Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

 • Сидоренко, М.В. Приборное и методическое обеспечение измерения остаточных напряжений в областях высокоградиентных полей [Текст]/ М.В. Сидоренко, Д.В. Павленко (каф. ТАД),   В.А. Лятуринский // Приборостроение — 2016 : IX міжн. наук-техн. конф., 23-25 ноября 2016 г.: тези доповіді рос. мовою.  – Мінськ. – С.90-91.
 • Лятуринский, В. А. Проектирование и изготовление коробчатых балок мостовых кранов с учетом сварочных остаточных напряжений  [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016. С.145-148.
 • Лятуринский, В.А. Остаточные напряжения в тавровых сварных соединениях крановых коробчатых балок [Текст]/ В.А. Лятуринский, М.В. Сидоренко // Подъемно-транспорная техника. ? Одеса, 2015.? №2(46). ? 23-36.
 • Лятуринський, В.О. Конструктивна та технологічна оптимізація коробчастих балок кранів мостового типу [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко // Технологічний аудит та резерви виробництва.?2015.?№5/1(25).?С.20-25.
 • Лятуринський, В.О. Дослідження залишкових напружень зварних з’єднань методом свердлення глухого отвору [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко //Будівництво, матеріалознавство, машинобудування.?Дніпропетровськ, 2015.?№80.?С.363-369.
 • Лятуринский В.О. Технологическое напряженное состояние коробчатой краной балки с учетом наложения нескольких сварных швов / Лятуринский В.О., Сидоренко М.В. // "Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,  Вип. 148. ? 2014. ? С. 154?160.
 • Лятуринський В.О. Моделирование послесварочного напряженно-деформированого состояния коробчатых крановых балок с криволинейными швами / Лятуринський В.О., Сидоренко М.В.    //          Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ, ? №2. ? 2013. ? С. 94?102.
 • Сидоренко М.В. Обгрунтування методики аналізу залишкових напружень в кранових металоконструкціях та деталях на основі когерентної оптики / Сидоренко М.В., Лятуринський В.О. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія. ? Вип. 137. ? 2013. ? С. 208? 214.
 • Вільчек О.І. Исследование влияния покрытия латунью стали 16Х3НВФМБ-Ш на ее контактную выносливость       / Вільчек О.І., Замковой В.Є., Єдінович А.Б., Сидоренко М.В. // Вісник двигунобудування. – 2011. – №1. – С. 166–169.
 • Вільчек О.І. Исследование влияния типа масла на контактную выносливость цементируемых сталей       / Вільчек О.І., Шевченко С.Н., Сидоренко М.В. //          «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні». – 2011. – №1. – С.81–85.
 • Сидоренко М.В. САЕ-поддержка жизненного цикла кранов ферменной конструкции на этапе эксплуатации/М.В.Сидоренко, В.И.Глушко, А.М.Руднев, Б.Н.Кутепов, А.И.Вильчек // Подъемно-транспортная техника. №2. – 2010.
 • Вильчек А.И. Исследование контактной выносливости комплексно-легированных теплостійких сталей/ А.И.Вильчек, М.В.Сидоренко// Вестник СевНТУ. – 2010.
 • Вильчек А.И. Исследование влияния покрытия латунью стали 16ХЗНВФМБ-Ш на ее контактную выносливость/А.И.Вильчек, М.В.Сидоренко, В.Е.Замковой, А.Б.Единович//Вестник двигателестроения. – 2010.
 • Вильчек А.И. Исследование влияния типа масла на контактную выносливость цементуемых сталей / А.И.Вильчек, М.В.Сидоренко, С.Н.Шевченко // Вестник двигателестроения. – 2010.
 • Руднев А.М. Напряженно-деформированное состояние узла соединения главных и концевых балок стыковой конструкции мостовых кранов / А.М. Руднев, М.В. Сидоренко, Б.Н. Кутепов // Подъемно-транспортная техника. – 2007р. – №1. – с. 71-76.
 • Руднев А..М. Напряженно-деформированное состояние узла соединения главных и концевых балок этажной конструкции мостовых кранов / А.М. Руднев, М.В. Сидоренко, Б.Н. Кутепов // Подъемно-транспортная техника. – 2007р. – №2. – с. 30-34.
 • Сидоренко М.В. Акустико-эмиссионный контроль узлов соединения главных и концевых балок мостовых кранов / М.В. Сидоренко, А.М. Руднев // Нові матеріали і технології в металлургії та машинобудуванні. – 2007р. – №2.- с. 40-45.
 • Сидоренко М.В. Определение остаточной долговечности узлов соединения главных и концевых балок мостовых кранов с использование метода акустических эмиссии / М.В. Сидоренко, А.М. Руднев.// Восточно-европейский журнал передовых технологий.-№4.-2007.-с.34-37.
 • Носенко, М.І. Особливості формування структури порошкового титану в процесі гарячої деформації [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒  ЗНТУ, 2016.‒№2.‒ С.55-65.
 • Носенко, М.І. Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.?  ЗНТУ, 2015.?№2.? С.54-64.
 • Носенко, М.І. Аналіз закономірностей формування структури порош- кового титану в процесі гарячого штампування пористих заготовок [Текст]/ М.І.Носенко// Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: ІV міжн. наук-практ. конф. ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р.: тези доповіді укр. мовою.- АТ „Мотор Січ”.- Запоріжжя, 2016 р. –С.146-147.
 • Носенко, М.І. Дослідження нагріву порошкових титанових матеріалів в технології гарячого штампування [Текст]/ М.І. Носенко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.144-145.
 • Носенко, М.І. Отримання виробів при гарячому деформуванні порошкових заготовок [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.? ЗНТУ, 2015.?№2.? С.155-157.
 • Носенко М.І. Розробка способів гарячої деформації порошкових заготовок при отриманні деталей конструкційного призначення / Носенко М.І., Павлов В.О. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ, ? №1, ? 2013. ? С.72?77.
 • Носенко М.І. Оптимізація процесів гарячої деформації пористих заготовок з порошків титану, міді, алюмінію при отриманні деталей конструкційного призначення / М.І. Носенко, В.О. Павлов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – ЗНТУ, 2011. – №2. – С. 79–82.
 • Носенко М.І. Вплив технологічних параметрів на формування структури порошкового титану [текст] /М.І. Носенко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» - ЗНТУ, 2010.
 • Носенко М.І. Застосування системи компас 3Д при проектуванні деталей машин [текст] /М.І. Носенко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.
 • Носенко М.І. Дослідження механічних властивостей порошкових титанових матеріалів при гарячому штампуванні [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Міжнародна науково-техн. конф. «Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів». – ЗНТУ, 2008.

 • Носенко М.І. Дослідження формування структури порошкових титанових матеріалів при гарячому деформуванні [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2008. – т.1. – С.100-103.

 • Носенко М.І. Формування структури порошкових конструкційних титанових матеріалів при гарячому штампуванні [текст] / М.І. Носенко, В.О. Павлов, О.П. Ляшенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – ЗНТУ, 2008. – №2. – С.14-16.

 • Носенко М.І. Вплив технологічних параметрів гарячого штампування на механічні властивості порошкових титанових матеріалів [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2007, – т.1. – С.89-90.

 • Носенко М.І. Отримання конструкційних титанових матеріалів при гарячому штампуванні / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007р., №1.- с.89-93.

 • Павлов В.О. Перспективні технологічні процеси порошкової металургії. /В.О. Павлов, О.П. Ляшенко, М.І. Носенко.// Перспективні технологічні процеси порошкової металургії. Тези доповідей міжнародної-технічної конференції «Машини і пластична деформація металів». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007р.-90с.

 • Формування структури та механічних властивостей порошкового титану в процесі гарячої деформації [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2006. – т.1. – С.89-91.

 • Носенко М.І. Дослідження гарячого штампування порошкових заготовок/ М.І.Носенко, В.О.Павлов// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2006, №2. – с. 51 – 55.

 

Публікації:

 • Волков, Г.П. Электрошлакова наплавка порошковым електродом валков гарячей прокатки [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель (ДДТУ), П.П.Макаренко (ДДТУ) // Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т. ? ДДТУ, 2015. ? № 1(26). ? С.36-40.
 • Волков, Г.П. Исследование эксперементальных характеристик привода промышленного транспорта [Текст] / Г.П. Волков, Г.І. Камель (ДДТУ), П.С. Ивченко (ДДТУ), Я.А.Невойса (ДДТУ)//Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т. ? ДДТУ, 2015. ? № 1 (26). ? С.68-71.
 • Камель Г.И. Автоматизация контроля и регулирования непрерывной загрузки измельченной древесины в область высокого давления / Камель Г.И., Яковлева А.Г., Волков Г.П., Ершов А.В. // Вестник ХНТУСХ им. П. Василенко, Харьков. – 2011. – Выпуск 115. – С. 192–198.
 • Волков, Г.П. Перспектива використання електрогідравлічного привода в машинобудуванні [Текст]/ Г.П. Волков, К.О. Рупіч (ст. гр. М-311) //Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015р., в 4 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2015.?С.260.

Патенти:

 • Пат.110755 Україна. Шнековий бур для формування отворів у грунті/ Білий Є.Т.(каф. ОМТ), Волков Г.П.(Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org

Публікації:

 • Мартовицький, Л.М. Стійкость стінок коробчатих пролітних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, З. М. Шаніна, Є. В. Коцюк, А.Г. Зеленська //Підйомно-транспортна техніка.‒Одеса, 2017.‒№1(53).‒С.36-41.
 • Сочава, А.І. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень[Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Є.С. Кримов, Р.О. Фролов  //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ЗНТУ, 2017.‒№1.‒С.70-76.
 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №1(49). ? С. 32-37. 
 • Мартовицький, Л.М. Апаратне забезпечення для дослідження динаміки руху мостового крана [Текст] / Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №2(50). ? С. 17-24. 
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін, О.П. Коваленко // Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016. ? №3(51). ? С. 27-35.
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу роботи прогінних балок важкозавантажених кранів [Текст]/ Л.М. Мартовицький, О.М. Руднєв, А.І, Сочава, В.І. Глушко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді. ? Запоріжжя, 2016. ? С. 149-150. 
 • Мартовицький, Л.М. Діагностування втомних пошкоджень в прогінних балках мостових кранів та попередження їх руйнування [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І, Сочава, В.І. Глушко // Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді. ? Запоріжжя, 2016. ? С. 150-151.
 • Мартовицький, Л.М. Дослідження зносу опорно-ходових коліс мостових кранів комбінату «Запоріжсталь» [Текст] / Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, М.А. Уманський (ст. гр. М-321м) // Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді. ? Запоріжжя, 2016. ? С.152.
 • Руднєв, О.М. Сучасне забезпечення контролю залишкових напружень при виробництві вантажопідйомних кранів  [Текст]/О.М. Руднєв,  М.В. Сидоренко,В.І. Глушко, В.О. Лятуринський //Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015р., в 4 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2015.?С.254-255.
 • Гальченко Л.В. Динамические свойства крановых балок с переменными массой и жесткостью / Гальченко Л.В., Мартовицький Л.М., Глушко В.І., Шаніна З.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,  Вип. 148,СНТУ, 2014-с.105-111.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження експлуатаційних навантажень важких кранів / Мартовицький Л.М., Глушко В.І., Шаніна З.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,  Вип. 148,СНТУ, 2014-с.99-104.

Патенти:

 • Пат.104691 Україна. Спосіб підвищення ресурсу важко завантажених прогінних кранових балок/ Л.М.Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, О.П. Коваленко, М.С. Мулін (Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org
 • Пат.104692 Україна. Прогінна балка вантажопідйомного крана/ Л.М.Мартовицький, В.І. Глушко, З.М. Шаніна, А.Г. Зеленська (Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org

1. Заболотний, А. П. Формирование узлов нагрузки при синтезе структуры ЦЭС радиальной топологи [Текст] / А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, А. М. Меньков, В. С. Мамбаева // Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – 2013. – №1(14). – С. 96-99. – ISSN 2074-2630.
2. Метельский, В. П. Синтез структуры систем цехового электроснабжения радиальной топологии, содержащих электроприёмники с рекуперацией [Текст] / В. П. Метельский, А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, Ю. В. Даус // Ползуновский вестник. – № 4-2. – 2013. – С. 143 -147. – ISSN 2672-8821.
3. Заболотный, А. П. Синтез структури систем цехового електропостачання. / А. П. Заболотний, Д. В. Федоша [Текст] // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 18-19 жовтня 2012 р., м. Донецьк. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 22-23.
4. Федоша, Д. В. Формирование узлов загрузки при синтезе структуры ЦЭС содержащей электроприемники с функцией рекуперации [Текст] / Д. В. Федоша // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 17-18 жовтня 2013 р., м. Донецьк . – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 98-99. 5. Пат. 61405 Україна. МПК H02J 3/00. Спосіб формування структури радіальної дворівневої мережі [Текст] / І. В. Авдєєв, А. П. Заболотний, Д. В. Федоша, В. С. Мамбаєва (Україна). – № u201012561 ; заявл. 25.10.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.

1.  Немикіна О.В. Вплив на показники якості електроенергії вхідної індуктивності мережі, що живить частотно-регульований привод./А.В.Авдєєв,О.В.Немикіна,О.М.Климко,В.Л.Прихно,В.В.Баранець//Електротехніка та електроенергетика. -2012.-№1,-С. 51-57.
2. Немыкина О.В. Энергосберегающий аспект при выборе индуктивности сети, питающий частотно- регулируемый привод./О.В. Немыкина Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2011 Вип. 2/2011 (14). – 101-104.
3. Немыкина О.В. Исследование процессов в сети, питающей группу частотно- регулируемых приводов для крановых установок./О.В. Немыкина //Електротехнічні та комп’ютерні системи. ОНПУ 3 03 (79), Київ «Технік» – 2011. – с. 355-356.
4.Немыкина О.В. Разработка модели выпрямителя с рекуперацией для группового питания электроприемников./П.Д.Андриенко ,
А.Н.Климко, А.Н. Шрам, О.В.Немикіна// Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика: Вестник Национального технического университета „ХПИ”, Харьков НТУ „ХПИ”. – 2010. -С. 438-439.
5.Немыкина О.В. Способы улучшения коэффициента искажения сети, питающий частотно- регулируемый электропривод./И.В.Авдеев, В.Л.Прихно., О.В.Немыкина, Ю.А. Иваничкин  .// Електромеханічні та енергетичні системи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VIII Всеукраїнської  науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів Кременчук, КДУ, 2010. с. 182-185
.

1. Качан Ю.Г. О возможностях усовершенствования программ энергосбережения в системах электроснабжения предприятий / Ю.Г. Качан, Е.А. Братковская, В.В. Дьяченко // Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія». – К.:НТУУ «КПІ», 2012. – №1. – С.93-96.
2. Заболотный А.П. Влияние источников генерации на структуры сельской электрической сети / Заболотный А.П., В.В. Дьяченко, Ю.В.Даус, А.С.Пилипенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - №2. - 2014. - С.78-82.
3. Дьяченко В.В. Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения / В.В. Дьяченко // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2015. - №1 – С. 72 – 85
4. Заболотный А.П. Формирование структуры сельских электрических сетей с возобновляемыми источниками энергии / ЗаболотнійА.П., В.В. Дьяченко, Ю.В. Даус // Праці Таврійського державного
агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15., Т2. – С.185 – 191
5. Дьяченко В.В. Алгоритм формування енергоефективної електричної мережі промислових підприємств / В.В. Дьяченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – Вип. 94. – С. 61 – 67.
6. Дьяченко В.В. Складання переліку енергозберігаючих заходів для систем електропостачання / В.В. Дьяченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харьков, 2015. – №8 – С. 43 – 53.
7. Качан Ю. Г. Средства эффективного использования электрической энергии / Ю. Г. Качан, В. В. Дьяченко, В. В. Кухнецов. – Запорожье:ЗГИА. – 2016. – 156 с.
 

1. Заболотный А.П. Макромоделирование процессов энергообмена в системе «Электропривод - Сеть» на основе принципов декомпозиции и редукции. Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Тематический выпуск «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика» - Харьков: НТУ «ХПИ», 2010, № 28 –  С. 218 — 219.
2. Заболотний А.П. Зниження втрат електроенергії при її передачі та розподіленні. /А.П.Заболотний , В.С. Мамбаєва ,Д.В.Федоша //Інтегровані технології та енергозбереження – 2010. - №3. –С. 18-22.
3. Заболотный А.П. Побудова структури мереж електропостачання споживачів АПК, що містять джерела «малої генерації» /А.П.Заболотный , Д.В.Федоша , Ю.В.Даус// Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 116 «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України». – Харків: ХНТУСГ, 2011. – С.20-21.
4. Заболотний А.П. Модель определения топологии системы электроснабжения / А.П. Заболотний, Д.В. Федоша, А.И. Кузьменко // Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – 2011. - №11(186). – С. 146-149.

1. Климко О. М. Вплив на показники якості електроенергії вхідної індуктивності мережі, що живить частотно-регульований привод [Текст] / О.М. Климко, І.В.Авдєєв, В.В. Баранець, О.В. Немикіна, В.Л. Прихно, // Електротехніка та електроенергетика. – 2012 –№1 – С.51-57.
2. Климко О. М. Исследование основных расчетных параметров дифференциально-фазной защиты сборных шин энергообъектов и факторов электрической сети, оказывающих влияние на их выбор. [Текст]/О.М. Климко, Д.О.Кулагін, П.В. Махлін, В.В. Ніценко // Електротехніка та електроенергетика. – 2015 –№2 – С.87-94.3.
3.Андрієнко П.Д. Разработка модели выпрямителя с рекуперацией для группового питания электроприемников . /І.В.Авдєєв , О.М.Климко, А. А. Шрам, О.В.Немикіна   //Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» - Харків: НТУ «ХПІ». -2010. -№28.- С.438-439
 4.Авдєєв І.В.  Вплив на показники якості електроенергії вхідної індуктивності мережі, що живить частотно-регульований привод. /І.В.Авдєєв, О.М.Климко,О.В. Немикіна , В.Л.Прихно,Баранець В.В. // Електротехніка та електроенергетика. –2012. -№1 – С.51-57

1. Шрам А. А. Математическая модель ионно-плазменной модификации поверхности стекла. / А. А. Шрам // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 69 – 73.
2. Авдеев И. В. Электротехнический комплекс для измерения температур плазменных потоков при поверхностной модификации  стекла. / И. В. Авдеев, А. А. Шрам // Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 49 – 51.
3. Шрам А. А. Электротехнический комплекс поверхностной модификации стекла потоками низкотемпературной плазмы. / А. А. Шрам  // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2013. – № 4 – 2. – С. 210 – 215.
4. Шрам А. А. Исследование параметров плазменного потока установки для ионно-плазменной модификации стекла. / А. А. Шрам // Энергосбережение. Энергетика.Энергоаудит. – Харьков, 2014. – №11– С. 52 – 57..
5. Шрам А. А. Регрессионный анализ математической модели ионно-плазменной обработки поверхности стекла. / А. А. Шрам // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків, 2015. – №21 (1130) – С.121 – 127.
6. Шрам А. А. Плазмотрон для ионно-плазменной обработки поверхности стекла при атмосферном давлении. / А. А. Шрам // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков, 2015. – №3/1(23) – С.31 – 34.
Підручник:
Чикіна В. О. Збірник відібраних задач для підготовки до олімпіад з електротехніки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 : Електричні кола.  / В. О. Чикіна, О. А. Шрам . ­– Запоріжжя: Запорізький національний технічний ун-т., -2006. — С.297 : рис. — ISBN 966-7809-56-0.

Сторінки