Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра захисту інформації

   На кафедрі для кожної дисципліни, що викладається для освітніх програм: «Системи технічного захисту інформації» та «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» розроблено повний навчально-методичний комплекс, що включає в себе:

      - робочу програму;

      - конспект лекцій;

      - матеріали для самостійної роботи студентів;

      - матеріали для контролю знань;

      - питання для заліку та іспиту;

      - методичні вказівки до виконання курсових проектів (робіт).

 

Список вибраних навчально-методичних робіт кафедри:

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Прикладна криптологія” для студентів спеціальності 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і з дисципліни “Криптографія і стеганографія” для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" для всіх форм навчання. Частина 1 /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.І.Нікуліщев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 55 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації" для студентів з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання із застосуванням програмного комплексу Electronics Workbench /Укл. С.І.Лізунов, - Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - 30 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії планування експерименту» для студентів специальностей 8.17010201 – «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки», 8.17010101 – «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» усіх форм навчання /Укл.: Л.М. Карпуков, Д.К. Цинько - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - 49 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Криптографічні засоби захисту інформації” для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації", до лабораторних робіт з дисципліни “Методи криптоаналізу” для магістрів спеціальності 8.160105 "Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах". Частина VI /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.В. Неласа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Цифрові пристрої та мікропроцесори" : для студентів спеціальностей 6.170101 та 6.170102 всіх форм навчання. Ч. І / уклад.: В. М. Журавльов, С. В. Морщавка, А. С. Сіренко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 34 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Програмування криптоперетворень": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека"/ уклад. Г. Л. Козіна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 34 с.

Методічні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Ознайомлення зі скануючим приймачем AR 8200 Mk3 і режимами його роботи " з навчальної дисципліни "Спеціальні вимірювання" : для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навчання / уклад. В. В. Клочко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 46 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Сигнали та процеси в електроніці" для студентів з напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" та "Сигнали та процеси в телекомунік. системах" : для студ. з напряму підготовки 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" всіх форм навч. із застосув. програмн. комплексу Electronics Workbench / уклад. С. І. Лізунов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 38 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Криптографічні засоби захисту інформації": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації". Ч. 4 / уклад.: Г. Л. Козіна, Т. В. Романчук.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 46 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Фізико-технічні методи захисту інформації" : для студентів спеціальностей 6.170101, 6.170102 всіх форм навчання. Ч. 1 / уклад.: В. П. Бондарєв, В. М. Журавльов, В. В. Клочко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 64 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Правові основи захисту інформації" : для студентів спеціальностей: 6.170102 "Системи технічного захисту інформації ", 6.170101 "Безпека інформаційних та комунікаційних систем" всіх форм навчання / уклад.: В. І. Слепцов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 28 с.

Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі" : для студентів спеціальності 6.092400 "Інформаційні мережі зв'язку" всіх форм навчання. Оптична захисна муфта / уклад. О. В. Щекотихін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 42с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Фізико-технічні методи захисту інформації": для студентів спеціальностей 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу" та 7.160105 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання / уклад. В. В. Клочко.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. - 56 c.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Організаційно-технічні методи захисту інформації" та "Фізико-технічні методи захисту інформації": для студентів спеціальностей 6.170101 і 6.170102 всіх форм навчання / уклад.: В. В. Клочко, В. І. Слєпцов.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. - 32 c.

Методичні вказівки до курсової роботи “Основи теорії кіл": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, С. М. Романенко, А. О. Місюра.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2008.- 50 c.

Спектральний аналіз сигналів і кіл. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії кіл, сигналів та процесів" : для студентів спеціальностей 7.160103 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.160105 "Захист інформації у комп’ютерних системах та мережах" усіх форм навчання/ уклад. Л. М. Карпуков.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 62 с.

Методичні вказівки до практичних занять “Інформаційна та економічна безпека діяльності підприємства": для студентів спеціальностей: 7.170102 "Системи захисту від несанкціонованого доступу", 7.170101 "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах" всіх форм навчання / уклад. В. І. Слепцов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 21 c.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Системи передавання інформації. Цифрові системи передавання": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання / уклад.: А. О. Місюра, С. М. Зав'ялов. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт “Основи теорії кіл. Аналіз лінійних резистивних кіл постійного струму": для студентів спеціальностей 6.170101 - "Системи технічного захисту інформації", 6.160102 - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем" усіх форм навчання/ уклад.: Л. М. Карпуков, А. О. Місюрa.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. - 42 c.

Титульний лист до курсової роботы: doc

 


Щоденник практики: pdf

 


Титульний лист до дипломної роботи (проекту): doc

 


Лист завдання до дипломної роботи (проекту): doc

 


Приклад оформлення реферату: doc

 


Правила оформлення літератури: doc

 


Вимоги ЕСКД (оформлення текстових та графічних матеріалів):

djvu (після завантаження файлу видаліть частину розширення [_.rar])

 


Вимоги та правила оформлення пояснювальних записок(ПЗ) до курсових та дипломних проектів(СТП15-96):

pdf  djvu (після завантаження файлу видаліть частину розширення [_.rar])

 


Список ГОСТів: doc

 


Архів ГОСТ-ів:   частина_1    частина_2

 


 

 

 На кафедрі Захисту інформації ведуться наукові дослідження з наступних напрямів:

 • «Електродинамічне моделювання елементів та пристроїв систем технічного захисту інформації» – керівник проф. Карпуков Л.М.;
 • «Технічні методи захисту інформації в оптоволоконних мережах» – керівник доц. Щекотихін О.В.
 • «Криптографічні та стеганографічні методи захисту електронного документообігу» – керівник доц. Козіна Г.Л.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КАФЕДРАЛЬНОЇ НАУКОВО- ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Шифр, назва роботи: 04515, Дослідження і розробка криптографічних та технічних методів захисту інформації,
2-й етап -  Дослідження і розробка криптографічних методів захисту інформації

 

В період з 2006 по 2012рр. викладачами кафедри виконувались науково-дослідні роботи:

 • Розробка математичних та технічних моделей і методів забезпечення інформаційної безпеки (№ держреєстрації 0107U011254);
 • Теоретичні, організаційні та технічні основи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

 

  На 2012-2015рр. затверджено тематичний план для науково-дослідної роботи «Методи та засоби побудови захищених інформаційних і комунікаційних систем».

 

     Також співробітниками кафедри Захисту інформації в 2010-2012рр. проводились науково-дослідні роботи, що фінансувались за рахунок загального фонду держбюджету:

 • 2010-2011рр. на тему «Дослідження та розробка криптографічних і стеганографічних алгоритмів для захисту цифрової інформації» (№ держреєстрації 0110U001145);
 • 2012-2013рр. на тему «Розробка та аналіз криптографічних і стеганографічних алгоритмів захисту цифрової інформації» (№ держреєстрації 0112U002023).

 

   Викладачі кафедри активно займаються науковими дослідженнями, регулярно публікуючи результати своєї наукової роботи і доповідаючи їх на міжнародних та всеукраїнських конференціях та семінарах. Наприклад: проф., д.т.н. Карпуков Л.М. має більше 200 наукових публікацій, доц., к.ф.-м.н. Козіна Г.Л. – близько 60 публікацій, доц., к.т.н. Лізунов С.І. – більше 80 публікацій, доц., к.т.н. Щекотихін О.В. – більше 70 публікацій, доц., к.ф.-м.н. Романенко С.М. – більше 50 публікацій.


  Діаграма кількості публікацій викладачами кафедри ЗІ за 2007-2012рр.

 

nauka1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

      Викладачами кафедри підготовлено та видано 4 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 1 монографію.

1 Правове та нормативне забезпечення інформаційної безпеки Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 152с. монографія Слепцов В.І.
2 Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. Частина І. Оптичні волокна та кабелі Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 159с. навчальний посібник Щекотихін О.В., Піза Д.М.
3 Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях. Частина ІІ. Активні компоненти ВОЛЗ Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 160с. навчальний посібник Щекотихін О.В, Піза Д.М., Корольков Р.Ю.
4 Компоненти та прилади волоконно-оптичних ліній зв’язку підготовлено до друку навчальний посібник Щекотихин О.В., Пиза Д.М., Бугрова Т.И.
5 Протоколи цифрового підпису підготовлено до друку навчальний посібник Козіна Г.Л., Молдов’ян М.А., Неласа Г.В.

   Студенти під керівництвом викладачів приймають активну участь в конференціях та олімпіадах, займаючи призові місця. Студент групи РТ-816 Каменський О.А. двічі займав призові місця (2010р. –2 місце, 2011р. – 1 місце) в Всеукраїнському фіналі Міжнародної олімпіади в сфері інформаційних технологій «ІТ-Планета» і ставав учасником Міжнародного фіналу. Студент групи РП-817 Юрков Д.С. посів 3 місце в Східному регіоні України в Міжнародній олімпіаді в сфері інформаційних технологій «ІТ-Планета 2011/2012». Команда студентів кафедри Захисту інформації декілька разів займала призові місця в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Інформаційна безпека».

 


 

Участь студентів в науковій роботі в період з 2007р. по 2016р.

 

nauka2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gramota_zntu_3mesto300 gramota_leh300 gramota_lytovka300 gramota_yackyy_300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. Щекотихин О.В. Пассивные оптические сети доступа:  монографія / Щекотихин О.В., Сметанин И.В., Піза Д.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 276 с.
 2. Романенко С.М. Поля і хвилі в задачах технічного захисту інформації : навч. посібник / Романенко С.М., Дмитренко В.П., Карпуков Л.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 282 с.
 3. Щекотихин, О.В. Пассивные оптические сети доступа:  монографія / О.В. Щекотихин, И.Н. Сметанин, Д.М. Піза– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 276 с.
 4. Криптопротоколи: схеми цифрового підпису: навчальний посібник / Г.Л. Козіна, М.А. Молдов'ян, Г.В. Неласа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 152 с. (під грифом МОН України)

Списки наукових публікацій кафедри за попередні роки: 2015 2014 2013 2012

 1. Гальченко А.В. Модифікація алгоритму заперечуваного шифрування Менга / Гальченко А.В., Козіна Г.Л. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2016. – №2. – С.77-86.

Тези доповідей кафедри на конференціях за попередні роки: 2016 2015 2014 2013 2012

 1. Карпуков Л.М., Лізунов С.І. Витік інформації в каналах мобільного зв'язку. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 2. Лізунов С.І., Верещака М.П. Аналіз брандмауерів на захищеність. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 3. Лізунов С.І., Абраменко Л.О. Сучасні радіозакладні пристрої. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 4. Лізунов С.І. Організація робочого місця при обробці інформації з обмеженим доступом. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 5. Лізунов С.І., Лапутько А.В., Гужва А.А. Забезпечення конфіденційності даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у локальних мережах на базі ОС Windows Server 2012. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 6. Лізунов С.І., Вовкостріл А.І. Дослідження захищеності закритих Wi-Fi мереж. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 7. Чуницька, В.В. Аналіз Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» / В.В. Чуницька, Є.В. Гайтота, Г.І. Нікуліщев // Кібербезпека та системи захисту інформації: виклики сьогодення: збірник матеріалів круглого столу, м. Маріуполь, 26 жовтня 2017 р. / Маріупольський державний університет; Кафедра математичних методів та системного аналізу; уклад. Тимофєєва І. Б. – Маріуполь.: МДУ, 2017. – С.30-33
 8. Ганна Неласа, Руслан Шовгенюк, Олена Королькова / Протокол колективного цифрового підпису на основі EC-GDSA для використання в телемедицині / II  всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем» (MEICS-2017) Дніпро, 22–24 листопада 2017 р.
 9. Неласа Г.В. Верещак М.I. Використання паралельних обчислень при реалiзацiї криптографiчних алгоритмiв / Круглий стіл «Кібербезпека та системи захисту інформації: виклики сьогодення» Маріупольський державний університет (26 жовтня 2017 р.)
 10. Лех В.О. Клептографічна атака на алгоритм цифрового підпису ECDSA / Лех В.О., Козiна Г.Л. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 11. Абраменко Л.А. Устройство съема информации «Poison Tap» / Абраменко Л.А., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 12. Верещака М.П. Тестирование Wi-FI сетей с помощью KALI LINUX / Верещака М.П., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 13. Вовкостріл А.І. Метод викрадення інформації з комп’ютерів, ізольованих від мережі / Вовкостріл А.І., Лизунов С.И. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 14. Притула А.О. Аналіз можливостей використання алгебраїчної бібліотеки NTL в криптографічних застосуваннях / Притула А.О., Безрук Є.А., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 15. Дьяченко А.В. Стартап Friends-Reminder в області Інтернет-речей / Дьяченко А.В., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 16. Столяренко Є.Ю. Веб-сервіс калькулятор арифметики скінчених полів / Столяренко Є.Ю., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 17. Матвейчук О.В. Використання штучних нейронних мереж в системах захисту інформації / Матвейчук О.В., Кузьменко А.В., Неласа Г.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 18. Черевко А.О. Обеспечение безопасности функционирования системы IP – телефонии / Черевко А.О., Воскобойник В.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 19. Чайкивский А.В. Разработка портативного блокиратора мобильной связи на базе микроконтроллера / Чайкивский А.В., Воскобойник В.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 20. Данілов А.І. Реалізація захищеного мережного сервісу обміну повідомленнями / Данілов А.І., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 21. Бобир М.А. Реалізація криптографічного захисту даних в SQL Server 2016 / Бобир М.А., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 22. Войтiх М.I. Приховане під'єднання до оптоволоконної лінії зв’язку / Войтiх М.I., Грицев.В.I., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 23. Морозовський І.В. Аналіз алгоритму розпізнавання обличь Eigenface і його реалізація в середовищі MATLAB / Морозовський І.В., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 24. Литовка Т.В. Усовершенствованный метод маскировки линейного кода / Литовка Т.В., Щекотихин О.В.// Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 25. Морозовский И.В. Защита информации методами структуризации / Морозовский И.В., Щекотихин О.В.// Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 26. Яцкий О.В. Полное внутреннее отражение света в оптоволокне и методы его нарушения при НСИ / Яцкий О.В., Щекотихин О.В.// Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 27. Гайтота Є.В. Аналіз доктрини інформаційної безпеки України / Гайтота Є.В., Чуницька В.В., Нікуліщев Г.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 28. Шкарупа И.В. Анализ защищенности беспроводных каналов передачи шифрованных данных / Шкарупа И.В., Москаленко В.И., Савченко Д.К. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 29. Корольков Р.Ю. Використання завадостійкого кодування для передачі конфіденційних повідомлень / Корольков Р.Ю., Куцак С.В., Логачова Л.М. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 30. Пшеничний П.В. Аналіз факторів, що впливають на захищеність мовної інформації в розподілених інформаційних системах / Пшеничний П.В., Куцак С.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 31. Ігнатенко К.В. Комплексна СЗІ типового робочого місця АС-1 4-ої категорії на базі системи «Лоза-1» / Ігнатенко К.В., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 32. Таган Д.А. Комплексна СЗІ типового робочого місця АС-1 4-ої категорії на базі комплексу «Гриф» / Таган Д.А., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 33. Гужва А.А. КСЗІ типової локальної мережі АС класу 2 на базі Windows / Гужва А.А., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 34. Першин Є.О. КСЗІ типової локальної мережі АС класу 2 на базі «ЛОЗА-2» / Першин Є.О., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 35. Кукушкін В.О. Формалізована модель засобів негласного знімання інформації / Кукушкін В.О., Лізунов С.І., Лапутько А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 36. Романенко С.Н. Моделирование эффекта сверхразрешения в плоском слое метаматериала / Романенко С.Н., Дмитренко В.П., Тверденко А.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 37. Карпуков Л.М. Защита информации на уровне акусто-оптического канала / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
   

 

Сторінки