Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

2017
1.Левченко Н.М. Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків / Н.М. Левченко, Т.С. Самарська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - № 2. – С. 90-93.
2. Левченко Н.М. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг / Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.О. Гапонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. –  № 9. – С. 45-49.
3. Левченко, Н.М. Електронне адміністрування податку на додану вартість // Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.Ф. Шишкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11.
4. Левченко, Н.М. Податок на виведений капітал як альтернатива податку на прибуток [Текст] / Н.М. Левченко, В.М. Помулєва, О.В. Боровських // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 2.
 
  2016
1. Левченко Н.М. Податковий облік реалізації палива / Н.М. Левченко, В.Я. Веретельник // Податковий облік реалізації палива : колективна монографія  за ред. С.В.Шарова, Н.М. Левченко, – ЗНТУ. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – С.85-98.
2. Левченко Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення / Н.М. Левченко, С.С. Желонкін // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 1 [30]. – С.201-208.
 
  2015
1. Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства / Н.М. Левченко, М.А. Скірко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1 [26]. – С.198-218.
2. Левченко Н.М., Головань С.В. Удосконалення обліку медика-ментів та лікарських засобів в закладах охорони здоровя / Н.М. Левченко, С.В. Головань // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1 [56]. – С.198-202.
3. Левченко Н.М. Контроль правильності облікового відображення поліпшення нерухомого майна бюджетних установ, переданого в операційну оренду / Н.М. Левченко, В.М. Пустовалова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 [27]. – С.190-197.
4. Левченко Н.М. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам / Н.М. Левченко, К.В. Авраменко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3 [28]. – С.198-205.
5. Левченко Н.М. Систематизація методологічних основ моніторингу податкових ризиків в системі податкового ризик-менеджменту / Н.М. Левченко, А.В. Песеукова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4 [29]. – С.219-226.
6. Левченко Н.М. Організація контролю правильності облікового віображення орендних операцій бюджетних установ/ Н.М. Левченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : колективна монографія за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко. – Д.: НГУ, 2015. – С.148-158.
 
  2014
1.       Левченко, Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення управління браком у виробництві [Текст] / Н.М. Левченко, І.В. Козачок // Сталий розвиток економіки. –2014. – № 1 [23]. – С. 213–220.
2.       Левченко, Н.М. Управлінський облік процесу матеріального забезпечення за логістичним підходом [Текст] / Н.М. Левченко, Ю.М. Воскобойник // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 2 [24]. – С. 213–220.
 
  2013  
   1.       Левченко, Н.М. Методологічні аспекти аудиту експортно-імпортних операцій підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, С.В. Пальчиковський // Інноваційна          економіка. – 2013. – № 42. – С. 271–277.
2.       Левченко, Н.М. Організація обліку трансакційних витрат підприємства [Текст] / Н.М. Левченко // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 18. – С. 249–254.
3.       Левченко, Н.М. Методологічні аспекти аудиту експортно-імпортних операцій підприємства [Текст] / Н.М. Левченко, С.В. Пальчиковський // Інноваційна економіка. – 2013. – № 4 (42). – С. 271–277.

2017
1.Левченко Н.М. Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків / Н.М. Левченко, Т.С. Самарська // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. - № 2. – С. 90-93.
2. Левченко Н.М. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг / Н.М. Левченко, О.М. Силенко, А.О. Гапонова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. –  № 9. – С. 45-49.
 
2016
1. Левченко Н.М. Податковий облік реалізації палива / Н.М. Левченко, В.Я. Веретельник // Податковий облік реалізації палива : колективна монографія  за ред. С.В.Шарова, Н.М. Левченко, – ЗНТУ. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – С.85-98.
2. Левченко Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення / Н.М. Левченко, С.С. Желонкін // Сталий розвиток економіки. – 2016. – № 1 [30]. – С.201-208.
 
2015
1. Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства / Н.М. Левченко, М.А. Скірко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1 [26]. – С.198-218.
2. Левченко Н.М., Головань С.В. Удосконалення обліку медика-ментів та лікарських засобів в закладах охорони здоровя / Н.М. Левченко, С.В. Головань // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1 [56]. – С.198-202.
3. Левченко Н.М. Контроль правильності облікового відображення поліпшення нерухомого майна бюджетних установ, переданого в операційну оренду / Н.М. Левченко, В.М. Пустовалова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 [27]. – С.190-197.
4. Левченко Н.М. Судово-бухгалтерська експертиза розрахунків за виплатами працівникам / Н.М. Левченко, К.В. Авраменко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3 [28]. – С.198-205.
5. Левченко Н.М. Систематизація методологічних основ моніторингу податкових ризиків в системі податкового ризик-менеджменту / Н.М. Левченко, А.В. Песеукова // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4 [29]. – С.219-226.
6. Левченко Н.М. Організація контролю правильності облікового віображення орендних операцій бюджетних установ/ Н.М. Левченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : колективна монографія за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко. – Д.: НГУ, 2015. – С.148-158.

 • Статті у вітчизняних виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України
  • Томашевский, О.В. Сертифікація та система якості авіаційного підприємства [Текст] / О.В. Томашевский, Г.В. Сніжной, В.С. Терьошина (РТз-417, ФРЕТ) // Авиационно-космическая техника и технология. – 2013. – № 7(104). – с. 247-250

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2013

 • Статті у вітчизняних виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України
  • Томашевський, О.В. Вплив сертифікації на конкурентоспроможність продукції авіаційного підприємства [Текст] / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной, В.В. Туліс (Рт-419, ФРЕТ) // Вісник двигунобудування. - 2014. - №2. - С.248-251. Запоріжжя, АТ «МОТОР СІЧ 28,76 д.а., 251 с.
 • Тези доповідей конференцій
  • Коротун, A.В. Вплив діелектричного оточення на енергію Фермі металевої наноплівки [Текст] / А.В. Коротун, Я.В. Карандась (Рт-310, ФРЕТ) // 5-й Международный радиоэлектронный форум  «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2014. Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том. IV. Конференция «Функциональная база наноэлектроники».– Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2014.– с. 18-21.
  • Томашевський О.В. Вплив сертифікації на конкурентоспроможність продукції авіаційного підприємства [Текст] / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной, В.В. Туліс (Рт-419, ФРЕТ)  // ХIX міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. 14-19 вересня 2014. – Харьков: НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.25.
  • Сніжной Г.В., Людвікевіч Н.Л. (РТз-418, ФРЕТ) Підвищення ефективності системи менеджменту, якості освіти у ВНЗ України // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.– 342 с. – С. 13.
  • Сніжной Г.В., Іванова А.Г. (РТ-419, ФРЕТ) Аналіз методів менеджменту ризиків при управлінні проектами за стандартом PMBoK на підприємствах аерокосмічної галузі України // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.– 342 с. – С. 14.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2014, 2013

 • Статті у виданнях з імпакт-фактором
  • Коротун, А. В. Енергетичні характеристики металевої наноплівки в діелектричному оточенні [Текст] / А. В. Коротун, Я. В. Карандась // ЖНЕФ. – 2015. – Т. 7, №2. – id. 02018 (5сс).
  • Коротун, А. В. Високочастотна провідність вуглецевих нанотрубок zigzag-конфігурації [Текст] / А. В. Коротун, І. М. Тітов, Я. В. Карандась // ЖНЕФ. – 2015. – Т. 7, №2. – id. 02021 (6сс).
  • Коротун, А.В. О влиянии диэлектрика на осцилляции энергии Ферми металлической эллиптической нанопроволоки [Текст] / А.В. Коротун, А. А. Коваль // ФТТ. – 2015. – Т.57, №9. – С. 1813 – 1816.
 • Тези доповідей конференцій
  • Коротун, А.В. Розрахунок числа зайнятих станів у металевому нанодроті в перпендикулярному магнітному полі [Текст] / А.В. Коротун, Я. В. Карандась (РТ-310м) // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 85.
  • Коротун, А.В. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичним металевим нанокластером [Текст] / А.В. Коротун, А. О. Коваль (РТ-310м) // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 86.
  • Дженжера, М. В. Температурна залежність тунельного струму острівцевої металевої плівки [Текст] / М. В. Дженжера (РТ-310м) // І Всеукраїнська науково-практич. Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наук. досл. 2014 р. «Перші кроки до науки» (Квітень, 2015). Мелітополь. – 2015. – С.18-20 (наук. керівник доц. Коротун А. В.)
  • Пилипенко, О. А. Деградація електрофізичних параметрів резонансно-тунельних діодів [Текст] / О. А. Пилипенко (РТ-410) // І Всеукраїнська науково-практич. Інтернет-конференція студентів та магістрантів за підсумками наук. досл. 2014 р. «Перші кроки до науки» (Квітень, ). Мелітополь. – 2015. – С.39-42 (наук. керівник доц. Коротун А. В.)

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2015201420132012

 • Василенко, О. В. Алгоритми параметричної оптимізації САУ / О.В. Василенко, Я.І. Петренко // Тези доповідей ІI Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»: тези доповідей ІI Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю (1-3 листопада 2016 р., м. Дніпро). – Дніпро: ДХТУ, 2016. – 301 с., С.136-139.
 • Василенко, О. В. Моделювання mem-елементів в ECAD / О.В. Василенко // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.247-249.
 • Вакула, П. В. Спектральные и аннигиляционные характеристики позитронов в металл-диэлектрических наносандвичах / П.В. Вакула, А.В. Бабич, А.В. Коротун, В.И Рева, В.В. Погосов // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.244-246.
 • Вакула, П. В. Электронные спектральные характеристики металл-диэлектрических наносандвичей / П.В. Вакула, А.В. Бабич, А.В. Коротун, В.И Рева, В.В. Погосов // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.244-246.
 • Жавжаров, Є. Л. Формування наноплівок Ag та Cu під дією атомарного водню / Є.Л. Жавжаров // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.251-253.
 • Коротун, А. В. Вплив параметрів моделі Друде на інфрачервоне поглинання композитів із золотими наночастинками / А.В. Коротун, В.В. Погосов, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.253-255.
 • Коротун, А. В. Расчет диагональных компонентов диэлектрического тензора металлической нанопроволочки / А.В. Коротун, В.П. Курбацький, В.В. Погосов // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.255-257.
 • Погосов, В. В. Расчет диагональных компонентов диэлектрического тензора металлической нанопроволочки / В.В. Погосов, А.В. Бабич, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.257-259.
 • Погосов, В. В. Расчет вероятности захвата и скорости аннигиляции позитрона в вакансии металла / В.В. Погосов, А.В. Бабич, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.259-261.
 • Погосов, В. В. Энергетика металлического кластера, содержащего вакансии / В.В. Погосов, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.261-263.
 • Степаненко С.М. Системный подход к содержанию стандартов предприятия - разработчика авиационной техники / С.М. Степаненко // ХХІ міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей.? Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2016. – С. 39.
 • Степаненко С.М. Систематизация организационных стандартов предприятия – разработчика авиационной техники / С.М. Степаненко // Качество, стандартиза-ция, контроль: теория и практика. Материалы 16-й Международной научно-практической конференции, 20-23 сентября 2016г., г. Одесса. – Киев: АТМ Украины, 2016. – С. 172-174.
 • Рисіков В.П. Автоматизована система планування виробництва продукції з використанням методів оптимізації / В.П. Рисіков, О.О. Степаненко, О.В. Томашевський // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 174-176.
 • Сніжной Г.В. Інформаційна система визначення низького вмісту феромагнітної альфа-фази в аустенітних сталях / Г.В. Сніжной, В.Л. Сніжной // Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій” Запоріжжя, 21-23 вересня 2016 р. – С. 266-268.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201420132012

 • Бабіч, А.В. Розрахунок спектральних характеристик резонансно-тунельних структур на основі методу S-матриці [Текст] / А.В. Бабіч, А.В. Коротун // Науково-технічна конференція «Фізика, електроніка, електротехніка».– Суми: СДУ, 2015.– с. 106.
 • Коротун, А.В. Вплив ефективної маси на спін-контрольоване тунелювання в структурах «феромагнетик/діелектрик/феромагнетик» [Текст] / А.В. Коротун, Н. І. Павлище // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 84.
 • Коротун, А.В. Розрахунок числа зайнятих станів у металевому нанодроті в перпендикулярному магнітному полі [Текст] / А.В. Коротун, Я. В. Карандась // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 85.
 • Коротун, А.В. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичним металевим нанокластером [Текст] / А.В. Коротун, А. О. Коваль // Науково-техніч. конференція "Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2015" (Квітень, 20-25, 2015). Суми. – 2015. – С. 86.
 • Ігнаткін, В.У. Коректування тривалості міжповірочних інтервалів засобів вимірювальної техніки за їх поточним технічним станом [Текст] / В.У Ігнаткін, О.В Томашевський // XX Міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків, Нац.аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2015. – С.69.
 • Снежной, Г.В. Зарождение первых порций α- и α?-мартенситов деформации в аустенитных хромоникелевых сталях /Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2015» 20-21апреля 2015, г.Днепропетровск, Украина. - С.10.
 • Снежной, Г.В. Влияние химических компонентов на механические и магнитные свойства высокомарганцевых сталей / Г.В. Снежной, В.Н.Сажнев, В.Е.Ольшанецкий // ХX міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. 4-9 вересня 2015. – Харьков: НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.86.
 • Василенко, О.В. Сучасні підходи у моделюванні складних систем. Тези доповіді / О.В. Василенко // Науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем»/ДХТУ, Дніпропетровськ, 3-5 листопада 2015.– С.
 • Василенко, О.В. Моделювання мультидоменних систем автоматичного регулювання в ECAD. Тези доповіді / О.В. Василенко // Міжнародна науково-практична конференція «Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем» Дніпропетровськ, 18-20 листопада 2015.

Списки наукових публікацій за попередні роки:  20132012

 • Babich, A.V. Energetics and nanomechanics of subatomic metal wires and slabs in magnetic field [Текст] / Babich A.V., Reva V.I., Pogosov V.V. // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» – 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – с. 348-349.
 • Бабич, A.В. Вакансионные и поверхностные состояния позитронов в металлах: работа выхода и скорость аннигиляции [Текст] / Бабич A.В., Вакула П.В., Погосов В.В., Якубов И.Т.// Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» – 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – с.352-353.
 • Бабич, A.В. ВАХ полупроводниковых наноструктур [Текст] / Бабич A.В., Коротун А.В. // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» – 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – с. 354-355.
 • Жавжаров, Є.Л. Автоматизована установка для визначення потенціалу поверхні методом Кельвіна [Текст] / Жавжаров Є.Л.// Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» – 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – с. 360-361.
 • Коротун, А.В. Вплив магнітного поля на число енергетичних станів 2d-електронного газу в металах [Текст] / Коротун А.В. // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» – 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – с. 362-363.
 • Курбацкий, В.П. Оптическое поглощение в металлических нанопленках [Текст] / В. П. Курбацкий // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» – 17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя. – с. 364-365.
 • Бабич, A.В. Характеристики электронных и позитронных состояний: вакансии, металл-диэлектрические наносандвичи [Текст] / Бабич A.В., Вакула П.В., Погосов В.В., Якубов И.Т.// 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2014. Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том. IV. Конференция «Функциональная база наноэлектроники».– Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2014.– с. 4-7.
 • Коротун, A.В. Вплив діелектричного оточення на енергію Фермі металевої наноплівки [Текст] / А.В. Коротун, Я.В. Карандась// 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2014. Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том. IV. Конференция «Функциональная база наноэлектроники».– Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2014.– с. 18-21.
 • Коротун, A.В. Вплив хіральності на поверхневу провідність вуглецевих нанотрубок [Текст] / А.В. Коротун, І.М. Тітов // 5-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2014. Сборник научных трудов: материалы форума в 4-х томах. Том. IV. Конференция «Функциональная база наноэлектроники».– Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ, 2014.– с. 22-25.
 • Снежной Г.В. О возможности классификации по магнитному состоянию степени стабильности аустенитных Fe-Cr-Ni сталей [Текст] /Г.В.Снежной, В.Г.Мищенко, В.Л.Снежной // Программа Междунар.конф. «Стародубовские чтения 2014» 17-18апреля 2014, г.Днепропетровск, Украина. - С.8.(программа), С.257-258.(рефераты)
 • Мищенко В.Г. Классификация степени стабильности аустенита по магнитной восприимчивости аустенитных Fe-Cr-Ni сталей [Текст] / В.Г.Мищенко, В.Л. Снежной, Г.В. Снежной // Тези доповідей VII міжнародної спеціалізованої виставкі-конференціі „Композити та склопластики» Запоріжжя, 27-29 травня 2014 р. С.32-33. Запорізька торгово-промислова палата, Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна, журнал «Хімія України».
 • Сніжной Г.В. Вплив магнітного стану аустенітної матриці на механічні властивості сталі AISI321 [Текст] / Г.В. Сніжной // ХIX міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. 14-19 вересня 2014. – Харьков: НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.38.
 • Томашевський О.В. Вплив сертифікації на конкурентоспроможність продукції авіаційного підприємства [Текст] / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной, В.В. Туліс // ХIX міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. 14-19 вересня 2014. – Харьков: НТУ „ХПІ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес”.- С.25.
 • Снежной Г.В. О структурной и магнитной стабильности аустенита в марганец и никель содержащих сплавах [Текст] / Г.В. Снежной, В.Н. Сажнев, В.Е. Ольшанецкий // Тези доповідей XIII Международной научно-технической конференции «Новые стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий» Запоріжжя, 07-09 жовтня 2014 р. С. 122-124.
 • Снежной Г.В. Эволюция магнитного состояния аустенита при холодной пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей [Текст] / Г.В. Снежной, В.Г. Мищенко, В.Л. Снежной // Тези доповідей XIII Международной научно-технической конференции «Новые стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий» Запоріжжя, 07-09 жовтня 2014 р. С. 120-122.
 • Снежной Г.В. Влияние переходных контактных зон аустенитной металлической матрицы на парамагнетизм и микротвердость [Текст] / Г.В. Снежной, В.Е. Ольшанецкий, В.Н. Сажнев // Тезисы докладов Международной-научно-технической конференции «Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок», АО “Мотор-Сич”, Запорожье, 16-17 октября 2014 г., С.106-109.
 • Бахтияров, Д.В. Практика адаптации СМК организации разратотчика авиационной техники к стандарту EN 9103 [Текст] / Д.В. Бахтияров, В.Ф. Бирулин, С.М. Степаненко, В.Г. Харченко // ХVІІІ міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей.? Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2014. – С. 25.
 • Атанасова, А.А. К вопросу о сертификации организаций разработчиков авиационной техники [Текст] / А.А. Атанасова, О.И. Волошина, С.М. Степаненко ХVІІІ міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей.? Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2014. – С. 25.
 • Степаненко, С.М. Внедрение новых Авиационных Правил АПУ-21 (Part-21) в организации – разработчике авиационной техники [Текст] / С.М. Степаненко // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика. Материалы 14-й Международной научно-практической конференции, 23 – 26 сентября 2014 г., г. Одесса. 2014. – С. 139– 142.
 • Матюшин В.М. Исследование воздействия атомов и молекул водорода на электрофизические параметры и структуру полупроводниковых кристаллов // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. – С. 298-300.
 • Погосов В.В., Бабич А.В., Вакула П.В. Позитронные состояния в вакансиии на поверхности металла // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 308 с. – С. 300-301.
 • Погосов В.В., Бабич А.В., Вакула П.В. Вакансии в металле // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 308 с. – С. 302-303.
 • Сніжной Г.В., Сажнєв В.М. Залежність намагніченості аустеніту від концентрації нікелю в литих хромонікелевих сталях // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 308 с. – С. 304.
 • Жавжаров Є.Л. Модифікація плівок міді нанометрової товщини атомарним воднем // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 308 с. – С. 304-306
 • Нагорна Н.М. Дослідження підходів до вибору блоків керування ключами DС/ DС -перетворювачів // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 308 с. – С. 306-307.
 • Сніжной Г.В., Людвікевіч Н.Л. Підвищення ефективності системи менеджменту, якості освіти у ВНЗ України // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.– 342 с. – С. 13.
 • Сніжной Г.В., Іванова А.Г. Аналіз методів менеджменту ризиків при управлінні проектами за стандартом PMBoK на підприємствах аерокосмічної галузі України // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.– 342 с. – С. 14.
 • Сніжной Г.В., Жавжаров Є.Л., Смирнова Н.А. Методи контролю якості електронної техніки України // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014.– 342 с. – С. 15-16.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2012

 • Погосов, В.В. On the positron diagnostics for metal defects and metal-dielectric sandwiches [Текст]/ В.В.Погосов, А.В.Бабіч, П.В.Вакула // Тези доповідей ІІI Міжнар. наук.-техн. конф. “Функциональные и конструкционные материалы”, 11-14 листопада 2013, м.Донецьк.- С. 87.
 • Грядун, В.І. Легирование кремний-углеродных нанотрубок [Текст] /В.І. Грядун // Міжнар. семінар «Взаємодія атомних частинок і кластерів з поверхнею твердого тіла».-Запоріжжя: ЗНУ, КПУ, ЗНТУ, 24-27 вересня 2012.- С. 56-57.
 • Бабіч, А.В. Quantum metal film in dielectric confinements [Текст] / А.В.Бабіч, В.В.Погосов // Міжнар. семінар «Взаємодія атомних частинок і кластерів з поверхнею твердого тіла».-Запоріжжя: ЗНУ, КПУ, ЗНТУ, 24-27 вересня 2012.- С.31-32.
 • Бабіч, А.В. Одноэлектронное резонансное туннелирование в структуре на металлической квантовой точке [Текст] /А.В.Бабіч, В.В. Погосов //VI міжнар. науково-практ.конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій».-19-21 вересня 2012.- Запоріжжя: ЗНТУ.-2012.-С.313-314.
 • Матюшин, В.М. Вплив середовища вирощуван-ня на рекомбінаційні процеси в монокристалічному Si [Текст] / В.М.Матюшин, Т.В.Критська, Є.Л.Жавжаров // VI міжнар. науково-практ.конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій».-19-21 вересня 2012.- Запоріжжя: ЗНТУ.-2012.- С.319-320.
 • Коротун, А.В. Роль квантово-розмірних ефектів у оптичному поглинанні металевого нанокомпозиту [Текст] /А.В.Коротун //VI міжнар. науково-практ.конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій».-19-21 вересня 2012.- Запоріжжя: ЗНТУ.-2012.- С.324-326.
 • Погосов, В.В. Инфракрасное оптическое поглощение металлических включений в композитах [Текст] /В.В.Погосов, А.В.Коротун, В.П.Курбацкий //VI міжнар. науково-практ.конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій».-19-21 вересня 2012.- Запоріжжя: ЗНТУ.-2012.-С. С.326-327.
 • Бабич, А.В. Энергетические характеристики металл-диэлектрических сандвичей / А.В.Бабич [Текст] //VI міжнар. науково-практ.конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій».- Запоріжжя: ЗНТУ.- 19-21 вересня 2012.-С. 328-330.
 • Бабіч, А.В. Quantum metal film in dielectric environment [Текст] /А.В.Бабіч, В.В. Погосов // International Meeting “Clusters and nanostructured materials (CNM-3).- Ужгород: УНУ.- 2012 (14-17 жовтня).-С.44.
 • Коротун, А.В. Size oscillations of the Fermi energy of metal nanowires [Текст] /А.В.Коротун //International Meeting “Clusters and nanostructured materials (CNM-3).- Ужгород: УНУ.-2012.- С.57.
 • Погосов, В.В. On the change in the sign of the positron work function of a metal [Текст] /В.В.Погосов, А.В.Бабич, В.П.Вакула // International Meeting “Clusters and nanostructured materials (CNM-3).- Ужгород: УНУ.-2012.- С.65.

Сторінки