Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

 

Назва

Кіл.

Рік

 

Автор

1

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів IV-V к. спеціальності 7.030507 «Переклад» гуманітарного факультету денної форми навчання

1

2006

Малиновська І.В., ст.викл.

2

Методичні вказівки для контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів III к. заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2009

Кузнєцова І.В., к.філ.н., доцент

3

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад» усіх форм навчання

10

2006

Костенко Г.М., к.філ.н, доцент.

Волошук В.І., к.філ.н., доцент

4

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу» для студентів III к. спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання. Частина 2

5

2009

Підгорна Г.Б., доцент, к.філ.н.

5

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу» для студентів III к. спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання. Частина 1

5

2009

Підгорна Г.Б., доцент, к.філ.н.

6

Посібник-довідник для самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (англійської)» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад»

10

2006

Костенко Г.М., к.філ.н., доцент

7

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (подолання лексичних труднощів)» для спеціальності 7.030507 «Переклад» усіх форм навчання

8

2006

Бондаренко О.М., викл.

8

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання

2

2009

Кулабнєва О.А., викл.

 

Підгорна Г.Б., ст.викл.

9

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання

5

2009

Катиш Т.В., доцент, к.філ.н.

10

Методичні вказівки до практичних занять з французької мови для IV курсу всіх форм навчання «Ділове мовлення» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2008

Дмитракова Н.Ю., асист.

11

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з англійської мови для студентів II курсу спеціальності «МЕВ» гуманітарного факультету денної форми навчання

3

2008

Дуйко Є.О., асист.

12

Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів IV-V к.  спеціальності 7.030507 «Технічний переклад» гуманітарного факультету денної форми навчання

6

2006

Малиновська І.В., ст.викл.

13

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу основної іноземної мови» для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад» II та III курсу денної форми навчання

3

2009

Кулабнева О.А., викл.

Калантаєва О.О., викл.

14

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з німецької мови як другої іноземної» на III етапі вивчення другої іноземної мови (8-9 семестр) для спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання

4

2006

Малюко Т.В., викл.

15

Методичні вказівки для контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів   II к. заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2009

Кузнєцова І.В., к.філ.н., доцент

16

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Ділова німецька мова» для студентів IV-V к. спеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання

9

2006

Волошук В.І., доцент

17

Методичні вказівки до контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнєцова І.В., к.філ.н., доцент

18

Методичні вказівки до роботи з технічною літературою з дисципліни «Практика перекладу з французької мови як другої іноземної» для студентів V курсу спеціальності «Технічний переклад»

5

2006

Серга Н.В., ст.викл.

19

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з другої іноземної мови, французької» для студентів 3-4 к. спеціальності «Переклад», денна форма навчання (2 Частина)

20

2008

Серга Н.В., ст.викл.

20

Методичні вказівки «Business Letter Writing» до практичних занять з англійської мови для студентів III к. спеціальності «МЕВ» гуманітарного факультету усіх форм навчання

5

2009

Лешенко Г.А., доцент, к.філ.н.

21

Програми, методичні вказівки і контрольні завдання з англійської мови для студентів заочників І курсу гуманітарного факультету спеціальності «Дизайн»

(Частина 1)

5

2009

Правда Н.А., викл.

22

Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з дисципліни «Граматика німецької мови» для студентів ІІІ курсу ГФ спеціальності «Переклад» денної форми навчання

1

2009

Волошук В.І., к.філ.н., доцент

23

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Порівняльна лексикологія англійської та українських мов» для студентів спеціальності «Переклад»

2

2003

Войтенко С.В., ст.викл. каф. ін. м.

24

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів 4-5 курсів спеціальності «Переклад»

7

2006

Афанасьєва А.Б., ст.викл.

25

Курс лекцій з лінгвокраїнознавства німецької мови як другої іноземної для студентів 2 курсу спеціальності «Переклад»

5

2006

Волошук В.І., к.філ.н., доцент

26

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Німецька мова» для студентів ІІІ курсу ГФ спеціальності «МЕВ» денної форми навчання

2

2005

Волошук В.І., викл.

27

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері» для студентів спеціальності «Переклад»

5

2006

Кущ Є.О, викл.

28

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів 4-5 курсів спеціальності «Переклад»

1

2006

Малиновська І.В., ст.викл.

29

Дидактичний матеріал до модульного контролю з дисципліни «Історія зарубіжної літератури ХХ ст.» для студентів спеціальності «Переклад» всіх форм навчання

39

2007

Костенко Г.М., к.філ.н., доцент

30

Конспект лекцій з курсу «Історія зарубіжної літератури (17ст - поч. 19 ст)» для студентів гуманітарного факультету спеціальності «Переклад»

25

2007

Катиш Т.В., доцент, к.філ.н.

31

Методичні вказівки з англійської мови для реферування та анотування ділових англійських текстів спеціальності «Переклад» денної форми навчання

2

1999

Войтенко С.В., ст.викл.

Суворова Т.М., ст.викл.

32

Методична розробка розмовних тем з французької мови як першої так і другої іноземної мови для студентів спеціальності «МЕВ» денної форми навчання

2

2001

Серга Н.В., ст.викл.

33

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія зарубіжної літератури ХІХ ст» для студентів спеціальності «Технічний переклад»

1

2004

Костенко Г.М., доцент, к.філ.н.

34

Методичні вказівки до фонетичних вправ і розмовної практики з французької мови як другої іноземної для студентів І та ІІ курсів спеціальності «Технічний переклад» денної форми навчання

1

2006

Серга Н.В., ст.викл.

35

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів спеціальності «Переклад»

1

2002

Костенко Г.М., доцент, к.філ.н.

36

Курс лекцій з лінгвокраїнознавства французької мови як другої іноземної для студентів ІІ курсу спеціальності «Переклад»

1

2005

Серга Н.В., ст.викл.

37

Методичні вказівки для самостійних робіт з дисципліни «Практика англійської мови (подолання лексичних труднощів) спеціальності «Технічний переклад»»

1

2006

Соболь Ю.О., доцент, к.філ.н.

Суворова Т.М., ст.викл.

4

38

 

Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови для студентів 3 курсу ГФ спеціальності «Переклад» денної форми навчання

 

1

 

 

 

2010

 

 

Волошук В.І к.філ.н., доцент

 

39

Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів курсів спеціальності»Міжнародні економічні відносини гуманітарного факультету денної форми навчання,друга частина.

 

1

 

2011

 

Білогуб Л.П,викл.

 

40

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи.

1

2010

Пігорна А.Б.

 

 

 

 

41

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для практичної та самостійної роботи з дисципліни

“Грамматика німецької мови”

для студентів 3 курсу ГФ спеціальності „Переклад” денної форми навчання

1

2010

Волошук В.І.

 

42

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольних та самостійних робіт з дисципліни

“Практика англійської мови”

для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнецова І.В.

 

 

 

43

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольних та самостійних робіт з дисципліни

“Практика англійської мови”

для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнецова І.В.

 

 

44

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольних та самостійних робіт з дисципліни

“Практика англійської мови”

для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.030507 «Переклад»

5

2010

Кузнецова І.В.

 

 

45

Методичні вказівки до контрольніх робіт

з дисципліни "Практичний курс німецької мови"

для студентів 1-2 курсів спеціальності „Переклад”

1

2010

Гура Н.П.

 

 

46

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни

„Практичний курс основної іноземної мови” (домашнє читання) для студентів 1 курсу

спеціальності 7.030507 „Переклад” усіх форм навчання. Частина 1 та 2

1

2010

Хавкіна О.М.

 

 

47

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять

з англійської мови для студентів курсів

спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

гуманітарного факультету денної форми навчання

1

2011

Білогуб Л.П.

 

 

48

Методичні вказівки до практичних та самостійних занять

з англійської мови для студентів курсів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» гуманітарного факультету денної форми навчання, друга частина

1

2011

Білогуб Л.П.

 

 

49

  Тексти (конспект) лекцій з дисципліни

“Порівняльна граматика англійської та української мов”

для студентів спеціальності 7.030507 “Переклад”

1

2011

Кущ Е. О.

 

Методичні вказівки:

Методичні вказівки:

 

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри фізичного матеріалознавства спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:

1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;

2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради фізико-технічного інституту;

3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;

4. Екзаменаційні білети (завдання);

5. Тематика курсових робіт та проектів;

6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;

7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

Для перевірки знань та з метою оцінки якості фахової підготовки бакалаврів розроблено пакет комплексних кваліфікаційних завдань (ККЗ) з дисциплін фахової підготовки. До пакету ККЗ входять: комплект завдань, критерії оцінювання, перелік основної та довідкової літератури, необхідної для виконання ККЗ.

ККЗ складається з теоретичної та практичної частин. Завдання складені згідно робочого навчального плану та з урахуванням вимог ОКХ та ОПП, а також з врахуванням потреб Запорізького регіону. Завдання розроблені провідними викладачами кафедри. Комплексні кваліфікаційні завдання досить повно охоплюють необхідний обсяг знань, якими повинні володіти майбутні фахівці з даної спеціальності. Ці пакети затверджено в установленому порядку.

На 4-му курсі (8 семестр) студенти складають державні екзамени для здобуття освітнього-кваліфікаційного рівня бакалавра. На 6-му курсі (12 семестр) здобувачи виконують магістерські роботи для здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Захист магістерської роботи є підсумковим результатом теоретичного і практичного навчання студента в університеті за даною спеціальністю. Теми робіт спрямовуються на вирішення актуальних задач у менеджменті та публічному адмініструванні. Організація виконання магістерських робіт здійснюється згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом МОН України від 2 червня 1993 року № 161 та «Положення про організацію навчального процесу в Запорізькому національному технічному університеті» (обговорено та схвалено на засіданні вченої ради університету 30.05.2011р.

Практика студентів є складовою частиною навчального процесу. Практична підготовка студентів спеціальності організується згідно «Наскрізної програми практик студентів», що розроблені кафедрою фізичного матеріалознавства ЗНТУ. Ця програма складена у відповідності до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 р., № 93 та «Методичних рекомендацій щодо складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.02.1996 р., № 3.1-5/97. Навчальним планом підготовки спеціалістів передбачено проведення переддипломної практики – 4 тижні (10 семестр).

Законодавчі та нормативно-правові документи, які регламентують організацію та проведення навчального процесу, доводяться до всіх співробітників кафедри. Всі документи розглядаються на засіданнях кафедри. Встановлюються терміни виконання та контролю за їх здійсненням. Стан виконавчої дисципліни на всіх етапах проходження законодавчих й нормативних документів відповідає встановленим з цього приводу вимогам.

 

Дивитись "Положення про кафедру"

Файл: 

Кафедра забезпечує викладання профільних дисциплін для трьох спеціальностей університету - Переклад, МЕВ, Дизайн. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені  методичні вказівки, які містять тематику курсових проектів, вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

На кафедрі приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Також майбутні науковці беруть участь у щорічному конкурсі на кращу студентську наукову роботу, де займають призові місця. Роботи студентів неодноразово визначалися кращими.

 

Крім своїх головних дисциплін, таких, як: «Вступ до мовознавства», «Вступ до перекладознавства», «Теорія та практика перекладу за напрямками  (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним)», «Особливості мови науково-технічної літератури», «Практичний курс основної та другої іноземних мов», у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші   переклади. У процесі підготовки фахівців кафедра теорії та практики перекладу залучає викладачів як ЗНТУ, так і з інших організацій, надаючи перевагу усвідомленню студентами новітних технологічних розробок, насамперед, у галузі інформаційних технологій, для чого на спеціальності існує практика з дисципліни «Основи інформатики та прикладної лінгвістики» на базі ЗНТУ. Задовольняючи потреби підприємств, кафедра теорії та практики перекладу розробила спеціальну програму виробничої практики для студентів третього та четвертого курсів денного відділення зі спеціальності «Переклад», які щороку проходять перекладацьку підготовку на провідних підприємствах, де проводять реальні  перекладацькі дослідження.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

 

Кафедра журналістики готує:

 

Бакалавр (061 "Журналістика"; освітня програма "Журналістика"; кваліфікація "бакалавр з журналістики, журналіст".
Магістр (061 "Журналістика"; освітня програма "Журналістика"; кваліфікація "магістр з журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів")

Список основних навчально-методичних робіт кафедри журналістики за останні 5 років:

2012 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська література (друга половина 19-поч.20 ст.)" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Г. С. Скуртул. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 46 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Комунікаційні технології» для студентів 5 курсу, денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н. В. Островська. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 38 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Документознавство та архівознавство» для студентів 5 курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: І.Ю.Тонкіх. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 38 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: В. П. Бєломорець, О. О. Куянцева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 32 с.

2013 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г. М. Волинець. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 50 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. В. Островська. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи масової комунікації» для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. Ю. Селюкова. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 46 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 — Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 34 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української журналістики» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 «Журналістика» / Укл.:С. А. Панченко -Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 22 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Книгознавство та бібліотекознавство» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 42 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.010201 — ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 — здоров’я людини, фізична реабілітація (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: В. П. Бєломорець, Г. С. Скуртул. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 30 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологічні основи PR» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 42 с.
 9. Методичні вказівки до вивчення курсу «Журналістські посади» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: В. Л. Погребна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Інформаційні агентства» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030505 — Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г. С. Скуртул. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 34 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія твору і тексту» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. — 58 с.
 12. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Правові основи масової комунікації» для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. Ю. Селюкова. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 46 с.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. В. Островська. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 14. Методичні вказівки до вивчення курсу «Журналістські посади» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: В. Л. Погребна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 38 с.
 15. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г. М. Волинець. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 50 с.
 16. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української журналістики» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 «Журналістика» / Укл.:С. А. Панченко -Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 22 с.
 17. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 — Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 34 с.
 18. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологічні основи PR» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 — «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 42 с.
 19. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.010201 — ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 — здоров’я людини, фізична реабілітація (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: В. П. Бєломорець, Г. С. Скуртул. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 30 с.
 20. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література (ХІХ ст.)" для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. — 46 с.

2014 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Типологія друкованих ЗМІ» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. — 58 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Економічна проблематика ЗМІ» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 34 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Теорія та історія видавничої справи та редагування” для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 54 с.
 4. Методичні вказівки до написання курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 6.030301, 7.03030101, 8.03030101 «Журналістика» / Укл. : С.А. Панченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 40 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової комунікації» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : О.Ю. Пода. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 46 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Радіожурналістика. Радіожанри» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.Ю. Селюкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика. Практикум» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.030505 – ОУФКС, охоронна діяльність, 6.010203 – здоров’я людини, фізична реабілітація6 (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
 8. Методичні рекоменації до вивчення курсу «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Фотожурналістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні (Фонетика. Орфографія)» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Г.М. Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 c.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорії масової поведінки» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: Н.О. Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 c.
 12. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Система організації роботи прес-служби і прес-секретаря» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 34 c.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Літературна праця журналіста» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О.Ю. Пода. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 30 с.
 14. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С.А. Панченко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.

 2015 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.
 2. Тексти лекцій з дисципліни «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 82 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.О. Клименко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 62 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська література (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.С. Скуртул. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. –  30 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 30 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Спортивна проблематика ЗМІ» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: О. О. Куянцева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 26 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С. А. Панченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія і методика журналістської творчості» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В.Л. Погребна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 54 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Медіаправо” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Риторика» для студентів ІV курсу денної форми навчання спеціальності: 6.030301 – журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г.С. Скуртул. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. –  38 с.
 12. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 c.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст.» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл. : В. Л. Погребна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 54 с.
 
2016 рік
 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 c.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу “Медіаправо” для студентів ІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 “Журналістика” / Укл.: Н. В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні» (Морфологія) для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» / Укл.: Г. М. Волинець. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 46 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіакритика» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н. О. Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія масової інформації» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. В. Юферева. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 6. Навчальний посібник з дисципліни «Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: І. Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методологія дослідження соціальних комунікацій» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.03030101 «Журналістика» / Укл.: О. Ю. Пода – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 8. Ознайомча, навчальна, виробнича, асистентська практика. Методичні рекомендації для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: С. А. Панченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 22 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія літератури» для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / К. В. Єськова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 62 с.
 10. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіабезпека» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. : Г.С. Скуртул. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 40 с.
 11. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Міжнародна журналістика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 12. Тексти лекцій з дисципліни «Теорії масової поведінки» для студентів V курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Н.О.Клименко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 102 с.
 13. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Система організаційної роботи прес-служби та перс-секретаря" для студентів ІІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 "Журналістика" / Укл :Н.В. Островська. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 32 с.

 

2017 рік

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Телевиробництво» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: К.В. Єськова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 62 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Спортивна проблематика в ЗМІ» для студентів ІІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 6.030301 – «Журналістика» / Укл.: І.Ю. Тонкіх. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова у професійному спілкуванні» (Синтаксис простого ускладненого речення) для студентів ІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М.Волинець. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Українська література"  для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності: 061 "Журналістика" / Укл : С.А. Панченко.– Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.– 58 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення курсу "Газетно-журнальне виробництво" для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності: 061 – Журналістика / Укл. : К.В. Єськова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.– 38 с.

Методички

Кафедра забезпечує викладання біля 80 дисциплін для двох спеціальностей університету - радіотехніка, телекомунікація. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені  методичні вказівки, які містять тематику курсових проектів, вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

1. Напрями та спеціальності

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за багатоступневою системою:

 1. Бакалавр за напрямом підготовки 6.051102 «двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»
 2. Спеціаліст зі спеціальності 7.05110203 «технологія будуванння авіаційних двигунів», 7.05110202 «авіаційні двигуни та енергетичні установки»
 3. Магістр з спеціальності 8.05110203 «технологія будуванння авіаційних двигунів», 8.05110202 «авіаційні двигуни та енергетичні установки»

Навчання здійснюється на бюджетній та контрактній основі, за деннною та заочною формою навчання.

2. Навчальні курси

 1. «Новітні технології АД»
 2. «Математичне моделювання технологічних процесів»
 3. «Теорія і розрахунок лопаткових машин»
 4. «Експлуатація та обслуговування АД»
 5. «Проектування турбін і компресорів»
 6. «Основи авіації і космонавтики»
 7. «Методи та параметри формоутворення поверхонь деталей АД»
 8. «Технологія АД»
 9. «Технологія складання і випробування АД та ЕУ»
 10. «Технологія виробництва та складання АД та ЕУ»
 11. «Основи технології ремонту АД»
 12. «Виробництво деталей та складання ДВЗ»
 13. «Інженерні методи досліджень АД та ЕУ»
 14. «Статистичний аналіз і планування експериментів»
 15. «Технологія виробництва та ремонту авіадвигунів»
 16. «Контроль і випробування АД та ЕУ»
 17. «Автоматизація проектування та інформаційної підтримки життєвого циклу ГТД»
 18. «Діагностика АД та ЕУ»
 19. «Основи технології АД»
 20. «Комплексно-графічні системи»
 21. «Механоскладальні дільниці та цехи авіазаводів»
 22. «Підвищення експл. хар. деталей АД технологічними методами»
 23. «Прогресивні технологічні процеси авіадвигунобудування»
 24. «Технологія зміцнення та відновлення деталей ДВЗ»
 25. «Автоматизація ТП виробництва АД»
 26. «Основи технологіі машинобудування»
 27. «Основи САПР технології виробництва ДВЗ»
 28. «Конструкція та проектування АД та ЕУ»

План видань навчально-методичної літератури на 1-ий семестр 2015/2016 навчального року


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Об’єм видання (кількість сторінок) Тираж (екз.) Мова
1. Конспект лекцій з дисципліни "Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напрямку 6.050103 "Програмна інженерія" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
2. Конспект лекцій з дисципліни “Компонентні технології в САПР" для студентів професійного напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни “Розробка загальнопрограмного забезпечення САПР” для студентів напряму 6.050101 «Комп'ютерні науки» спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” денної форми навчання Сердюк С.М., Качан О.І. 50 5 укр.
4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни “Ергономічні питання побудови людино-машинних систем” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” напряму 6.050103 "Програмна інженерія" Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 46 5 укр.
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 1 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 2 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
7. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання Сердюк С.М. 30 5 укр.
8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Моделювання систем” для студентів спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” (всіх форм навчання) Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 26 5 укр.
9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютера" (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання Притула А.В., Онищенко В.Ф., Качан О.І. 90 5 укр.
10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напряму 6.050103 "Програмна інженерія" денне відділення Дейнега Л.Ю., Левада І.В. 66 5 укр.

 

International Finance

Розроблена на кафедрі міжнародних економічних відносин навчально-методична документація та література відповідає вимогам Положення про організацію освітнього процесу в Запорізькому національному технічному університеті та орієнтована на кредитно-модульну систему організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій і залікових кредитів, охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань і умінь та навчальної діяльності студента у процесі як аудиторної, так і самостійної роботи.

Навчально-методична діяльність кафедри орієнтована на Європейську кредитно трансферно-накопичувальну систему, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти.

До переліку навчально-методичних документів кафедри належать: програми навчальних дисциплін, навчально-методичні комплекси дисциплін, програми кваліфікаційних екзаменів, програми практик, тематика дипломних робіт  та методичні рекомендації з їх виконання.

На кафедрі міжнародних економічних відносин постійно триває процес створення нової та оновлення вже існуючої навчально-методичної документації.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 2 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач.

Сторінки