлення кафедри, організації освітнього процесу та його навчально-методичного забезпечення.

У різні роки кафедру очолювали кандидати історичних наук, доценти О.І.Кацевал (1978-1983 рр.), Л.Г.Федоренко (1983-1988 рр.), В.Т.Варяник (1988-1995 рр.), М.Д.Ясир (1995-2007 рр.). З лютого 2007 року кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент В.М.Кириченко, який має великий досвід організаційної, виховної та навчально-методичної роботи, понад 20 років пропрацював в органах внутрішніх справ, із них 10 років – на посаді проректора Запорізького юридичного інституту, полковник міліції у відставці та маючи великий досвід організаційної, наукової, навчально-методичної та виховної роботи зумів знайти шляхи розв’язання існуючих на кафедрі науково-педагогічних проблем та поліпшити ії діяльність, про що свідчить значна кількість його заохочень, у тому числі й два ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ і ІІІ ступенів.

Кафедру завжди вирізняло висока стабільність її кадрів, наявність фахової освіти та професійного досвіду. Зараз колектив кафедри налічує 8 осіб, з них 6 – науково-педагогічнихпрацівників ( доц., зав.каф. В.М.Кириченко, проф. В.С.Орлянський, доц. Ю.В.Кириченко, доц. Н.О.Рєзанова, асист. Г.В.Давлєтова, асист. Ю.М.Соколенко) і 2 особи навчально-допоміжного персоналу (ст. лаб. Химич Ж.М. та лаб. Крутильов А.А.).

Запровадження на кафедрі системи підбору, виховання кадрів та підвищення їх кваліфікації сприяє постійному поліпшенню його якісного складу. За час існування кафедри 12 викладачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (Л.М.Будовська, В.Т.Варяник, О.А.Тарасова, Т.Є.Ніколаєва, Ю.В.Назаренко, О.О.Литвин, М.А.Рудий, В.С.Орлянський, І.С.Рижова, Р.Р.Марутян, М.Д.Ясир, С.Г.Гузенков) і 5 – доктора наук (В.С.Орлянський, О.І.Жорнова, О.І.Жорнова, І.С.Рижова, О.А.Безрукова), а також 15 викладачів отримали вчене звання доцента і один - професора (В.С. Орлянський) За цей час на кафедрі 15 викладачів отримали вчене звання доцент і один (В.С.Орлянський) – професора. Зараз 72% професорсько-викладацького складу кафедри мають наукову ступінь і вчене звання.

У теперішній час викладачі кафедри здійснюють освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей, викладається 12 навчальних дисциплін, які повністю методично забезпечені, у тому числі власними підручниками та навчальними посібниками.Так, за останні 7 років викладачами кафедри опубліковано близько 300 наукових праць, у тому числі 10 монографій, понад 100 статей у фахових видання МОН України та близько 150 тез міжнародних і регіональних науково-практичних конференцій, подано до Верховної Ради України 30 пропозицій з оптимізації положень чинної Конституції України.

Підтримуються творчі зв'язки з порідненими кафедрами інших вищих навчальних закладів України насамперед з Запорізьким національним університетом, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, інститутом ім. В. Сташиса, Класичного приватного університету. Постійно здійснюється виховна робота серед студентів денної форми навчання. Проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Політична реформа: політико-соціальний та правовий аспекти», в якій взяли участь понад 300 студентів з 9 вищих навчальних закладів України.

Колектив кафедри «Політологія та право» докладає значні зусилля щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, роблять усе можливе, щоб завжди бути на рівні вимог сьогодення.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Кириченко Віктор Миколайович к.і.н., доцент завідувач кафедри
Орлянський Володимир Семенович д.і.н., професор професор
Кириченко Юрій Вікторович к.ю.н. доцент
Рєзанова Наталія Олександрівна к.філос.н.,  доцент доцент
Давлєтова Ганна Василівна   асистент
Соколенко Юлія Миколаївна   асистент
Химич Жанна Миколаївна   ст. лаборант
Крутильов Артур Андрійович   лаборант

 

Кафедра здійснює освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей.

Ауд. 536 – для лекційних занять

Ауд. 538 – для семінарських занять

Ауд. 535 – лабораторія науково-методичного забезпечення навчального процесу

2017

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Навчальний посібник «Політико-правова система України: курс лекцій» Кириченко В.М., Орлянський В.С., Безрукова О.А., Рєзанова Н.О., КириченкоЮ.В., Соколенко Ю.М., Давлєтова Г.В.
 • Кириченко Ю.В., Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні в контексті європейського досвіду Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». - № 1(15). – 2017. – с.18-21
 • Кириченко Ю.В., Коновальчук А.Ю. Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно- правові аспекти конституційного регулювання Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». – Одеса: Причорноморська фундація права. - № 1(15). – 2017. – с.14-17
 • Кириченко Ю.В. Конституційно-правове регулювання права на охорону здоров’я в Україні та державах континентальної Європи // Право та державне управління. Збірник наукових праць. - № 1(26). – 2017. –с.24-30
 •  Рєзанова Н.О. Популістичний фактор політичної влади Політологічні читання ім. проф. Богдана Яроша: збірник наукових праць / за заг. ред.. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. – Луцьк: Века-Друк, 2017. – с.90-99
 • Кириченко Ю.В., Дерев’ягін М.В. Конституційне закріплення права на звернення в Україні та європейських державах // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії. Матеріали міжнародної конференції, м.Уєгород, 21-22 квітня 2017 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – с.22-25.
 • Кириченко Ю.В. Право на звернення: деякі аспекти конституційно-правового регулювання в Україні та європейських державах // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина . Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (28 квітня 2017 р.) – Івано-Франковськ, 2017. – 136 с. – 3-6
 • Рєзанова Н.О. Соціально-філософське осмислення інновацій як фактору переходу до інформаційного суспільства «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основ забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р. / Ред.д-р філ..н., проф.. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. –с.113-119
 • Рєзанова Н.О. Філософський концепт інновацій як фактор змін. International SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE, 2017, may 11-12 (Каунас, Литва)  2017, – с.53-54

 

2016

 • Рєзанова Н.О. Онтологія політичної культури в період модернізацій них перетворень / Н.О.Рєзанова // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша:  збірник наукових праць / за заг. ред. В.І.Бортнікова; Я.Б.Яроша. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 436 с. – С.206-215.
 • Рєзанова Н.О. Особливості державно-громадського управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз») : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови), М. В. Михайліченко (заст. голови), [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 256 с. С.107-117. (§2.4).
 • Рєзанова Н.О. Політична культура в період модернізацій них перетворень / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.3. – 568 с. С.276-279.
 • Рєзанова Н.О., Фірсов А. І. До проблеми ювенальної злочинності: стан та вирішення / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя:  ЗНТУ,  2016. – Т.3. 568 с. С.287-289.
 • Рєзанова Н.О. Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах / Н.О. Рєзанова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип. № 67 / Під ред. В.Г.Воронкової; Запоріз.держ.інж.акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. С.170-183.
 • Рєзанова Н.О. Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування / Н.О.Рєзанова // Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.упорядн.: д.філос.н., проф. Валентина Воронкова, Регіна Андрюкайтене. Запоріжжя:ЗДІА, 2016. – 274 с. С.156-159.
 • Політико-правова система України курс лекцій: навч. Посібн./ За загал.ред.В.М.Кириченка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 204 с. (Рєзанова Н.О.  Лекція 5. Політична ідеологія. С.84-107)
 • Орлянський В.С. Тваринницька галузь Запорізькоїобласті в період окупації ь(1941-1943 р.р.) Науковий вісник «Гілея» - випуск. 118 (№3), Київ, 2011. – с.76-81
 • Кириченко Ю.В. Право на працю: проблеми конституційного регулювання / « Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції».: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р. с. 51-54
 • Кириченко Ю.В. Теоретико-правові аспекти конституційного регулювання права на житло в Україні та державах континентальної Європи Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип.5. – Т.1 – Херсон, 2016. с.49-52
 • Кириченко Ю.В. Конституційне право на житло в Україні та державах континентальної Європи // «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчюКонституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред..) Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – с.227-231
 • Кириченко Ю.В. Конституційне право на охорону здоров’я за конституціями України та держав континентальної Європи: проблеми регулювання // Пріоритетні напрями модернізації системи права України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. –с.46-49
 • Рєзанова Н.О. Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування / Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Запоріжжя: ЗДІА, 2016. С.-156-159

2015

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.
 • Рєзанова Н.О. Державно-громадське управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Модус державно-громадського управління освітою: монографія // Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова / за наук.ред.В.П.Беха; ред.кол.:В.П.Бех (голова), Н.В.Крохмаль (заст.голови) [та ін..].- К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2015. -780 с. – С.374-388.(§6.1.)
 • Рєзанова Н.О. Інформаційна культура в контексті інформаційного суспільства / Н.О.Рєзанова // Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як  цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (19-20 листопада 2015 року) // за заг. ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015.- 176 с. ( С.115-117)
 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: підручник / Кол.авторів;Кер.авт. кол. к.ю.н., проф. Ведерніков Ю.А. – 2-е вид. переробл. і доповн. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015, Ліра ЛТД. – 486 с
 • Кириченко Ю.В.Кириченко Ю.В. Право на невтручання в особисте і сімейне життя за конституціями України та європейських держав Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – 196 с., - 46-49
 • Кириченко Ю.В. Відповідність ст..39 Конституції України міжнародно-правовим актам і конституційній практиці європейських держав Международная научно-практическая конференция «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», 27-28 марта 2015 г. – Часть 1., Кишинев, респ.Молдова. – с.83-86.
 • Кириченко Ю.В. Застосування досвіту щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні /Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 22-23 травня, 2015 р. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – с.41-44
 • Кириченко Ю.В. Право на освіту: проблеми конституційного регулювання / «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14-15 серпня 2015. – Львов: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015 р. – с.14-16
 • Кириченко Ю.В. Конституційне регулювання права на підприємницьку діяльність в Україні та державах континентальної Європи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип.5.- Т.1 – Херсон, 2015. – с.75-79.
 • Кириченко Ю.В. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст.39 Конституції України Науково-практичний фаховий журнал «Юридичний вісник». – Одеса: національний університет «Одеська юридична академія» 2015. - № 4. С.94-103
 • Орлянський В.С. Держгосп як господарсько-політичний інститут німецької окупаційної влади (1941-1943 р.р.) Музейний вісник №15/2. – Запоріжжя, 2015. – 282 с.- с.200-209.
 • Рєзанова Н.О. Інформаційна культура в контексті інформаційного суспільства / Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 листопада 2015 р.)За загл.ред. д-р. філ.наук, проф.. В.Г. Воронкової – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015. – с.115-117.

2014

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. 468 с. С. 376-401.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 23 с.
 • Безрукова О.А. Соціологія сім’ї. Соціологія моралі [Текст] / О.А. Безрукова // Галузеві та спеціальні соціології: підруч. / Д.М. Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.; відп. Ред.. Ж.Д.Малахова. Запоріжжя: Жовті води, 2014. – 372 с. С. 337-369.
 • Безрукова О.А. Соціологія: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 34 с.
 • Безрукова О.А. Короткий конспект лекцій з соціології для студентів технічних спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.
 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 218 с.

2013

 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. Т.1. 344с., Т.2. 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. 384 с. С. 339-357.

2012

 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко, О.М. Куракін. – К.: «Центр учбової літератури, 2012. 256 с.

2011

 • Кириченко Ю.В. Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання всіх технічних спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • Кириченко Ю.В. Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко., О.В. Кириченко – К.: «Центр учбової літератури», 2011. 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • ириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко., О.В. Кириченко – К.: «Центр учбової літератури», 2011. 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси» та 6.030507 – «Маркетинг». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.

2010

 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко, О.М. Куракін – К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 264 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. 50 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. 44 с.
 • Безрукова О.А. Словник основних понять. Для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. 82 с.

 

 

 

Оформлення рефератів

Починається реферат з титульного листа, який оформляється згідно зі зразком (додаток 1). Після титульного листа на другій сторінці реферату подається план роботи.

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану реферату. Всі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються із проставленням арабських цифр за загальним правилом у верхньому правому куті. Слід мати на увазі, що першою сторінкою реферату є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки.

Реферат пишеться чітким, розбірливим почерком, або друкується на окремих листах білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) через два міжстрокових інтервали (для друкарської машинки) і півтора для комп’ютера, з обов’язковим додерженням при цьому полів: зверху і знизу – 20 мм, зліва – 25-30 мм, справа – 10 мм. На одній сторінці повинно бути не більше 30-32 рядків.

Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 24 друкованих сторінок тексту через 2 інтервали чи 16 – через 1,5 інтервали.

Робота повинна бути зброшурована і підшита. На останній сторінці ставиться число, місяць та рік виконання роботи, а також підпис виконавця.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні реферату і які оформляються у квадратних дужках з указанням сторінки.

Наприклад:

В адміністративній науці загальноприйнято, що… [11, c. 145].

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання реферату. В список включаються тільки ті джерела, які використовувались при написанні реферату і на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.

Нормативно-правові акти та спеціальна література, до якої відносяться монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, його ініціали. Потім – назву праці, місто видання, рік видання, кількість сторінок. Якщо праця автора розміщена у збірнику робіт, журналі чи газеті, то після назви ставиться дві косі лінії, а далі назва збірника чи журналу, місце, рік видання та його номер (або випуск) і на яких сторінках даний матеріал надрукований. Для газетної статті крім назви і року видання вказують так само дату. При цьому джерела треба писати мовою оригіналу.

Наприклад:

1. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. – ст.793.

2. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки. [Текст] / В.Опришко // Право України. – 1998. - №1. – с. 27-32.

3. Кравченко В.В. Конституційне право України [Текст]: підруч. / В.В.Кравченко. – Київ: Атака, 2000. – 317 с.

Оформлення контрольної роботи

Починається контрольна робота з титульного листа, який оформляється згідно зі зразком (додаток 2). Після титульного листа на другій сторінці контрольної роботи подається план роботи (додаток 3).

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану контрольної роботи. Заголовки слід розташовувати посередині рядка. Перенесення слів у заголовку не допускається. Контрольна робота пишеться чітким, розбірливим почерком. Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перебільшувати розміру шкільного зошиту (12 с.). На останній сторінці повинно бути проставлено число, місяць та рік виконання контрольної роботи, а також підпис виконавця.

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання контрольної роботи. До списку включаються тільки ті джерела, які використовувалися при написанні контрольної роботи або на які зроблено посилання в самій роботі.

Джерела, тобто нормативно-правові акти, монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті тощо, розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, його ініціали, потім - назву праці, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Якщо праця розміщена у збірнику робіт, журналі чи газеті, то додатково вказується назва збірника чи журналу, місце, рік видання та його номер (або випуск) і на яких сторінках даний матеріал надрукований. Для газетної статті крім назви і року видання вказують так само дату. При цьому назву джерел потрібно писати мовою оригіналу.

Наприклад:

1. Богашева Н. Об’єднання громадян у контексті свободи об’єднання [Текст] / Н.Богашева // Право України. - 2011. -№6.-с. 122-126.

2. Прокопенко В.І. Трудове право України [Текст]: підруч. / В.І.Прокопенко. - 3-є вид.перер.та доп. - X.: Консум, 2002. - 528 с.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент-заочник використовує при написанні контрольної роботи. Тому посилання в тексті контрольної роботи на джерела потрібно зазначати порядковим номером, що відповідає номеру джерела в списку використаної літератури. У такому разі посилання оформляється у квадратних дужках з вказівкою на сторінки.

Наприклад:

Цитата в тексті: «Адміністративно-правова норма – це обов’язкове правило поведінки…» [5, с.47].

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють теоретико-методологічні та прикладні дослідження політико-соціальних і державно- правових проблем суспільного життя України, виконують науково-дослідну роботу «Політико-правові і соціологічні проблеми теорії та практики реформування політичної системи України» (2015-2018 р.р.) науковий керівник - доц., к.ю.н. Кириченко Ю.В.

Напрямами наукових досліджень кафедри є:

- правові проблеми формування громадянського суспільства та утвердження і реалізація прав і свобод людини і громадянина;

- теоретичні та практичні проблеми оптимізації положень Конституції України;

- проблеми становлення та розвитку політико-правової системи України;

- теоретичні та практичні проблеми соціальної відповідальності.

Підсумками здійснення в 2015 році дослідницьких робіт є наукові результати, а саме:

1. Підготовлено і подано до Верховної Ради України 15 пропозицій з оптимізації положень Розділу II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України;

2. Внесена пропозиція до Верховної Ради України щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні, яка обговорена на засіданні секції «Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність» XI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України» (8-9 жовтня 2015 р. м. Запоріжжя);

3. Підготовлено і видано монографію «Безрукова О.А. Відповідальність в сучасному світі: соціологічні інтерпретації та імперичні студії [Текст]: монографія / О.А. Безрукова. – Запоріжжя: Вид-во «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр», 2015. – 308 с.

4. Підготовлено і опубліковано у фахових виданнях 7 наукових статей і 4 тези, в тому числі 3 за кордоном.

5. Отримані результати були використані під час викладання навчальних дисциплін «Політологія», «Правознавство», «Соціологія», «Порівняльне конституційне право», а також стали основою для підготовки навчально-методичних матеріалів з нової навчальної дисципліни «Політико-правова система України»:

- навчальна програма:

- робоча навчальна програма;

- курс лекцій;

- навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання;

- навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання;

- термінологічний словник;

- завдання для рубіжного контролю.

Доц. Кириченко Ю.В. працює над докторською дисертацією. Ряд викладачів кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями, а саме: Соколенко Ю.М. над кандидатською дисертацією на тему: Становлення і розвиток культурних прав і свобод людини і громадянина в Україні; Давлєтова Г.В. Українська революція 1917-1920рр. в житті та творчості Д.Донцова.

Сторінки